вторник, 1 септември 2015 г.

Windows: Какво представлява функцията „Бързо стартиране“

В Windows 8, Microsoft представи функцията „Бързо стартиране“. Тя помага за по-бързото стартиране на компютъра, след като е бил изключен. Рестартирането не се променя. Последните две изречения са краткото описание за функцията, намиращо се под отметката за нейното включване и изключване в контролния панел. Аз ще се постарая да ви разясня малко по-подробно какво представлява функцията „бързо стартиране“. И така - да започваме.

Наистина функцията „бързо стартиране“ спомага за по-бързото стартиране (а и изключване) на компютъра. Това се постига чрез един интересен, но смятам - не новаторски, похват. А именно: функцията „бързо стартиране“ представлява нещо подобно на функцията „заспиване“. Разликата между двете е в това, че при бързото стартиране бива „приспивана“ само операционната система, а при заспиването това се прилага и към текущо отворените приложения. Това удобство с по-бързото стартиране и изключване обаче си има своята цена, а именно:

 • Не може чрез изключване и включване на компютъра да се приложат актуализациите изискващи рестартиране, което е възможно в Windows 7 и по-старите. В такъв случай се изисква да рестартирате компютъра, за да се приложат актуализациите.
 • Възможно е да има проблеми с инициализирането на драйверите за някои устройства, включително и тези за звука. Това е причината звука при стартиране на Windows да не се възпроизвежда, дори да е включена съответната опция в Контролен панел -> Звук -> раздел „Звуци“.

Поради споменатите по-горе недостатъци/проблеми при бързото стартиране, реших да напиша статията с тези разяснения и да ви обясня как да включите/изключите функцията „бързо стартиране“. И така - за да включите или изключите функцията „бързо стартиране“, следвайте стъпките:

 1. Натиснете клавишната комбинация Windows+X, за да извикате менюто с бързите връзки.
 2. От него отворете „Опции за захранването“.
 3. В отворилия се прозорец „Опции на захранването“, задействайте връзката „Изискване на парола при събуждане на компютъра“.
 4. В отворилия се прозорец „Системни настройки“, задействайте връзката „Промяна на настройки, които в момента не са на разположение“.
 5. След това намерете полето (квадратчето) за отметка с етикет „Включи бързо стартиране (препоръчително)“. По подразбиране в него има отметка, което означава че функцията „Бързо стартиране“ е включена.
 6. Ако желаете да изключите функцията „Бързо стартиране“, махнете отметката от това поле (квадратче).
 7. Ако във вашия случай функцията е изключена и желаете да я включите, поставете отметка в полето (квадратчето).
 8. Намерете в този прозорец бутона „Записване на промените“ и го задействайте, за да запазите промените.
 9. В случай че не желаете да запазвате промените, в стъпка №8 задействайте бутона „Отказ“, а не „Записване на промените“.

Това е. Затворете отворения прозорец „Опции на захранването“ и сте готови.

Съавтор: Иван Доброволов