събота, 1 ноември 2014 г.

Излезе финалната версия на JAWS 16

На 28 октомври 2014 г., от Freedom Scientific пуснаха финалната версия на JAWS 16. Предлагаме на Вашето внимание новото в нея.

Търсене в командите на JAWS

Поради многобройните клавишни команди за екранния четец е невъзможно те да бъдат запомнени на 100% за всички приложения. Затова понякога е необходима бърза справка. Наличните методи за получаване на помощ за клавишните комбинации не са достатъчни. Това е причината да се въведе търсенето на клавишни команди. Достигането до тази функционалност става чрез натискане на Insert и интервал, последвано от буква J. В полето за търсене на отворилия се прозорец трябва да се изпише част от описанието на командата, за да започне търсене. Прозорецът наподобява интернет страница. Резултатите се показват като заглавия заедно с клавишната комбинация за командата, а описанието на командата е под него. За помощ при конкретна програма се препоръчва извикването на този прозорец от прозореца на програмата. Ако има инсталиран брайлов дисплей, командите за него също ще се показват в резултатите. Стандартните команди на операционната система не са включени в търсенето. За съжаление езикът на въвеждане трябва да отговаря на езика на JAWS.

Промени в лицензирането

Отпада предишното ограничение за домашните потребители да ползват стандартния лиценз само на по-ниските варианти от професионалния на операционната система. Така се понижава и цената за обновления за следващите две версии. Допълнителните добавки като тази за отдалечен достъп могат да се ползват само при професионалния лиценз на екранния четец.

Отпада поддръжката за Windows XP

Постепенно производителите на софтуер прекратяват поддръжката на любимата на много хора, но поостаряла версия на операционната система. Не остават далеч от тази тенденция и разработчиците на екранни четци. Отпадането на кода за поддръжка на по-стари операционни системи и приложения подобрява бързодействието на екранния четец.

Полуавтоматичен режим за формулярите

При автоматичния режим за формуляри възникваше неудобството от "засядане" в някое от полетата на формуляра и забавяне на работата. При ръчния режим трябва да се натиска Enter или интервал, за да се влезе в режим на въвеждане. Полуавтоматичният режим е комбинация между досегашните два режима. При преминаване през формуляра със стрелка не се активира автоматичния режим на въвеждане. Той се включва ако се осъществява придвижване чрез табулация в документа. Този нов режим не е активен по подразбиране.

Подобрено оптично разпознаване на документи

Досега оптичното разпознаване беше достъпно само за настоящия екран или прозорец. От версия 16 могат да бъдат разпознавани цели отворени PDF документи с натискане на Insert и интервал, последвано от буквите o и d. В зависимост от дължината на документа е и времето за разпознаване. Тази функционалност може да се прилага само към PDF документи. С резултата от разпознаването може да се работи както със стандартен текст.

Поддръжка за MathML

MathML е език за включване на математическо съдържание в интернет страници, позволяващ на интернет браузърите да представят математическите уравнения и формули като на хартия. JAWS представя чрез вербално описание на нормален език изразите от MathML, както би го описал преподавателя в класната стая. С натискане на Enter върху MathML съдържание се активира математически преглед, в който режим уравнението може да се разгледа детайлно:

 • Между частите на уравнението се придвижва със стрелки наляво и надясно
 • За фокусиране върху частичен израз се използва стрелка надолу
 • За връщане към целия израз се използва стрелка нагоре
 • За прочитане на всички частични изрази на настоящото ниво се използва Insert и стрелка нагоре
 • За прочитане на настоящия частичен израз се използва 5 от цифровия блок или Insert+5 от цифровия блок
 • За изход от режима на разглеждане се използва Escape или Alt+F4

Поради използването на определена Java script библиотека съществуват ограничения в представянето на определени типове съдържание, например не може да се представя просто алгебрично съдържание. Към момента MathML не може да се преглежда на брайл. Съдържанието на математическия преглед не се визуализира на монитора. Поддръжката за брайл, визуализацията, поддръжката за браузъри, различни от Internet Explorer, както и други важни функционалности ще се добавят в бъдеще.

Подобрена езикова поддръжка в гласовите профили

Вече е възможно използването на повече от един език и глас в един гласов профил. Така при правилно зададени езикови параметри на текст в документ ще бъде възможно автоматичното използване на различните инсталирани гласове за различните разпознати от софтуера езици. Параметрите на един глас и език могат да се задават независимо от параметрите за другите езици и гласове. Ако изучавате испански, можете например да настроите испанския глас да говори по-бавно от българския.

