вторник, 31 май 2016 г.

Мобилни: Как да прехвърлим контактите си от Android към Symbian

Наскоро ме попитаха как може да се прехвърлят контактите от указателя ни в Android към този в Symbian. Прехвърлянето им от Symbian към Android е лесно - експортират се от приложението за контакти в Symbian в отделни .vcf файлове, които след това се прехвърлят на телефона с Android и от приложението за контакти там се импортират, обикновено без проблеми. Оказа се обаче, че прехвърлянето им от Android към Symbian не е чак толкова лесно - Android експортира всички контакти в един общ .vcf файл, след импортирането на който в Symbian се вижда само един (най-вероятно - първия) контакт от списъка, а не всички, както би трябвало. Това явно е някаква несъвместимост, и то - доста неприятна за потребителите такава. Един от начините да се преодолее този проблем, е общият файл с контактите от Android да бъде разцепен на отделни за всеки контакт .vcf файлове. За целта ще са необходими двата телефона (този със Symbian и този с Android, компютър с операционна система Windows и метод за връзка между всеки един от телефоните от една страна и компютъра от друга (например Bluetooth или USB). Трябва да се направи следното:

 1. Експортират се контактите от телефона с Android в един общ .vcf файл. За повече информация относно как се извършва тази процедура, може да се направи справка с помощната документация на въпросния телефон с операционна система Android.
 2. Общият .vcf файл се прехвърля на компютъра.
 3. На компютъра се изтегля приложението „NBU Explorer“ от официалния му сайт.
 4. Приложението е преносимо (не се нуждае от инсталиране), тъй че просто се разархивира в отделна папка и се стартира от файла „NbuExplorer.exe“.
 5. В главния прозорец на приложението, се отива на меню File -> Open.
 6. В новопоявилия се прозорец „Отваряне“, се отива на падащия списък с етикет „Файлове от тип“ и от него се избира „All files (bruteforce scan)“ (вместо избраното по подразбиране „Nokia backup files“).
 7. Пак в прозореца „Отваряне“, се навигира до общия .vcf файл с контактите и се отваря с ENTER.
 8. После с клавиша TAB се отива до дървовидната структура вляво в прозореца на „NBU Explorer“.
 9. В тази контрола би трябвало да има само един елемент с име „Contacts“ - избира (маркира) се с клавишите за стрелките.
 10. Извиква се контекстното меню за този елемент и от него се задейства командата „Export“.
 11. В новопоявилия се прозорец със заглавие „Преглед за папка“ се избира папката, в която да се запишат разцепените за всеки контакт поотделно .vcf файлове. Забележка: Добре е за целта да се избере празна папка, за да не се смесят .vcf файловете за контактите с други файлове и папки, намиращи се в посочената папка.
 12. След натискането на ENTER върху избраната папка, процесът по експортирането ще започне. Напредъкът по операцията може да се следи в лентата на състоянието на „NBU Explorer“, намираща се в долния край на прозореца на програмата. Обикновено процесът отнема няколко секунди, но зависи от броя на контактите.
 13. След това експортираните отделни .vcf файлове се прехвърлят на телефона със Symbian, за препоръчване в директорията Other -> Contacts или във вътрешната памет на телефона, или в SD картата. Ако директорията не съществува, се създава.
 14. След това, от приложението за контакти на телефона със Symbian се импортират контактите. За повече информация относно как се извършва тази процедура, можете да направите справка с помощната документация на вашия телефон с операционна система Symbian.