понеделник, 9 септември 2013 г.

Audacity: Малко трикове и полезни съвети (обновено на 9 септември 2013 г.)

Предлагам на вашето внимание една безплатна и с отворен код програма за звукообработка, наречена Audacity. Програмата се сработва прилично добре с JAWS и NVDA. Освен това, за разлика от някои други програми за звукообработка ползвани от незрящите, Audacity е преведена и на български език. Ето ви и линк за изтегляне на нейна преносима (portable) версия, в която са включени и mp3 енкодера LAME и пакета FFmpeg (който позволява зареждането на звука от видео файл в Audacity, редактирането му и записването му в отделен звуков файл след това):
Изтегляне на архив с Audacity 2.04, включващ LAME MP3 и FFmpeg (29,5МБ)
Линкът ще бъде актуализиран при необходимост (примерно при обновяване на програмата).

Архивът съдържа папка с име "AudacityPortable_2.04_FFmpeg_LameMP3". В нея е папката "AudacityPortable" и файла с инструкциите. Папката "AudacityPortable" я разархивирате на желано от вас място. Програмата се стартира от файла "AudacityPortable.exe", намиращ се в папката "AudacityPortable".

ЗАБЕЛЕЖКА: Имайте предвид, че е възможно направените от мен настройки да са запазени в тази архивирана преносима версия и някои от тях да не са с техните заводски стойности. Чувствайте се свободни да промените настройките по ваш вкус. Прозореца с настройките се отваря с Control+P.

ВНИМАНИЕ! Добре е да разархивирате тази версия (2.04) в папка, различна от тази в която е версия 2.03 или по-стара, защото между тях има някакви разлики в това къде се запазват настройките и надграждането от едната към другата без загубата на настройките е ако не невъзможно, то - много трудно. Затова е по-добре да започнете "на чисто" и да следвате инструкциите за инсталиране и настройване, посочени тук и в текстовия файл, включен в архива с програмата. При тези обстоятелства, програмата ще е с настройките, зададени от мен и вие ще трябва допълнително да си настроите програмата по ваш вкус, ако желаете. Съжалявам за евентуално причинените от това неудобства, но е по независещи от мен причини.

Изрязване на част от аудио файл и записването му като отделен такъв

Рязането на част от звуков файл и записването му в отделен звуков файл става по следния начин:

 1. Отваряме програмата.
 2. От меню "Файл" избираме "Отваряне…", или натискаме Control+O. Отваря се стандартния прозорец за отваряне на файл и от него по стандартния за Windows начин си избираме желания от нас файл, който искаме да заредим в Audacity.
 3. Натискаме SpaceBar (интервалния клавиш, за да започне възпроизвеждането на заредения звуков файл. Можем да превъртаме назад и напред със стрелките за наляво и надясно.
 4. Като стигнем до желаното от нас начално място, натискаме клавиша P, за да поставим възпроизвеждането на пауза. След това с клавиша "лява квадратна скоба" ([) маркираме началото на това, което искаме да изрежем.
 5. След това натискаме пак клавиша P, за да подновим възпроизвеждането. ВНИМАНИЕ!: Не натискайте клавиша "интервал" докато сте на пауза, защото това ще спре възпроизвеждането (команда "стоп") и следващото му натискане ще предизвика възпроизвеждане от началото на файла!
 6. Като стигнем до желаната от нас крайна позиция, пак натискаме P за пауза и след това "дясна квадратна скоба" (]), за да отбележим края на това, което ще изрязваме (селекцията).
 7. Натискаме клавиша "интервал", за да минем в режим "стоп" (спряно възпроизвеждане).
 8. От меню "Файл" избираме командата "Експортиране на селекцията", за да извикаме прозореца за запис на файл. Ако направените от мен настройки са се запазили и вие в последствие не сте ги променили, този прозорец може да се извика и с клавишната комбинация Shift+F12.
 9. В прозореца за запис на файл си избираме къде и под какво име да се запише селектираното (избраното) от файла в друг файл, както и в какъв аудио формат. След като с табулатора преминем през бутоните "Запиши" и "Отказ", ще стигнем до бутона "Настройки…". Активирането на този бутон ще отвори прозорец, в който можем да зададем параметрите на изходния аудио файл. Този бутон може и да не е наличен за някои аудио формати, но го има за най-често ползвания - MP3.
 10. След като евентуално сме задали желаните от нас параметри за изходния аудио файл и сме затворили прозореца с тези настройки натискайки бутона "OK" в него и сме се върнали в прозореца за запис на файл (озаглавен "Експортиране на файл"), с Shift+TAB се връщаме до бутона "Запиши" и го активираме. Ще се появи един прозорец, който ще ни информира за напредъка на операцията по записването (експортирането) и след като той изчезне, можем да открием готовия изходен аудио файл в посочената от нас в прозореца "Експортиране на файл" папка.

