неделя, 18 септември 2016 г.

Интернет: Достъпен начин за измерване на реално предоставяните от доставчика ни интернет скорости

Сигурно неведнъж сте се чудели дали интернет скоростите които доставчикът ви на интернет услуги декларира че ви предлага отговарят на реално постиганите от вас в практиката при ползване на услугата. Един от методите за проверка на това е тестване на интернет скоростта чрез услуги за тестването й. Един от най-популярните доставчици на такава услуга за тестване на интернет скоростта е порталът SpeedTest.NET от Ookla. Да, но при този доставчик (а и при немалко други подобни), интерфейсът за тестване на интернет скоростта е базиран на Adobe Flash, а това в повечето случай е много (ако не и напълно) недостъпно при работа с екранен четец.

От известно време насам, порталът SpeedTest.NET от Ookla предоставя вариант за тестване на интернет скоростта посредством нов интерфейс, базиран на HTML5. Този нов интерфейс в момента е в БЕТА стадии на разработка, но е публично достъпен за ползване и тестване. От личен опит успях да установя, че посредством този HTML5-базиран интерфейс, тестването на интернет скоростта е напълно достъпно при работа с екранен четец. Затова и реших да споделя с вас тази информация.

И така, ако желаете да тествате интернет скоростта реално предоставяна от вашия интернет доставчик, трябва да направите следното:

  1. Отивате на следния уеб адрес: http://beta.speedtest.net.
  2. С Control+HOME отидете в началото на документа и след това с функцията на екранния четец за търсене на текст в заредената уеб страница (при JAWS се извиква с Control+F, а при NVDA - с NVDA+Control+F), намирате връзката „GO!“ и я задействате с ENTER. Алтернативно, можете от началото на страницата да задействате препратката с етикет „Skip to start speed test“, която директно ще ви отведе до връзката „GO!“. Но методът с препратката „Skip to start speed test“ може и да не сработи в зависимост от ползваните екранен четец и/или браузър, тъй че аз лично не ви го препоръчвам.
  3. Тестът започва. Ще бъдете уведомени с фразата „Your speed test has completed“, когато той приключи. Пълното съобщение всъщност е „Your speed test has completed. Your download speed is , Your upload speed is , and your ping time took . Thank you for using Ookla Speedtest.“, в който би трябвало да се съдържат и резултатите от теста, но по някаква причина те липсват там, затова ще ви се наложи да ги прочетете ръчно.
  4. Ако фокусът не застане на мястото с резултатите от теста, с Control+HOME отидете в началото на документа и след това с функцията на екранния четец за търсене на текст в заредената уеб страница (при JAWS се извиква с Control+F, а при NVDA - с NVDA+Control+F), намирате връзката „AGAIN“, но не я задействайте.
  5. След това с неколкократно натискане на стрелка надолу ще можете да намерите и прегледате резултатите от тестването.

Имайте предвид обаче, че резултатите от такива тестове не са гарантирани и зависят от немалък брой фактори. Използвайте ги само като ориентир, но не и като единствен източник на информация за вашата интернет скорост.