вторник, 15 септември 2015 г.

Решение на проблем: JAWS и MAGic използват английски SAPI5 глас за озвучаване на клавиатурата, въпреки че в настройките на текущия гласов профил е указано да се използва гласа „Гергана“

След обновяване до една от последните компилации съответно на JAWS 16 и MAGic 13, потребителите им забелязаха, че въпреки зададените стойности в настройките за озвучаване на клавиатурата (натисканите клавиши) за текущо избрания гласов профил да се използва посочен от тях конкретен глас, JAWS и MAGic използват глас от същата група синтезатори (например SAPI5), който съответства на езика на метода за въвеждане (езика за писане). Или поне се опитват да го правят, но невинаги успяват, и точно в това е главният проблем. Както много от потребителите на JAWS и MAGic в България забелязаха, въпреки указаната от тях настройка за озвучаване на клавиатурата да се ползва гласа „Гергана“, JAWS и MAGic продължават да използват някой от англоезичните гласове от SAPI5 групата. Това е доста неприятно, тъй като при натискане на клавиши с букви от кирилицата, от JAWS и MAGic не се чува нищо, тъй като използвания от тях за целта англоезичен глас не умее да чете кирилица.

Проблемът се проявява най-упорито когато даденият потребител за българския език има само един глас, например „Гергана“. Ако има и друг глас (например „Ирина“) и временно се зададе той да е гласът за озвучаване на клавиатурата и после се върне настройката обратно на „Гергана“, JAWS и MAGic запомнят тази настройка и започват да използват гласа „Гергана“ за озвучаване на клавиатурата. Това е едно от решенията на този проблем.

Друго решение е да се върне временно до по-стара компилация на JAWS или MAGic в която този проблем не се проявява. Да се създадат там желаните гласови профили. Да се копират на друго място съответните VPF файлове (в тях са настройките за гласовите ни профили). Да се обнови отново до най-новата компилация на JAWS или MAGic и да се поставят там копираните преди това профили. Това решение обаче е доста сложно и не е за по-неопитните потребители. Друг е въпросът, че не е сигурно дали и така създаденият гласов профил няма да се „повреди“ ако решим да го променим през правещата проблема компилация на JAWS или MAGic и пак да почне да озвучава клавиатурата с погрешен глас. Така че аз лично не го препоръчвам.

С помощта на мой познат (Иван Доброволов), успяхме да намерим и друго решение, което е достатъчно лесно за изпълнение и не изисква наличието на повече от един български глас от SAPI5 групата да е инсталиран на системата. Решението всъщност е доста елементарно. Ето го и него, стъпка по стъпка.

 1. Стартирайте JAWS 16 или MAGic 13, в които се проявява гореописаният проблем.
 2. Отворете прозореца „Voice Adjustment“. За JAWS това става от неговото меню отварящо се с JAWS клавиша+J, от там отивате на „Options“ -> „Voices“ -> „Voice Adjustment“. За MAGic това най-лесно става от контекстното меню на MAGic, като то се отваря с MAGic клавиша+клавиша за контекстното меню в Windows, от там отивате на „Voices“ -> „Voice Adjustment“.
 3. В отворилия се прозорец „Voice Adjustment“, отидете с табулатора (TAB) до падащия списък с етикет „Profile Name“ и от него си изберете гласовия профил, за който искате да оправите проблема с погрешно използвания глас за озвучаване на клавиатурата.
 4. С табулатора отидете до падащия списък с етикет „Adjust“ в групата „Voice“ и от него изберете „Keyboard Voice“. Ще чуете гласа, който се използва на практика за озвучаване на клавиатурата, въпреки че в следващия падащ списък „Person“ е избран друг глас.
 5. Сега с табулатора отидете до падащия списък с етикет „Person“.
 6. Тук обаче, вместо да използвате стрелките за нагоре и надолу за да изберете желаният от вас глас (което така или иначе няма да сработи ако имате само един български глас), след като се уверите че езикът ви на въвеждане е английски, натиснете клавиша „G“ (като „Gergana“) от клавиатурата. Това на програмно ниво избира гласа „Гергана“ от падащия списък (чието име излиза в компютъра на латиница - „Gergana“). Ще чуете гласа „Гергана“ да произнася избраното си в падащия списък име.
 7. Ако желаете да направите други промени по гласа за озвучаване на клавиатурата (например височина, скорост и др.), направете го чрез съответните контроли в този прозорец.
 8. Отидете с табулатора до бутона „OK“ и го задействайте, за да запазите промените и да затворите прозореца „Voice Adjustment“.