Подобрено възстановяване на JAWS

Както знаете, във версия 15 на екранния четец след клавишната комбинация Insert, Windows и F4 JAWS се рестартира автоматично. Във версия 16 , ако проблем с някое приложение направи екранния четец неотзивчив към команди за приблизително 15 секунди, то той ще се рестартира автоматично след около 30 секунди.

Подобрена ефективност на JAWS с Microsoft Word 2013 чрез използване на UIA

JAWS вече се възползва от поддръжката на UIA (User Interface Automation) в Microsoft Word 2013, с цел да предложи по-стабилна производителност, когато използвате Word. Ще забележите значително подобрение в отзивчивостта при навигацията и редактирането на документи. В допълнение на това, JAWS курсора сега може да се използва за четене на видимата в момента част от текста в областта на документа.

Потребителите на брайл също ще забележат значителни подобрения с навигацията в документи чрез Брайл, включително и възможността за преминаване през документ без да губите мястото където в момента редактирате, когато опцията Active Follows Braille е изключена. В допълнение, подравняването на текста бива показвано по-точно на брайловия дисплей, при навигация ред по ред.

Поддръжка на приложението "Списък за четене" в Windows 8.1

"Списък за четене" е модерно приложение за Windows 8.1 от Microsoft, което ви позволява да събирате статии и друго онлайн съдържание от различни приложения и предоставя централизирано място за всички материали за четене. JAWS 16 предлага подобрена поддръжка за "Списък за четене" с помощта на touch cursor (сензорния курсор).

Сензорният курсор (touch cursor) е активен по подразбиране при стартиране на "Списък за четене". С помощта на клавишите за лява или дясна стрелка или перване наляво и надясно с един пръст по сензорния екран, фокусът ще се премества през всички елементи по екрана.

С помощта на стрелките за нагоре и надолу или перване нагоре и надолу с един пръст по сензорния екран по подразбиране ще се премести фокуса към предишен или следващ разделител. Това ви позволява бързо да преминавате към статии от текущия ден, миналата седмица, миналия месец или най-скоро четената статия, наречено Spotlight. Можете също така да изберете да се предвижвате по елементи от списък, бутони и контроли на формуляри. За да промените типа на навигация, натиснете PAGE UP или PAGE DOWN или пернете наляво или надясно с два пръста по сензорния екран.

Натиснете интервал, за да маркирате или размаркирате дадена статия или натиснете ENTER, за да активирате елементи от менюто или да отворите статии за четене.

Поддръжка на приложението "Хора" за Windows 8.1

Приложението "Хора" в Windows 8.1 осигурява централно място за управление на вашите контакти в акаунти за електронна поща и други услуги, независимо дали се съхраняват локално на вашия компютър, или дистанционно на услуги като Gmail, Yahoo или Skype. Ако имате акаунти в социални мрежи като Twitter, Facebook или LinkedIn, можете да добавите тези акаунти и да следите публикациите от приятелите си в тези сайтове, директно от приложението "Хора".

JAWS 16 ви позволява да получите достъп до основните функции на това приложение, използвайки реч и брайл. Когато използвате JAWS с "Хора", ще можете да:

 • Добавяте или изтривате контакт, както и да редактирате информацията за съществуващ контакт
 • Използвате полето за търсене, за да намерите определен контакт
 • Добавите вашите акаунти в социалните мрежи и да публикувате съобщения в тях. Например да изпратите tweet или да публикувате нещо във Facebook
 • Преглеждате най-новите публикации от приятелите ви в социалните мрежи и да отговорите на тях. Например да коментирате или харесате публикация във Facebook или да отговорите на tweet
 • Добавите контакт към предпочитаните или да го закачите на стартовия екран в Windows 8.1, за бърз достъп до неговата информация и актуализации от социалните мрежи

PC курсорът е активен по подразбиране, когато приложението "Хора" е на фокус. Използвайте TAB и SHIFT + TAB, за да навигирате между контролите и използвайте клавишите със стрелки, за да навигирате в списъчните полета. Натискането на клавиша "Applications" докато фокуса е върху елемент ще отвори контекстно меню, съдържащо допълнителни действия, които можете да изпълните.

