вторник, 15 септември 2015 г.

Решение на проблем: JAWS и MAGic използват английски SAPI5 глас за озвучаване на клавиатурата, въпреки че в настройките на текущия гласов профил е указано да се използва гласа „Гергана“

След обновяване до една от последните компилации съответно на JAWS 16 и MAGic 13, потребителите им забелязаха, че въпреки зададените стойности в настройките за озвучаване на клавиатурата (натисканите клавиши) за текущо избрания гласов профил да се използва посочен от тях конкретен глас, JAWS и MAGic използват глас от същата група синтезатори (например SAPI5), който съответства на езика на метода за въвеждане (езика за писане). Или поне се опитват да го правят, но невинаги успяват, и точно в това е главният проблем. Както много от потребителите на JAWS и MAGic в България забелязаха, въпреки указаната от тях настройка за озвучаване на клавиатурата да се ползва гласа „Гергана“, JAWS и MAGic продължават да използват някой от англоезичните гласове от SAPI5 групата. Това е доста неприятно, тъй като при натискане на клавиши с букви от кирилицата, от JAWS и MAGic не се чува нищо, тъй като използвания от тях за целта англоезичен глас не умее да чете кирилица.

Проблемът се проявява най-упорито когато даденият потребител за българския език има само един глас, например „Гергана“. Ако има и друг глас (например „Ирина“) и временно се зададе той да е гласът за озвучаване на клавиатурата и после се върне настройката обратно на „Гергана“, JAWS и MAGic запомнят тази настройка и започват да използват гласа „Гергана“ за озвучаване на клавиатурата. Това е едно от решенията на този проблем.

Друго решение е да се върне временно до по-стара компилация на JAWS или MAGic в която този проблем не се проявява. Да се създадат там желаните гласови профили. Да се копират на друго място съответните VPF файлове (в тях са настройките за гласовите ни профили). Да се обнови отново до най-новата компилация на JAWS или MAGic и да се поставят там копираните преди това профили. Това решение обаче е доста сложно и не е за по-неопитните потребители. Друг е въпросът, че не е сигурно дали и така създаденият гласов профил няма да се „повреди“ ако решим да го променим през правещата проблема компилация на JAWS или MAGic и пак да почне да озвучава клавиатурата с погрешен глас. Така че аз лично не го препоръчвам.

С помощта на мой познат (Иван Доброволов), успяхме да намерим и друго решение, което е достатъчно лесно за изпълнение и не изисква наличието на повече от един български глас от SAPI5 групата да е инсталиран на системата. Решението всъщност е доста елементарно. Ето го и него, стъпка по стъпка.

 1. Стартирайте JAWS 16 или MAGic 13, в които се проявява гореописаният проблем.
 2. Отворете прозореца „Voice Adjustment“. За JAWS това става от неговото меню отварящо се с JAWS клавиша+J, от там отивате на „Options“ -> „Voices“ -> „Voice Adjustment“. За MAGic това най-лесно става от контекстното меню на MAGic, като то се отваря с MAGic клавиша+клавиша за контекстното меню в Windows, от там отивате на „Voices“ -> „Voice Adjustment“.
 3. В отворилия се прозорец „Voice Adjustment“, отидете с табулатора (TAB) до падащия списък с етикет „Profile Name“ и от него си изберете гласовия профил, за който искате да оправите проблема с погрешно използвания глас за озвучаване на клавиатурата.
 4. С табулатора отидете до падащия списък с етикет „Adjust“ в групата „Voice“ и от него изберете „Keyboard Voice“. Ще чуете гласа, който се използва на практика за озвучаване на клавиатурата, въпреки че в следващия падащ списък „Person“ е избран друг глас.
 5. Сега с табулатора отидете до падащия списък с етикет „Person“.
 6. Тук обаче, вместо да използвате стрелките за нагоре и надолу за да изберете желаният от вас глас (което така или иначе няма да сработи ако имате само един български глас), след като се уверите че езикът ви на въвеждане е английски, натиснете клавиша „G“ (като „Gergana“) от клавиатурата. Това на програмно ниво избира гласа „Гергана“ от падащия списък (чието име излиза в компютъра на латиница - „Gergana“). Ще чуете гласа „Гергана“ да произнася избраното си в падащия списък име.
 7. Ако желаете да направите други промени по гласа за озвучаване на клавиатурата (например височина, скорост и др.), направете го чрез съответните контроли в този прозорец.
 8. Отидете с табулатора до бутона „OK“ и го задействайте, за да запазите промените и да затворите прозореца „Voice Adjustment“.

