вторник, 30 юли 2013 г.

µTorrent: Премахване на рекламите от главния прозорец на програмата

µTorrent е един от най-популярните BitTorrent клиенти. Но откакто го купи фирмата BitTorrent, той загуби част от популярността си, главно заради рекламите, които излизат в главния прозорец на програмата. И ако за масовия потребител рекламните банери в µTorrent са само една визуална досада, то за хората ползващи екранен четец те са една гадна пречка. Причината за това е че при пускане на програмата, банера с рекламите прихваща и задържа системния фокус и няма лесен начин с навигация от клавиатурата да се измъкне човек от там (а ползвателите на екранен четец разчитат главно на навигация от клавиатурата за работа с програмите и операционната система Windows като цяло). Всъщност - начин за измъкване има, и това е да се отиде до друг отворен прозорец (примерно с Alt+TAB), но самата ситуация със "заклещването" на системния фокус обърква потребителите (особено начинаещите) и те не знаят какво да правят, за да се измъкнат от нея. А и нужно ли е да се прави тази врътка с отиването до друг прозорец при всяко пускане на µTorrent - мисля че не, щом има решение на този проблем. Именно заради това аз в това ръководство ще ви опиша как може да се премахнат или блокират рекламите в µTorrent, за да се наслаждавате на безплатно ползване на програмата, без да ви се налага да търпите рекламите в нея.

Преди да започнем

Това ръководство е за потребители ползващи µTorrent 3.3 или по-нова под Windows. Ако все още не сте обновили до µTorrent 3.3 или по-нова, то това ръководство не е за вас, тъй като предходните версии на µTorrent нямат реклами. Настоящото ръководство е съставено на базата на µTorrent версия 3.3.1, но би трябвало да важи за всички версии от 3.3 и нагоре (поне към датата на съставянето му - 30 юли 2013 г.).

ВНИМАНИЕ!: Не променяйте никакви други настройки в раздела "Разширени" на µTorrent, освен описаните по-долу. Автора на статията не носи никаква отговорност ако при неспазване на описаната по-долу процедура при вас се получи резултат, различен от описания по-долу. Освен това, автора на статията не гарантира, че въпреки спазената от потребителя процедура, крайния резултат при потребителя ще е същия, като при автора на статията. Наемайки се да изпълните описаната по-долу процедура, вие се съгласявате с това да го направите на своя собствена отговорност.

Как да премахнем или блокираме рекламите в µTorrent под Windows

За да премахнете или блокирате реклами в µTorrent 3.3 и по-нови под Windows XP, Vista, Windows 7 и Windows 8, направете следното:

 1. Този малък трик се прави директно в самия µTorrent, така че първата стъпка е да отворим програмата.
 2. След като програмата се стартира, трябва да отидем в менюто "Опции", след което да изберем "Настройки" и да го активираме с Enter (или просто натискаме Control+P от главния прозорец на µTorrent. Отваря се прозореца с настройките на програмата и фокуса попада в дървовидната структура с категориите настройки.
 3. Със стрелка надолу отиваме до категорията "Разширени". Няма значение дали е разгъната или свита - нас ни интересува главния раздел в тази категория.
 4. Натискаме веднъж TAB, за да попаднем в полето за писане с надпис "Филтър".
 5. В това поле въвеждаме следното: offers.
 6. Пак натискаме веднъж TAB, и ще попаднем в списъка с резултатите от филтрирането. При мен излизат общо 4 резултата, като нас ни интересуват последните два: offers.left_rail_offer_enabled и offers.sponsored_torrent_offer_enabled. И двете трябва по подразбиране да имат стойност true. И за двете поотделно правим следното:
  • Маркираме ги в списъка.
  • Натискаме веднъж TAB, за да попаднем в една група от два радио-бутона, с надпис "Стойност". Трябва по подразбиране да е избран бутона "Вкл.".
  • Със стрелките избираме другия радио-бутон - "Изкл.", като по този начин променяме стойността за елемента от true на false.
 7. След като променим стойностите и за двата елемента (изключим ги), отиваме до бутона "ОК" и го активираме с клавиша "интервал".
 8. След това от меню "Файл" изпълняваме командата "Изход", за да затворим нацяло µTorrent (защото за да се приложат направените току-що промени се изисква рестарт на програмата).

Това е. При следващото пускане на µTorrent, вече няма да има реклами, в които при всяко пускане на програмата да се "заклещва" системния фокус.