След като изпълните гореизброените стъпки, JAWS и MAGic вече ще използват гласа „Гергана“ за озвучаването на натисканите от клавиатурата клавиши, независимо дали езика за въвеждане на клавиатурата е български или английски.

Съавтор: Иван Доброволов

вторник, 1 септември 2015 г.

Windows: Какво представлява функцията „Бързо стартиране“

В Windows 8, Microsoft представи функцията „Бързо стартиране“. Тя помага за по-бързото стартиране на компютъра, след като е бил изключен. Рестартирането не се променя. Последните две изречения са краткото описание за функцията, намиращо се под отметката за нейното включване и изключване в контролния панел. Аз ще се постарая да ви разясня малко по-подробно какво представлява функцията „бързо стартиране“. И така - да започваме.

Наистина функцията „бързо стартиране“ спомага за по-бързото стартиране (а и изключване) на компютъра. Това се постига чрез един интересен, но смятам - не новаторски, похват. А именно: функцията „бързо стартиране“ представлява нещо подобно на функцията „заспиване“. Разликата между двете е в това, че при бързото стартиране бива „приспивана“ само операционната система, а при заспиването това се прилага и към текущо отворените приложения. Това удобство с по-бързото стартиране и изключване обаче си има своята цена, а именно:

 • Не може чрез изключване и включване на компютъра да се приложат актуализациите изискващи рестартиране, което е възможно в Windows 7 и по-старите. В такъв случай се изисква да рестартирате компютъра, за да се приложат актуализациите.
 • Възможно е да има проблеми с инициализирането на драйверите за някои устройства, включително и тези за звука. Това е причината звука при стартиране на Windows да не се възпроизвежда, дори да е включена съответната опция в Контролен панел -> Звук -> раздел „Звуци“.

Поради споменатите по-горе недостатъци/проблеми при бързото стартиране, реших да напиша статията с тези разяснения и да ви обясня как да включите/изключите функцията „бързо стартиране“. И така - за да включите или изключите функцията „бързо стартиране“, следвайте стъпките:

 1. Натиснете клавишната комбинация Windows+X, за да извикате менюто с бързите връзки.
 2. От него отворете „Опции за захранването“.
 3. В отворилия се прозорец „Опции на захранването“, задействайте връзката „Изискване на парола при събуждане на компютъра“.
 4. В отворилия се прозорец „Системни настройки“, задействайте връзката „Промяна на настройки, които в момента не са на разположение“.
 5. След това намерете полето (квадратчето) за отметка с етикет „Включи бързо стартиране (препоръчително)“. По подразбиране в него има отметка, което означава че функцията „Бързо стартиране“ е включена.
 6. Ако желаете да изключите функцията „Бързо стартиране“, махнете отметката от това поле (квадратче).
 7. Ако във вашия случай функцията е изключена и желаете да я включите, поставете отметка в полето (квадратчето).
 8. Намерете в този прозорец бутона „Записване на промените“ и го задействайте, за да запазите промените.
 9. В случай че не желаете да запазвате промените, в стъпка №8 задействайте бутона „Отказ“, а не „Записване на промените“.

Това е. Затворете отворения прозорец „Опции на захранването“ и сте готови.

Съавтор: Иван Доброволов

понеделник, 20 юли 2015 г.

Малко разяснения относно програми като JAWS и функцията за контрол на потребителските акаунти (UAC) в Windows

Тук ще си позволя да направя някои разяснения относно JAWS, връщаната понякога от него грешка за върнатата от сървъра препратка и работата на екранните четци (и на JAWS в частност) в така наречените "екрани за сигурност" (включващи и екраните на UAC ("User Account Control" - "Контрол на потребителските акаунти")).

Да започнем от това, че идеята на функцията за контрол на потребителските акаунти е да защити потребителската машина от зловреден софтуер, който желае да се изпълни и да направи промени по системата, без знанието и/или желанието на потребителя.