След като изпълните гореизброените стъпки, JAWS и MAGic вече ще използват гласа „Гергана“ за озвучаването на натисканите от клавиатурата клавиши, независимо дали езика за въвеждане на клавиатурата е български или английски.

Съавтор: Иван Доброволов

вторник, 1 септември 2015 г.

Windows: Какво представлява функцията „Бързо стартиране“

В Windows 8, Microsoft представи функцията „Бързо стартиране“. Тя помага за по-бързото стартиране на компютъра, след като е бил изключен. Рестартирането не се променя. Последните две изречения са краткото описание за функцията, намиращо се под отметката за нейното включване и изключване в контролния панел. Аз ще се постарая да ви разясня малко по-подробно какво представлява функцията „бързо стартиране“. И така - да започваме.

Наистина функцията „бързо стартиране“ спомага за по-бързото стартиране (а и изключване) на компютъра. Това се постига чрез един интересен, но смятам - не новаторски, похват. А именно: функцията „бързо стартиране“ представлява нещо подобно на функцията „заспиване“. Разликата между двете е в това, че при бързото стартиране бива „приспивана“ само операционната система, а при заспиването това се прилага и към текущо отворените приложения. Това удобство с по-бързото стартиране и изключване обаче си има своята цена, а именно:

 • Не може чрез изключване и включване на компютъра да се приложат актуализациите изискващи рестартиране, което е възможно в Windows 7 и по-старите. В такъв случай се изисква да рестартирате компютъра, за да се приложат актуализациите.
 • Възможно е да има проблеми с инициализирането на драйверите за някои устройства, включително и тези за звука. Това е причината звука при стартиране на Windows да не се възпроизвежда, дори да е включена съответната опция в Контролен панел -> Звук -> раздел „Звуци“.

Поради споменатите по-горе недостатъци/проблеми при бързото стартиране, реших да напиша статията с тези разяснения и да ви обясня как да включите/изключите функцията „бързо стартиране“. И така - за да включите или изключите функцията „бързо стартиране“, следвайте стъпките:

 1. Натиснете клавишната комбинация Windows+X, за да извикате менюто с бързите връзки.
 2. От него отворете „Опции за захранването“.
 3. В отворилия се прозорец „Опции на захранването“, задействайте връзката „Изискване на парола при събуждане на компютъра“.
 4. В отворилия се прозорец „Системни настройки“, задействайте връзката „Промяна на настройки, които в момента не са на разположение“.
 5. След това намерете полето (квадратчето) за отметка с етикет „Включи бързо стартиране (препоръчително)“. По подразбиране в него има отметка, което означава че функцията „Бързо стартиране“ е включена.
 6. Ако желаете да изключите функцията „Бързо стартиране“, махнете отметката от това поле (квадратче).
 7. Ако във вашия случай функцията е изключена и желаете да я включите, поставете отметка в полето (квадратчето).
 8. Намерете в този прозорец бутона „Записване на промените“ и го задействайте, за да запазите промените.
 9. В случай че не желаете да запазвате промените, в стъпка №8 задействайте бутона „Отказ“, а не „Записване на промените“.

Това е. Затворете отворения прозорец „Опции на захранването“ и сте готови.

Съавтор: Иван Доброволов