Пожелавам ви приятно ползване на µTorrent без реклами!

сряда, 24 юли 2013 г.

Balabolka: Как да конвертираме файл със субтитри в аудио файл

Във версия 2.8.0.551 на Balabolka бе представена една много интересна и полезна според мен функция. А именно: "Конвертор на субтитри", който се намира в меню "Инструменти". Тази функция ни позволява да създаваме аудио файл от текстов файл със субтитри, като озвучаването става с избран от нас речев синтезатор (глас), който Balabolka поддържа.

Поддържат се речеви синтезатори по стандартите SAPI5 и Microsoft Speech Platform. Предполагам, че поради липсваща поддръжка от страна на съответните синтезатори на XML тага "silence" (чрез който се вмъква тишина в създадените аудио файлове), създаването на аудио файл с правилно позициониране на диалозите по времевата скала не се поддържа за синтезаторите SpeechLab и eSpeak. Гласът "Ирина" поддържа този таг.

Поддържаните засега формати за субтитри са: SRT, SSA/ASS и SMI. Неподдържането на SUB мисля че е поради факта, че последния формат използва кадрово, а не времево позициониране на субтитрите и Balabolka няма как коректно да интерпретира тази информация (няма начин да се преобразуват кадровите във времеви позиции, доколкото знам).

Естествено, в създадения аудио файл, там където няма субтитри за прочитане, се вмъква тишина.

Едно от практическите приложения на тази функция мисля че би било с цел създадения аудио файл да се смеси с оригиналното аудио на неозвучения на съответния език филм, като по този начин се получи нещо като дублаж.

Аудио файлът може да се съхранява в поддържаните от Balabolka звукови формати: WAV, MP3, MP4, OGG, и др.

Интересна настройка на конвертора е тази за автоматично увеличаване на скоростта на четене, с цел вместване на диалозите в зададените в субтитрите времеви интервали (тоест - да няма изоставане в четенето поради бавна скорост на четене).

Ето и стъпките, които трябва да изпълним, за да конвертираме текстови субтитри в аудио файлове:

 1. Отваряме Balabolka.
 2. От меню Опции -> Глас или от панела за настройка на речта (показван и скриван с F10), си избираме глас, с който искаме да се озвучат субтитрите. Поддържат се само гласове по стандартите SAPI5 и Microsoft Speech Platform. Поради липсваща поддръжка от страна на съответните синтезатори на XML тага "silence", създаването на аудио файл с правилно позициониране на диалозите по времевата скала не се поддържа за синтезаторите SpeechLab и eSpeak. Гласа "Ирина" поддържа този таг.
 3. От меню "Инструменти", избираме "Конвертор на субтитри...". Алтернативно, натискаме Control+Shift+H. Отваря се прозорец със заглавие "Конвертирай субтитри в аудио файлове" и фокуса попада в списък с етикет "Субтитри:".
 4. Натискаме веднъж клавиша TAB, за да отидем до бутона "Добави файлове" и го активираме с клавиша "интервал". Отваря се прозорец за отваряне на файлове, от който си избираме файла (или файловете) с текстовите субтитри. Поддържат се следните типове формати за субтитри: SRT, SSA/ASS и SMI. Неподдържането на SUB мисля че е поради факта, че последния формат използва кадрово, а не времево позициониране на субтитрите и Balabolka няма как коректно да интерпретира тази информация (няма начин да се преобразуват кадровите във времеви позиции, доколкото знам).
 5. След като добавим желаните от нас за конвертиране в аудио файлове субтитри, натискаме още няколко пъти клавиша TAB, докато не попаднем в едно текстово поле с етикет "Изходяща папка:". Там можем ръчно да въведем пътя до папката, в която желаем да се запишат изходните аудио файлове. Всеки изходен аудио файл ще бъде именуван със същото име, с което е именуван и съответния текстов файл със субтитрите.
 6. Алтернативно, можем да натиснем още веднъж TAB и да активираме бутона "Преглед", което ще ни позволи да си изберем желаната от нас директория (папка) от дървовидната структура на Windows Explorer.
 7. Натискаме пак TAB, за да попаднем в един падащ списък с етикет "Формат на аудио файла:". От тук си избираме в какъв аудио формат да бъде изходния аудио файл. Параметрите за съответния аудио формат са същите, каквито се използват и при съхранение на книга в аудио файл (задават се в прозореца "Аудио файлове", в раздела "Опции", който прозорец може да се извика от Опции -> Аудио файлове, или чрез Shift+F5).
 8. Следващата настройка (достигана с TAB) е "Автоматично увеличавай скоростта на речта, с цел вместване на диалозите във времевите интервали". ако е включена, скоростта на четенето ще бъде увеличавана при необходимост, за да може да се адаптира към скоростта на появяване и скриване на субтитрите на екрана.
 9. Следващата настройка е един плъзгач с етикет "Максимална скорост:". Тя задава максималната скорост с която ще бъдат четени субтитрите при преобразуването им в аудио файл.
 10. След като сме задали желаните от нас настройки и параметри, с TAB отиваме до бутона "Конвертирай" и го активираме с клавиша "интервал". Конвертирането започва, като напредъкът му се показва в диалогов прозорец с лента за напредъка.
 11. Когато конвертирането приключи, ще бъдем известени за това със звукова сигнализация и балонно съобщение от страна на Balabolka. Тогава ще намерим аудио файловете с прочетените на глас субтитри в зададената от нас по-рано изходна папка.