Една от мерките, които UAC предприема, с цел защита на системата, е да блокира възможността за запис в някои служебни директории и поддиректории на операционната система, включително тази на Windows, тези в които се инсталират програмите ("Program Files" и "Program Files (x86)"), и така нататък. Поради тази причина, някои по-стари програми имат проблеми със запомнянето на своите настройки, просто защото по подразбиране са настроени да ги записват в инсталационната си директория (една от гореспоменатите), която в случая е с права само за четене за самата програма. Това засяга и речевият синтезатор "SpeechLab" (гласа "Гергана").

Друга предприета мярка от UAC е проверка на електронния подпис (сертификата) на дадено приложение. Само подписани приложения имат достъп до някои от функциите на операционната система. Такива приложения са и екранните четци, които имат нужда от тези права за достъп до системните ресурси, за да предоставят на своите потребители нужната им информация. Това включва възможността за стартиране с операционната система, възможността за работа в екраните на UAC, и така нататък. По подразбиране разбира се, екранните четци са подписани с валиден електронен подпис и съответно имат правото да достъпват тази нужна им информация. Когато обаче подписаният файл на съответната програма бъде променен и не бъде повторно подписан от разработчика на приложението с неговия електронен подпис, наличният в програмата електронен подпис става невалиден и даденото приложение вече спира да има права за достъп до нужната му системна информация. Видоизменянето на даденото приложение (примерно - екранния четец) от трети страни се налага примерно в случаите, когато се налага да се премахне защитата му против нелегално ползване (така наречената процедура по "кракване" на приложението). Това разбира се е незаконно, но е факт че масово се прави, включително и за платените екранни четци като JAWS for Windows.

От гореописаното става ясно, че поради невалиден електронен подпис, кракнатата версия на JAWS по подразбиране няма пълни права за достъп до системните ресурси. И поради липсващите права за достъп, JAWS спира да работи адекватно: не може да се стартира заедно с операционната система, не може да работи в екраните на UAC, и така нататък. Точно при такива обстоятелства - действащ на системата UAC и кракната версия на JAWS - излиза съобщението за грешка за върната от сървъра препратка (или нещо такова).

Под Windows 7 има две решения на този проблем: пълно изключване на UAC защитата от контролния панел (по принцип не го препоръчвам) или задаване в свойствата на главния изпълним файл (или пряк път) на JAWS (файла "jfw.exe") да се стартира с администраторски права. Второто решение обаче не помага за невъзможността JAWS да се стартира автоматично заедно с Windows, ако не ме лъже паметта. Първото решение пък е риск за сигурността, тъй като при спрян UAC всяко приложение има пълни права за достъп до системата, ако не греша (а това не е добре).

Под Windows 8 и по-нови е още по-сложно. Там UAC не може да се спре нацяло, дори да зададем съответния плъзгач в настройките за UAC в контролния панел на най-ниската му стойност (0%). Можем нацяло да спрем UAC от регистрите, но в този случай някои функции на операционната система (включително и така наречените "универсални"/"модерни" приложения) спират да работят адекватно. Решението със стартиране на JAWS с администраторски права работи, но пак си ги има описаните в предходния абзац ограничения.

И накрая искам да уточня, че с горенаписаното по абсолютно никакъв начин не желая да подстрекавам към нелегалното ползване на софтуер (в случая - JAWS). Даже напротив - горещо препоръчвам да се ползва само лицензиран софтуер, когато това е възможно. А ако може да се ползват и безплатни алтернативи - още по-добре. В сферата на екранните четци, такова безплатно (че и с отворен код) решение е NVDA.

Това е. И ви благодаря за отделеното внимание да прочетете горенаписаното, като се надявам и да ви е било полезно.

вторник, 14 юли 2015 г.

Бегъл тест на достъпността на LibreOffice за Windows

Днес, макар и за кратко, реших да тествам с NVDA (безплатен и с отворен код екранен четец за Windows) безплатната и с отворен код алтернатива на Microsoft Office, наречена LibreOffice. И ето какви са ми наблюденията и впечатленията. Тестваната версия на LibreOffice е 4.4.4 (текущата стабилна) на български. Версията на NVDA е най-новият тестов ("next") снапшот. Операционната система е 64-битов Windows 8.1 на български.