Отстраняване на грешки

Бе ми докладвано, че като се ползва преносимата версия на Audacity, е възможно звуковия редактор да не открие автоматично LAME енкодера. А този енкодер е необходим, ако желаем да експортираме звуковия файл в mp3 формат. За да коригираме това, правим следното:

 1. Отваряме Audacity.
 2. С Control+P отваряме настройките на програмата.
 3. От дървовидната структура с категориите настройки, избираме "Библиотеки".
 4. С табулатора отиваме до първия бутон с етикет "Намиране…" и го активираме с интервалния клавиш.
 5. В прозореца озаглавен "Посочете LAME", отиваме до бутона "Преглед…" и го активираме. Отваря се стандартния прозорец за отваряне на файл, озаглавен "Къде е lame_enc.dll?".
 6. Навигираме до, и отваряме с Enter, файла "lame_enc.dll". Той би трябвало да се намира в директорията "AudacityPortable\App\LAME\".
 7. В прозореца "Посочете LAME" отиваме до бутона "OK" и го активираме с интервалния клавиш.
 8. В прозореца с настройките на Audacity също с табулатора отиваме до бутона "OK" и го активираме с интервалния клавиш. Сега вече би трябвало Audacity да може успешно да експортира аудио в mp3 формат.

Ако при опит за отваряне на, или запис в даден аудио формат, Audacity ви изведе съобщение че не открива FFMPEG, изпълнявате стъпките описани по-горе, но този път:

 1. Активирате не първия, а втория бутон с етикет "Намиране…".
 2. В прозореца за отваряне на файл търсите не "lame_enc.dll", а "avformat-52.dll". Този файл би трябвало да се намира в директорията "AudacityPortable\App\FFmpeg\".

Полезни съвети

Отиване до точно определена времева позиция в звуковия файл:

 1. Натискаме веднъж Control+F6, за да отидем в една от лентите с инструменти на Audacity.
 2. После с TAB отиваме до полето с етикет "Позиция в звука:" и в него посочваме времевата позиция, до която искаме да отидем. Формата й е: първите 2 цифри - за часовете, вторите 2 - за минутите, а третите 2 - за секундите. С клавиша "Applications" можем да сменим формата, ако текущата форма за време не ни е удобна (новата форма я избираме от появилото се контекстно меню). Стрелките за наляво и надясно местят курсора между всяка една от цифрите, а стрелките за надолу и нагоре я променят (намаляват или увеличават съответно).

Но нещо при мен това не успях да го накарам да работи както трябва: зададох си желаната времева позиция, натиснах Enter, но възпроизвеждането не започва/продължава от избраната от мен позиция, а от началото или от позицията на която е било поставено на пауза възпроизвеждането преди това. Може би аз не правя нещо както трябва в случая - не знам.

Но има и друг вариант за по-бързо стигане до желаната времева позиция. Превъртането със стрелките за наляво/надясно превърта с "нормални" стъпки, а когато към стрелките се използва и клавиша Shift, стъпките на превъртане (прескок) стават по-големи. При мен кратките стъпки са през 1 секунда, а дългите - през 15 секунди. Стойността на тези кратките може би самият аз съм ги задал на такава малка стойност, точно за удобство при работа с мелодии за GSM - за по-точно позициониране в кратки времеви отрязъци. И като казах "задал", та се сетих че в настройките на програмата, в раздел "Възпроизвеждане", има две текстови полета, в които може да се зададат стойностите за превъртане със стрелките и Shift плюс стрелките (къс и дълъг период), и там всеки може да си ги настрои по свой вкус.

Хората, които знаят английски и имат желание да се запознаят по-подробно с начина на работа с Audacity от гледната точка на потребител със зрителни увреждания, е добре да прочетат следното ръководство:
http://vip.chowo.co.uk/wp-content/uploads/jaws/Audacity-2.0-Guide.html Ръководството е за версия 2.0, но това не бива да ви притеснява, тъй като съществени разлики между версии 2.0 и 2.04 няма.

Това е засега от мен по темата. Дано да съм ви бил полезен.

Успех и приятна работа с Audacity!