вторник, 15 септември 2015 г.

Решение на проблем: JAWS и MAGic използват английски SAPI5 глас за озвучаване на клавиатурата, въпреки че в настройките на текущия гласов профил е указано да се използва гласа „Гергана“

След обновяване до една от последните компилации съответно на JAWS 16 и MAGic 13, потребителите им забелязаха, че въпреки зададените стойности в настройките за озвучаване на клавиатурата (натисканите клавиши) за текущо избрания гласов профил да се използва посочен от тях конкретен глас, JAWS и MAGic използват глас от същата група синтезатори (например SAPI5), който съответства на езика на метода за въвеждане (езика за писане). Или поне се опитват да го правят, но невинаги успяват, и точно в това е главният проблем. Както много от потребителите на JAWS и MAGic в България забелязаха, въпреки указаната от тях настройка за озвучаване на клавиатурата да се ползва гласа „Гергана“, JAWS и MAGic продължават да използват някой от англоезичните гласове от SAPI5 групата. Това е доста неприятно, тъй като при натискане на клавиши с букви от кирилицата, от JAWS и MAGic не се чува нищо, тъй като използвания от тях за целта англоезичен глас не умее да чете кирилица.

Проблемът се проявява най-упорито когато даденият потребител за българския език има само един глас, например „Гергана“. Ако има и друг глас (например „Ирина“) и временно се зададе той да е гласът за озвучаване на клавиатурата и после се върне настройката обратно на „Гергана“, JAWS и MAGic запомнят тази настройка и започват да използват гласа „Гергана“ за озвучаване на клавиатурата. Това е едно от решенията на този проблем.

Друго решение е да се върне временно до по-стара компилация на JAWS или MAGic в която този проблем не се проявява. Да се създадат там желаните гласови профили. Да се копират на друго място съответните VPF файлове (в тях са настройките за гласовите ни профили). Да се обнови отново до най-новата компилация на JAWS или MAGic и да се поставят там копираните преди това профили. Това решение обаче е доста сложно и не е за по-неопитните потребители. Друг е въпросът, че не е сигурно дали и така създаденият гласов профил няма да се „повреди“ ако решим да го променим през правещата проблема компилация на JAWS или MAGic и пак да почне да озвучава клавиатурата с погрешен глас. Така че аз лично не го препоръчвам.

С помощта на мой познат (Иван Доброволов), успяхме да намерим и друго решение, което е достатъчно лесно за изпълнение и не изисква наличието на повече от един български глас от SAPI5 групата да е инсталиран на системата. Решението всъщност е доста елементарно. Ето го и него, стъпка по стъпка.

  1. Стартирайте JAWS 16 или MAGic 13, в които се проявява гореописаният проблем.
  2. Отворете прозореца „Voice Adjustment“. За JAWS това става от неговото меню отварящо се с JAWS клавиша+J, от там отивате на „Options“ -> „Voices“ -> „Voice Adjustment“. За MAGic това най-лесно става от контекстното меню на MAGic, като то се отваря с MAGic клавиша+клавиша за контекстното меню в Windows, от там отивате на „Voices“ -> „Voice Adjustment“.
  3. В отворилия се прозорец „Voice Adjustment“, отидете с табулатора (TAB) до падащия списък с етикет „Profile Name“ и от него си изберете гласовия профил, за който искате да оправите проблема с погрешно използвания глас за озвучаване на клавиатурата.
  4. С табулатора отидете до падащия списък с етикет „Adjust“ в групата „Voice“ и от него изберете „Keyboard Voice“. Ще чуете гласа, който се използва на практика за озвучаване на клавиатурата, въпреки че в следващия падащ списък „Person“ е избран друг глас.
  5. Сега с табулатора отидете до падащия списък с етикет „Person“.
  6. Тук обаче, вместо да използвате стрелките за нагоре и надолу за да изберете желаният от вас глас (което така или иначе няма да сработи ако имате само един български глас), след като се уверите че езикът ви на въвеждане е английски, натиснете клавиша „G“ (като „Gergana“) от клавиатурата. Това на програмно ниво избира гласа „Гергана“ от падащия списък (чието име излиза в компютъра на латиница - „Gergana“). Ще чуете гласа „Гергана“ да произнася избраното си в падащия списък име.
  7. Ако желаете да направите други промени по гласа за озвучаване на клавиатурата (например височина, скорост и др.), направете го чрез съответните контроли в този прозорец.
  8. Отидете с табулатора до бутона „OK“ и го задействайте, за да запазите промените и да затворите прозореца „Voice Adjustment“.

След като изпълните гореизброените стъпки, JAWS и MAGic вече ще използват гласа „Гергана“ за озвучаването на натисканите от клавиатурата клавиши, независимо дали езика за въвеждане на клавиатурата е български или английски.

Съавтор: Иван Доброволов