Приятно впечатление ми направи факта, че режимът за достъпност се задейства автоматично, щом бъде открит стартиран екранен четец (в моя случай - NVDA). Преди време не беше така и се налагаше с помощта на разни врътки да се задейства режима за достъпност. Една от тези врътки беше помощ от зрящ човек, каквато помощ невинаги е на разположение.

Нямах инсталирани JAVA и Java Access Bridge, но това не попречи на инсталацията и работата на LibreOffice. Явно този офис пакет вече не се нуждае от тези компоненти, за да е достъпен. Това е добре, защото аз лично хич не обичам JAVA.

Като цяло, интерфейсът на програмата е доста достъпен. NVDA чете не само етикета и съдържанието на дадена фокусирана контрола, но и помощната информация за нея, ако такава е налична. Тази помощна информация за зрящите се появява под формата на изскачащи под курсора на мишката подсказки, когато курсора посочи дадената контрола.

Неприятно (или по-скоро - досадно) впечатление е, че NVDA чете твърде много излишна информация при фокусирането на дадена контрола в прозореца с настройките на LibreOffice, при обхождането им с TAB. Това бави работата в този прозорец. Дано поведението на екранния четец да не е същото и в останалите прозорци на LibreOffice, но имам подозрение че и там ще е така. Това успя да изнерви дори и мен, а аз съм свикнал с четенето/слушането на по принцип излишна информация при работа с програми и интернет страници.

Друг проблем в прозореца с настройките (а може би и не само там) е с четенето на елементите от многоколонни списъци в списъчни кутии. NVDA чете съдържанието само от първата колона на всеки избран от списъка елемент. За да се прочете съдържанието и на останалите колони за даден елемент, трябва с обектното навигиране да се влезе в йерархията на обекта (елемента) и от там нататък колоните (клетките) с информация да се обходят с командите за отиване до предишен и следващ обект от същото ниво. Опасявам се, че с това неопитните потребители няма да се справят - за тях е трудно да работят с обектното навигиране в NVDA.

Имах проблеми и в LibreOffice Writer конкретно. При четенето на RTF документ от няколко страници, NVDA имаше проблеми с четенето на текста в края на текущата и началото на следващата страница, при преминаване от една страница към друга. Вместо да прочете текущия ред, NVDA издаваше сигнала си за грешка. И май не съобщаваше в тези случай номера на страницата, към която се преминаваше (но за това не съм на 100% сигурен - не му обърнах нужното внимание).

Поддръжката за докладване на форматирането на документа от страна на NVDA в LibreOffice Writer е по-слаба, отколкото е за Microsoft Office Word. Не се докладват промените във форматирането на текста при задействането им (удебеляване, подчертаване, курсив). Поне за удебеляването със сигурност го тествах - при натискането на Control+B върху избран текст, текстът бе удебелен, но NVDA не го докладва. Знам че това бе допълнително направено да се съобщава за Word - не си е вградено по подразбиране, но определено помага при редактирането и оформянето на документи. Не го тествах лично, но ми бе докладвано от друг потребител, че не бива докладвано и подравняването, макар че опцията за целта е включена в настройките на NVDA. И с NVDA+F не бивало докладвано подравняването. Като ми се докладваше форматирането с NVDA+F, ми бе съобщено че текста е на черен фон и с черен цвят, което е наполовина истина - заради използваната тъмна висококонтрастна тема, фона наистина е черен, но цвета на текста е бял. Дори да предположим че биват докладвани цветовете с които документа ще бъде отпечатан, пак не е правилно, защото едва ли документа при тези обстоятелства ще бъде отпечатан с черен текст и черен фон - би било пълен абсурд.

В Calc (алтернативата на Excel за работа с таблици) беше другия ми проблем. NVDA просто категорично отказа да чете адекватно при навигиране между клетките на таблицата. Вместо да прочете съдържанието на клетката, NVDA четеше нещо от сорта на пълния път на отворения файл. Като натиснах F2, за да премина в режим на редактиране на избраната клетка, NVDA започна да ми чете етикетите на някакви радио-бутони, вместо съдържанието на клетката, както по принцип би трябвало. Ако не греша, в Calc от OpenOffice нямаше такива проблеми с NVDA.