Ето и линкове за програмата:
Домашна страница:
http://www.cross-plus-a.com/bg/balabolka.htm
Където можете да проверявате и за нови версии от време на време. Другия вариант за информиране за нови версии е чрез абонамент за RSS канала на сайта на Balabolka, но знам че ползвателите на rSS между нас са сравнително малко и затова няма да се задълбочавам в това.
Изтегляне на Balabolka (инсталационен вариант):
http://www.cross-plus-a.com/balabolka.zip
Изтегляне на Balabolka (преносим вариант):
http://www.cross-plus-a.com/balabolka_portable.zip
Линковете би трябвало да работят и за бъдещи версии на програмата.

Приятно книгочетене с Balabolka!

четвъртък, 11 юли 2013 г.

Skype 4.0 за Android: Кратко представяне

Излезе Skype 4.0 за Android. Интерфейса на програмата е изцяло преработен и подобрен. Подобрено е и сработването с екранния четец TalkBack (не съм пробвал как е с тестовите версии на Spiel). Аз като цяло останах доволен от новата версия, макар че има и какво още да се желае. TalkBack може да чете чат съобщенията. Не е автоматично, но при пристигане на ново съобщение в активния чат, се издава звука за приплъзване на списък и се съобщава че се показват едиколкоси от едиколкоси елемента, което си е ориентир за нас че сме получили ново съобщение. Освен това, при пристигането му се чува и звука за входящо Skype съобщение, дори чата да е на фокус в момента. Ако желаете да взаимодействате с екрана по време на Skype разговор, ще е добре да ползвате слушалки, защото иначе ще ви е трудно да превключите на високоговорител - бутона е надписан, но TalkBack говори през слушалката за разговори и за да го чувате, ще трябва телефона да е до ухото ви, а в такъв случай пък действа сензора за близост и екрана е заключен, което блокира взаимодействието с него. TalkBack вече чете и статуса на абонатите, но май има някакъв бъг тук, защото го прави само когато избрания абонат не е задал свой текст за настроение.

Когато се впишем в своя Skype профил от нашето Android устройство за първи път, е възможно да видим едни малко объркващи екрани. На всеки един от тях (мисля че бяха общо два един след друг) има по един бутон, който трябва да намерим и активираме. След това се зарежда екран съдържащ три раздела: "Последни", "Предпочитани" и "Абонати" (в същия ред, както съм ги изредил тук). Фокуса по подразбиране попада в първия раздел - "Последни", където са нашите последни дискусии. С приплъзване на два пръста от дясно наляво (това мисля че е най-лесния начин), можем да отидем във втория раздел - "Предпочитани", където излизат добавените в този списък от нас абонати (такъв има и в Skype за Windows). Пак с приплъзване на два пръста отдясно наляво, можем да отидем до раздела "Абонати", където е нашия списък с абонати. Тук по подразбиране се показват всички абонати, включително и тези извън линия. Можем да зададем от падащия списък намиращ се над списъка с абонати, да се показват само абонатите на линия. В този главен екран на Skype, в горния десен ъгъл, има бутон "Покажи профила". Неговото активиране зарежда екран, в който е нашия потребителски профил в Skype. От менюто в този екран можем да се отпишем (което по принцип мисля че ще затвори и самия Skype), както и да отворим екрана с настройките на програмата (в долния край на списъка с настройките я пише и версията на Skype). А в актуализацията на Skype 4.0 за Android (4.0.0.19550), командите за отписване и за отваряне на настройките ги има в менютата и на други екрани, а не само в този с профила ни.

