Отказ от отговорност

ВАЖНО!

Авторът на публикуваните в този блог материали не носи никаква отговорност ако при неспазване на описаните в ръководствата процедури при вас се получи резултат, различен от описания в самите ръководства. Освен това, авторът на публикациите не гарантира, че въпреки спазените от потребителя процедури, крайния резултат при потребителя ще е същия, като при автора. Наемайки се да изпълните описаните в този блог процедури, вие се съгласявате с това, че го правите на своя собствена отговорност.

Освен това, авторът на ръководствата и поддържащ този блог – Костадин Колев – не приема никакви заявки по е-пощата за помощ и консултации относно публикуваните в блога материали и свързаните по сродна тематика въпроси. За помощ относно такива неща, моля – пишете в подходящите за целта форуми и пощенски списъци. Препратката за свързване със стопанина на блога е само с цел уреждане на правата за разпространение на публикуваните в този блог материали на други места, тъй като ако не е изрично упоменато друго, то съответното им разпространение е изрично забранено без разрешението на техния автор.