И с това приключи тестването ми на LibreOffice. Деинсталирах го от компютъра си. Може би периодът ми на тестване бе твърде кратък, но щом дори през това време се натъкнах на проблеми, явно цялостното изживяване едва ли ще е приятно. Дано да греша и откритите от мен проблеми да са по-скоро изключение. Защото иначе ще е трудно да привлечем към безплатните алтернативи на Microsoft Office масовия потребител на екранни четци.

Аз лично, вземайки предвид гореизброените проблеми, не бих разчитал на продуктите от пакета LibreOffice за ежедневната си работа и обучението си, защото в тези две сфери имам нужда от програми, които знам че няма да ме издънят в най-неподходящия момент. Не се гордея с нелегалното си ползване на Microsoft Office (цената му не ми е по джоба), но засега ще е така.

Въпреки това се надявам, че неприятното ми изживяване с LibreOffice е било заради грешно зададени от мен настройки, което по принцип също е възможно и не е за пренебрегване като причина за проблемите, а не заради недоизпипани неща в самия офис пакет.

За обикновения потребител обаче, смятам че е добре да се пробва дали ще вършат работа OpenOffice или LibreOffice и да се ползва една от тези две безплатни алтернативи на Microsoft Office, ако това е възможно.

петък, 3 април 2015 г.

Tel Manager: Управлявайте разговорите си с лекота

И като сме подхванали темата за интересни неща за Android, ето и още едно такова от мен. Става въпрос за програмата „Tel Manager“. Нейната цел е по-лесно управление на входящия и текущия разговор, най-вече от гледната точка на човек със зрителни увреждания. Ето и описанието на програмата от магазина на Google Play (актуално към 3 април 2015 г.):

ОПИСАНИЕ:

ВАЖНО! „Tel Manager“ не е тестван на Android 5.0 и по-нови версии.

„Tel Manager“ е приложение, представено за вас от RedZoc Solutions Pvt ООД. То е създадено за удобство на нашите потребители, особено за хората със зрителни увреждания. Целта на това приложение е да помага за приемане/отхвърляне/прекратяване на разговори, както и за управление на високоговорителя на вашия телефон/идентификатора на повикващия чрез разклащане на телефона или прости почуквания по екрана. Можете да персонализирате функциите според вашите предпочитания от настройките на приложението (извиквани от неговия основен екран).

Функции на Tel Manager:

 1. Разклащане веднъж за отговор на входящо повикване.
 2. Разклащане два пъти за отхвърляне на входящо повикване.
 3. Разклащане веднъж за активиране/деактивиране на високоговорителя по време на разговор.
 4. Разклащане два пъти по време на разговор за прекратяване на разговора.
 5. Замяна на стандартния екран за входящо повикване с по-улеснен и по-достъпен такъв. Тази опция предоставя два бутона за отговор/отхвърляне на разговора при входящо повикване. Бутоните са разположени в долната част на екрана, като този за отговор е с етикет „Answer“ и е вляво, а този за отхвърляне - долу вдясно и е с етикет „Decline“. Обърнете внимание, че не можете да използвате стандартния екран за входящо повикване, ако тази функция е включена.
 6. Почукване по екрана (над бутоните за отговор/отхвърляне на разговора) за прослушване идентификатора на повикващия (име и/или телефонен номер). При ползване на TalkBack, трябва да се почукне два пъти. Имайте предвид, че при изговаряне на името и/или номера на повикващия, силата на звука за звънене бива намалена до определена степен. Проблемът е в това, че на някои устройства тя не бива възстановена до зададената от вас стойност след приключване на изговарянето на идентификатора на повикващия и вие трябва сами в последствие да си върнете силата на звука за звънене до нейната желана от вас стойност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Tel Manager може да не работи правилно в комбинация с други подобни приложения.

Изпратете (на английски) вашата обратна връзка, коментари, заявки за нови функции и въпроси на адрес: info@redzoc.com.