И най-важното за нас българите като цяло: Skype за Android вече има български превод!

Мисля да спра дотук засега. Оставам вие сами да разучите останалото (усмивка с намигане). Само ще ви дам препратка към страницата на Skype за Android в Google Play магазина, откъдето можете да инсталирате програмата на вашето устройство: препратка към страницата на Skype за Android в Google Play магазина.

EqualEyes: кратко представяне

Искам да представя на вашето внимание една програма (пакет от приложения) за Android, чиято цел е да улесни работата с тази операционна система за хората със зрителни увреждания. По-долу следва описанието на програмата от страницата му в Google Play магазина.

Описание от разработчика

EqualEyes е изчистена, гъвкава и достъпна платформа за хората с нарушено зрение, ползващи устройства с операционна система Android. Подобие е на Mobile Accessibility и Eyes-Free Shell.

Възможности

 • Гласова обратна връзка чрез използване на вградените в Android възможности за преобразуване на текст в глас чрез речеви машини (може да бъде изключено).
 • Напълно съвместима с Talkback.
 • Красив персонализиран потребителски интерфейс за опростена употреба, с големи икони.
 • Основна телефонна функционалност (съобщения, разговори, GPS местоположение) и други ежедневни приложения.
 • Подробна 8-дневна синоптична прогноза.
 • Център за приложения със списък на достъпни приложения от трети лица.
 • Плейър за подкасти със списък от подкасти свързани с достъпността.
 • В момента се разработват допълнителни приложения: Разпознаване на цветове, отдалечена помощ, навигация и разпознаване на пари.
 • Различни теми и цветове.
 • Интеграция с Immersion Tactile Effects.
 • Работи като начален екран или като самостоятелно приложение.
 • Приложение за разпознаване на текст, базирано на Tesseract OCR.
 • И не на последно място - преведена е на български!

Специално проектирания потребителски интерфейс опростява сензорното взаимодействие. Всяко действие на екрана задейства гласова обратна връзка и вибрация при използване с TalkBack, правейки взаимодействието още по-лесно.

Основните телефонни функции, като разговори, съобщения, достъп до телефонния указател и регистъра на повикванията, вече са разработени. В допълнение към интерфейса, разработчиците планират също така да разработят и други модерни приложения, посочени по-горе.

Допълнителни включени приложения към текущия момент са: подробна синоптична прогноза, напомняния, къде съм аз (GPS позициониране), диктофон, детектор на светлина и калкулатор, имащи за цел да ви помогнат в ежедневните ви задачи. Не пропускайте да разгледате InfoBox (полето за информация), намиращо се в долния десен ъгъл на екрана, което осигурява бърз достъп до важна информация, както и система за обучение (ръководства за работа с програмата).

В крайна сметка, целта на разработчиците на EqualEyes е да помогнат на хората със зрителни увреждания, като им предоставят възможност да използват смартфони, които са използваеми и удобни за работа от тях.

Мои бележки

 1. Програмата е 30-дневно демо, което можете да инсталирате безплатно от Google Play. От самото приложение може да се закупи двугодишен лиценз, цената на който е 39 паунда (към текущия момент - малко над 89 лв.). Ако правилно съм разбрал обаче, дори след края на демо периода, приложенията намиращи се на първия екран (страница 1) на EqualEyes ще останат свободни за ползване от потребителя. Но за това последното не съм сигурен чакам отговор на този въпрос от разработчиците на програмата.
 2. От линка по-долу можете да изтеглите запис от неделния конферентен разговор по Скайп - "Без Мишка Free", където обяснявам по-подробно за възможностите на EqualEyes: Изтегляне на записа на "Без Мишка Free" от 7 юли 2013 г. (96,2МБ).
 3. Ето и препратка към страницата на EqualEyes в Google Play магазина, от където можете да инсталирате приложението на вашето Android устройство: препратка към страницата на EqualEyes в Google Play магазина.

Това е засега от мен по темата. Останалото го оставям на вас. Приятно разучаване и работа с програмата!