Когато въвеждате текст в полето за търсене, например при търсене на определен контакт, JAWS автоматично ще обяви и покаже на брайл дали има резултати или не. При въвеждане на tweet, JAWS автоматично ще обяви и покаже в брайл броя на въведените знаци, тъй като съобщенията в Twitter имат максимално ограничение от 140 символа.

Нов сензорен жест за изключване на JAWS

Сега можете да изпълните трикратно почукване с пет пръста по сензорния екран, за да изключите JAWS. Това е подобно на натискането на INSERT+F4 от клавиатурата.

Нов източник за справки чрез Research It за проследяване на USPS пакети

Нов източник на търсене е добавен към Research It, което ви позволява да получите състоянието на напредъка и доставката за пакети, изпратени чрез пощенските служби на САЩ.

 1. Натиснете INSERT+интервал, R, за да отворите диалоговия прозорец на Research It
 2. В комбинираното поле за редактиране въведете валиден проследяващ номер за USPS и натиснете TAB
 3. Използвайте стрелките за нагоре и надолу или навигацията по първа буква, за да изберете USPS Tracking и натиснете ENTER
 4. След няколко секунди, прозореца на визуализатора на резултати (Results Viewer) се отваря и показва информацията за проследяване за вашия пакет. Натиснете ESC, за да затворите визуализатора на резултати

Нова команда за предвижване за брайловия дисплей Focus

Сега можете да натиснете бутоните за предвижване наляво или надясно заедно с интервала на брайловия дисплей Focus за да се предвижите наляво или надясно в текущия ред. Това ще ви позволи да видите целия текст в текущия ред, без дисплея да преминава на следващия ред.

Актуализирани брайлови драйвери от трети страни

JAWS 16 включва следните актуализирани драйвери за брайл. Тези драйвери се инсталират автоматично с JAWS и са достъпни за добавяне чрез Synthesizer and Braille Manager, след като инсталацията на JAWS е завършена.

 • Нови драйвери от EuroBraille за брайловите дисплеи Esys и Iris
 • Нови драйвери от Humanware за семейството от брайлови дисплеи Brailliant
 • Нови драйвери от Optelec обновени за новия дисплей 640
 • Обновени драйвери от Handy Tech

Добавена е опцията "More Voices" към помощното меню на JAWS

Изберете опцията "More Voices" от помощното меню на JAWS, за да отворите уеб страницата на Vocalizer Expressive, от където можете да изтеглите допълнителни гласове в голямо разнообразие от езици. В предишните версии на JAWS тази опция се намираше в подменюто Web Resources, но сега се намира в горния край на главното помощно меню (Help) за по-лесен достъп.

Vocalizer Expressive High Premium гласове на DVD диска

Набор от гласове на Vocalizer Expressive Premium High вече ще бъдат включени в дистрибутивното DVD. Тези гласове може да бъдат инсталирани като изберете бутона "More Voices" на главния екран за настройка на DVD диска на JAWS. За английския DVD диск, те включват:

 • Американски английски Том
 • Американски английски Алисън
 • Испански мексикански Паулина

Допълнителни гласове може да получите като ги изтеглите от уеб страницата с гласове за Vocalizer Expressive.

Добавени са нови гласове в конфигурационния файл "sapi5x.ini" на JAWS

И за десерт оставихме най-важната новина за нас българите. А именно: продуктът "SpeechLab" (гласа "Гергана") е вече добавен във файла "sapi5x.ini" на JAWS. Това означава, че на нас вече няма да ни се налага ръчно да го добавяме там, за да спре гласа "Гергана" да "съска". Гласът е добавен там с цифрова стойност "39" за своите гласови параметри, което ще рече: 48000 херца, 16 бита, стерео. Стойността "Стерео" за броя канали е зададена умишлено - по наши наблюдения, така гласа се чува по-силно отколкото когато е моно, което според нас е от значение. Ако някой не харесва текущо зададените по подразбиране звукови параметри за "Гергана", може ръчно да ги промени по свой вкус, като следва инструкциите във файла "sapi5x.ini".

Това са по-важните новости в JAWS 16. Преводът не е буквален и не е цялостен за всички точки. Освен това в текста са включени и някои лични наблюдения и мнения. Надяваме се, че тази информация е била интересна и полезна.

А ето сега и по-важните препратки (линкове) свързани с анонса по-горе, които може да ви заинтересуват:


Но за по-лесно - ето ви и директни FTP препратки за изтегляне:

Огромни благодарности тук отправям към Негослав Събев, защото той направи превода на една немалка част от изброените по-горе новости в JAWS 16.