Ето и препратка към страницата на „Tel Manager“ в магазина на Google Play: „Tel Manager“ в Google Play.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Опциите за управление на разговорите и високоговорителя по време на разговор чрез разклащане на телефона може да се изключват, както и замяната на оригиналния за телефона екран за входящо позвъняване с опростения и по-достъпен такъв.
 2. Програмата изисква Android 4.0 и по-нова.
 3. При „Tel Manager“ както отговарянето, така и отхвърлянето на входящо повикване става с намиране на съответния бутон и задействането му с двукратно почукване. По-точно - тези два бутона се задействат така, както се задействат и другите бутони в интерфейса на операционната система.

Volume Control Tool: Управлявайте по-лесно силата на звука на вашето Android устройство

ВАЖНО! От известно време насам, инструментът „Volume Control Tool“ вече не е самостоятелно приложение, а част от пакетното приложение „Toolkit“. Ето препратка към приложението в магазина на Google за Android: „Toolkit“ в Google Play. След като инсталирате и отворите приложението „Toolkit“, задействайте елемента „Volume Control Tool“ в неговия екран и ще ви се отвори познатия и описан по-долу интерфейс на приложението „Volume Control Tool“.

Освен това, има и версия 2 на приложението „Volume Control Tool“, което е самостоятелно приложение, а не част от пакета „Toolkit“. Неговата страница в Google Play за Android е тук: „Volume Control Tool 2“ в Google Play. Интерфейсът на версия 2 е същата като на версия 1, тъй че описанието по-долу важи и за новата версия.

Ето още една полезна според мен програма за Android. Казва се „Volume Control Tool“. Нейната цел е да ви улесни в управлението на силата на звука за различните аудио канали в Android, като това става не по обичайния начин - чрез плъзгачи, а чрез бутони за усилване и намаляване.

След като инсталирате и отворите приложението, се показва екран със следното разположение:

 1. В средата един под друг са етикетите на аудио каналите, чиято сила на звука можете да контролирате, както и текущата им стойност за силата на звука в проценти. Поддържа се управлението на следните аудио канали:
  • Call (сила на звука на слушалката по време на разговор).
  • System (сила на звука за системните звуци, която май се използва главно за звуците от интерфейса).
  • Ringtone (сила на звука за звънене по време на входящо повикване).
  • Media (сила на звука за мултимедията, чиято стойност засяга и силата на звука за TalkBack).
  • Alarm (сила на звука за будилника/алармата).
  • Notification (сила на звука за известията), която включва, но не се ограничава до, следните неща: SMS/MMS съобщения, известия от разни приложения в панела за известия, и т.н.
 2. От двете страни на всеки етикет има по един бутон. Този отляво намалява стойността на силата на звука за дадения аудио канал, а този отдясно увеличава стойността.
 3. Под шестте аудио канала има бутон за превключване между различните режими за звука: звук, вибрация и звук, тих режим, и каквито там още се поддържат, в зависимост от устройството.
 4. Под този бутон има още 4 бутона („Main“, „Quiet“, „Loud“ и „Head“). Те служат за задаване и запомняне на комбинация от нива за силата на звука за дадените аудио канали. Задействайте даден бутон и променете силата на звука за аудио каналите по ваше желание. Зададените от вас стойности се запазват в дадения профил. При следващото задействане на бутона за даден профил ще зареди зададените от вас преди това стойности за силата на звука.

ЗАБЕЛЕЖКА: Програмата е безплатна, но в долната част на екрана си има поле с реклами.

Гласовете от Vocalizer за Android вече и с пробна версия

Наскоро излезе версия на приложението „Vocalizer Voices“ за Android, което ни дава достъп до гласовете от пакета „Vocalizer“ на компанията Nuance. Една от новостите е възможността да се пробва всеки един от гласовете за 7 дни.

Ето препратка към приложението „Vocalizer Voices“ за Android в магазина на Google за Android: „Vocalizer Voices“ в Google Play.

