понеделник, 31 октомври 2016 г.

JAWS: Нововъведения във версия 18 на екранния четец JAWS за Windows

На 27.10.2016 г. излезе най-новата версия 18 на екранния четец JAWS за Windows. Тук ще ви представим най-интересните нововъведения в нея.

 • Изтегляне на JAWS – на отворилата се страница, от първия на страницата падащ списък изберете желаният от вас език за дистрибуцията на JAWS. Ние ви препоръчваме да е английски (English). След това си изтеглете желаната от вас 32 или 64-битова дистрибуция на JAWS от съответните препратки след падащия списък за избор на език.
 • Уеб страницата на FSCast, където са предоставени демонстрации на нововъведенията в JAWS 18 (на английски език).
 • Надстройка до Windows 10 с JAWS и MAGic

Нововъведения в JAWS 18

Поддръжка за гласовете от версия 2.2 на пакета Vocalizer Expressive

JAWS 18 поддържа версия 2.2 на пакета с гласове Vocalizer Expressive от Nuance. Vocalizer Expressive предлага много пъргава, висококачествена, естествено звучаща реч в голямо разнообразие от езици и диалекти. Текущите потребители на гласовете Samantha, Tom, Daniel и Karen ще се радват да чуят, че тези гласове бяха подобрени откъм отзивчивост и яснота. На разположение са и няколко нови гласове, като например Susan и Nathan за Английски (САЩ) и Oliver за Английски (Великобритания). За международните потребители, Vocalizer Expressive 2.2 също така предлага поддръжка за няколко нови езика, включително Бенгалски (Индия), Бходжпури (Индия), Български (гласа „Дария“ познат ни от Android), Хърватски, Каннада, Испански (Чили), Тамилски, Телугу и Валенсиански.

Можете да изтеглите гласовете от версия 2.2 на Vocalizer Expressive безплатно от страницата за изтегляне на речеви синтезатори в два варианта: compact (компактен) или high premium (висококачествен). За да изтеглите желан от вас глас, направете следното:

 1. Отидете на страницата от препратката по-горе.
 2. Навигирайте до първия падащ списък на тази страница с етикет „Synthesizer“.
 3. От него изберете „Vocalizer Expressive Version 2“.
 4. От следващият падащ списък с етикет „Language“ изберете езика, за който желаете да изтеглите глас.
 5. След като изберете език, прегледайте наличните за дадения език гласове, прочитайки със стрелките информацията появила се под двата падащи списъка.
 6. След това можете да изтеглите желаните от вас налични за избрания език гласове в предпочитания от вас вариант. Всички компактни (compact) гласове за даден език са в един общ инсталационен файл. Висококачествените (high premium) гласове са всеки в отделен инсталационен файл.

Компактните гласове са с по-малки размери и заемат много по-малко място на вашия компютър. Много потребители ги харесват, защото те предлагат много добро качество, дори при високи скорости на речта. Това са същите гласове, които се използват в устройствата с операционна система iOS от Apple, например iPhone. Поради малките си размери компактните гласове са налични в един общ файл за всеки от езиците. Например ако изтеглите компактните гласове за английски, ще получите един файл съдържащ всички англоговорящи гласове за всички диалекти, което ви дава голямо разнообразие от гласове между които да избирате.

Можете също да изберете да изтеглите отделни висококачествени гласове. Те са с много по-големи размери, но предлагат най-високото възможно качество на звука. Можете да инсталирате висококачествените гласове заедно с компактните такива, като така можете да превключвате между компактния или висококачествения вариант на даден глас, ако е необходимо.

Новите гласове от пакета Vocalizer Expressive 2.2 са налични само за JAWS 18 и по-нови. Ако преди това сте инсталирали гласове от Vocalizer Expressive, които са били използвани с версии на JAWS по-стари от 18, тези гласове ще продължат да работят с по-старите версии, но ще спрат да бъдат откривани от JAWS 18, след като инсталирате първия си глас Vocalizer Expressive 2.2. Освен това се предвижда издаването на MAGic 14 през следващите месеци, който ще може да използва тези нови гласове от пакета Vocalizer Expressive 2.2 по същия начин като JAWS 18.