След като инсталирате приложението и го отворите, можете да изтеглите за изпробване избран от вас глас по следния начин:

 1. Намирате в списъка с езици езика, на който е гласа, който искате да изпробвате и го отваряте.
 2. Намирате в списъка с гласове за съответния език желания от вас глас.
 3. Задействате бутона „Изтегляне на глас“, намиращ се най-вдясно от името на гласа. Появява се прозорец със заглавие „Пробният период е активен“. В него има три опции:
  • „Опитайте безплатно!“.
  • „Закупуване на глас“.
  • „По-късно“.
 4. Нас ни интересува първата опция и задействаме нея. Отваря се друг прозорец в който ни благодарят че сме избрали гласовете от пакета Vocalizer TTS и ни приканват да си закупим гласовете след като изтече пробният им период, за да можем да ги ползваме и след това. В този екран се извежда и информацията за броя оставащи дни до края на пробния период.
 5. Най-отдолу в прозореца е бутона „Изтегли“ - задействаме него.
 6. Появява се следващ прозорец за избор на качество на гласа. Тук имаме три опции:
  • „Plus“, при която опция гласа е с по-добро качество, но по-голям по размер (а може би и по-тромав при реакция, но по този въпрос нямам лични наблюдения).
  • „Compact“, при която опция гласът е с по-малък размер, и може би по-пъргав при реакция, но с по-ниско качество.
  • „По-късно“, която команда отменя процедурата по изтеглянето и изпробването.
 7. Избираме си една от двете опции за качество и изчакваме да се изтеглят и инсталират гласовите данни.
 8. След това можем да пробваме изтеглените гласове в разни приложения. А за да ползваме даден глас в TalkBack, трябва да зададем „Vocalizer TTS“ като речева машина по подразбиране в настройките на Android (както задаваме и „SpeechLab 2.0“).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Пробният период започва да тече от момента в който се стартира тази нова версия на приложението „Vocalizer Voices“, а не чак когато изтеглим първия си пробен глас.
 2. По принцип, кой глас ще се използва за TalkBack (а и за други приложения) зависи от настройките на Vocalizer Voices, до които се стига от самото приложение, като бутона за отварянето им се намира в горния десен ъгъл. По подразбиране се избира глас, чийто език съвпада с текущата настройка за език на телефона. Да речем че имаме инсталирани българския глас „Дария“ и един американски английски такъв. Когато телефонът ни е на български, ще се използва „Дария“. Когато телефонът ни е на американски английски, ще се използва американския английски глас (ако са повече от един - този, зададен по подразбиране с почукване върху него).
 3. Добре е от настройките на приложението „Vocalizer Voices“ да зададем при липса на глас за зададения в телефона език, да се използва алтернативен TTS (речева машина), която е инсталирана на устройството ни. Аз съм си задал „eSpeak“, защото той е многоезичен и го имам инсталиран на телефона си. Това се прави с цел да не ви „млъкне“ телефона, ако изберете като речева машина по подразбиране „Vocalizer TTS“, без да имате необходимия за целта глас.
 4. Може, пак от настройките, да се зададе да се ползва винаги един и същи глас, независимо от езиковата настройка на телефона.

Моите впечатления от гласа „Дария“ не са много добри. Гласът като глас е добър - приятно ми е да го слушам. Обаче правилата (както българските, така и английските) са пълна скръб! Дано в бъдеще да ги оправят, щото иначе няма да си струва тоя глас за ежедневно ползване.

вторник, 13 януари 2015 г.

Windows 8.1: Задаване на език за въвеждане по подразбиране, различен от езика за визуализиране на операционната система

В Windows 8.1, начинът за управление на езиците за визуализация (за интерфейса) и на езиците за въвеждане е по-различен от този в предишните версии на операционната система. Едно от нещата, които е различно е начинът за задаване на езика за визуализация по подразбиране и езика за въвеждане по подразбиране. Поради тази причина доста потребители останаха с впечатлението че не може да се зададе език за въвеждане по подразбиране различен от езика за визуализация по подразбиране, но всъщност това не е така - може. И в това ръководство ще ви опиша как точно се изпълнява тази задача.

Ако използваме операционната си система с език за визуализация различен от езика за въвеждане на който най-често пишем, може да ни стане доста досадно превключването към често използвания език. Това е така, защото в Windows 8.1, езикът за визуализация по подразбиране бива зададен и като език за въвеждане по подразбиране. Това ще рече, че всеки път когато отваряме дадено приложение, езикът за въвеждане ще е същият като този за визуализация на операционната система, а има вероятност езикът за въвеждане на който най-често пишем да е различен от текущия език за визуализация. За да си зададем език за въвеждане по подразбиране различен от езика за визуализация на Windows, правим следното:

 1. Натискаме клавишната комбинация Windows+X от клавиатурата. Това отваря менюто с разни административни инструменти.
 2. От него избираме „Контролен панел“.
 3. В контролния панел намираме връзката „Език“ и я отваряме. Отваря се прозорец със заглавие „Език“. Фокусът попада върху списък с надпис „Прозорец за разрешени езици“. В този списък са действащите (разрешените) езици за въвеждане. Ако отворим с Enter всеки един от тези елементи, ще можем да направим някои допълнителни настройки за дадения език, като например да изтеглим (ако вече не е изтеглен) езиков пакет за него, да зададем езиковия пакет като такъв за визуализация по подразбиране, да добавим или премахнем клавиатурни подредби за въвеждане на текст, и т.н. Трябва да се има предвид, че можем да пренареждаме езиците в този списък, като този който е най-отгоре, ще бъде зададен като език за визуализация на Windows и език за въвеждане по подразбиране. Приемаме че вече сме задали своето предпочитание за език за визуализация по подразбиране и продължаваме нататък.
 4. С табулаторния клавиш намираме връзката „Разширени настройки“ и я задействаме с Enter. Отваря се прозорец със заглавие „Разширени настройки“.
 5. Тук пак с табулатора намираме падащия списък с етикет „Списък за въвеждане на текст“.
 6. Отваряме списъка с Alt и стрелка надолу и от него си избираме езика за въвеждане, който искаме да ни е като език за въвеждане по подразбиране за системата. Езикът за въвеждане по подразбиране е този език, на който първоначално ни се предлага да въвеждаме текст при отваряне на ново приложение в системата.
 7. Като изберем със стрелките за нагоре и надолу желания от нас език за въвеждане по подразбиране, натискаме Enter, за да потвърдим избора си.
 8. След това, ако използваме за превключване между езиците на въвеждане клавишната комбинация от клавиша с емблемата на Windows плюс клавиша за интервал, или ако превключваме между езиците на въвеждане по друг начин (напр. чрез мишката от лентата на задачите), можем да отидем с табулатора до бутона „Запиши“ и да го задействаме с Enter. Това запазва настройките ни и ни връща в прозореца „Език“, който можем да затворим и сме готови с промените. Но ако използваме за превключване между езиците на въвеждане Alt+Shift, Control+Shift или някоя друга от възможните клавишни комбинации, е желателно да продължим със следващите стъпки.
 9. С табулатора намираме опцията „Нека езиковата лента на работния плот се използва, когато е налична“ и й слагаме отметка с интервалния клавиш, за да я включим. По мои наблюдения, ако това не бъде направено, клавишните комбинации за превключване между езиците на въвеждане Alt+Shift и Control+Shift отказват да сработват. Дали е дефект или умишлено направено да действа така - не знам. Може от това да са засегнати и други възможни клавишни комбинации за превключване между езиците на въвеждане, но не съм го тествал дали е така или не.
 10. После отиваме до бутона „Запиши“ и го задействаме с Enter. Това ни връща в прозореца „Език“, който можем да затворим и сме готови с промените.

Готово! След като изпълните стъпките по-горе, ще можете да използвате език за въвеждане по подразбиране, различен от езика по подразбиране за визуализация на Windows.

Ако желаем Windows да запомня на какъв език сме въвеждали последно в дадено приложение преди да превключим към друго приложение, ще трябва да включим опцията „Нека задавам различен метод на въвеждане за всеки прозорец на приложение“. Тази опция се намира в прозореца „Разширени настройки“, където се намират и другите гореспоменати настройки. Имайте предвид, че последно използваният език за дадено приложение не бива запомнян при затваряне на даденото приложение или при изключване, рестартиране, излизане или смяна на потребителя за системата - тогава при отваряне на приложението е избран езикът за въвеждане по подразбиране.

Това е засега от мен. Пожелавам ви приятна и ползотворна работа с Windows 8.1!