Подобрена производителност при взаимното използване на JAWS и ZoomText

JAWS 18 представя значително подобрена оперативна съвместимост с предстоящия да излезе скоро ZoomText 11. Потребителите на двата продукта ще забележат по-безпроблемно сработване при едновременната работа на JAWS 18 и ZoomText 11, независимо от реда в който те са били инсталирани и кой продукт е бил стартиран пръв.

Когато JAWS 18 и ZoomText 11 работят заедно, потребителите трябва да имат предвид следното:

 • JAWS управлява всичките речеви функции, с изключение на речта от функцията App Reader на ZoomText и речта идваща директно от ZoomText (например посредством скриптовете на ZoomText).
 • Всички функции на ZoomText свързани с увеличението ще продължат да работят по обичайния си начин. В допълнение, ZoomText вече осветява и проследява визуално прочитаното от JAWS в режим „прочитане на всичко“ („Say All“) или при навигиране с помощта на виртуалния курсор.
 • Ако има конфликт при дадена клавишна комбинация, се изпълнява клавишната комбинация на JAWS. Иначе, клавишните комбинации на JAWS и ZoomText ще продължат да работят както обикновено.
 • ZoomText поема всички функции свързани със сензорното управление.

Тъй като JAWS поема всички речеви функции при съвместна работа със ZoomText, това включва и ехото от мишката (mouse echo). Ако искате функцията за ехо от мишката да работи докато тя се движи, трябва да включите въпросната функция в настройките на JAWS, тъй като тя е изключена по подразбиране. Най-лесният начин е да натиснете слоевата клавишна команда INSERT+клавиша за интервал, E, O. Но това е само временно и настройката ще се върне обратно към стойността си по подразбиране при рестартирането на JAWS. Ако имате намерението да използвате ехото от мишката през цялото време, можете да го включите за постоянно като направите следното:

 1. Натиснете INSERT+F2, и от списъка изберете Settings Center.
 2. Натиснете CTRL+SHIFT+D за да заредите файла по подразбиране с настройките на JAWS.
 3. От дървовидната структура разгънете групата Mouse Echo и натиснете клавиша за интервал върху Enable Mouse Echo.

Мигриране на настройките от предходни версии на JAWS

Във версия 17 беше премахната възможността за мигриране на настройките от предишна версия поради значителната промяна в тяхната структура. Във версия 18 тази възможност се завръща по нов начин. Това включва всички потребителски настройки за приложения, скриптове, речникови промени, етикети за графики, маркери за документи и уеб страници, гъвкави уеб правила, персонализирани уеб настройки, потребителски етикети, звукови и речеви схеми, както и гласовите профили. При първоначалното инсталиране на версия 18 тя автоматично би трябвало да засече потребителските настройки от версия 17 в случай, че има инсталирана такава и са променяни настройките по подразбиране. Потребителят би трябвало да бъде посрещнат от диалог, който го информира, че има засечени потребителски настройки от предишна версия, както и коя е версията. При потвърждение с „YES“ („ДА“) настройките би трябвало да се копират и влязат в сила и за по-новата версия на софтуера. Ако се избере „NO“ („НЕ“), настройките няма да бъдат импортирани и ще се изведе съветника за начални настройки (Startup Wizard).

След като настройките бъдат пренесени, се отваря диалогов прозорец, където можете да конфигурирате опциите за стартиране на JAWS. Този прозорец съдържа същите настройки, налични в прозореца Start JAWS Options, който се извиква от менюто на JAWS от пункта Options, при избор на Options и задействането след това на бутона Automatically Start JAWS. След като сте избрали как искате да се зарежда JAWS, задействайте бутона OK за да запишете промените и да затворите диалоговия прозорец.

Забележка: Поради значителни промени в структурата на файловете с настройките преди JAWS 17, персонализираните потребителски настройки не могат да бъдат мигрирани от версии на JAWS по-стари от версия 17.

Напълно обновена функция за внасяне и изнасяне на персонализирани потребителски настройки на JAWS

JAWS 18 ви позволява бързо и удобно да експортирате всичките си потребителски настройки за JAWS, включително общите и настройките за конкретни приложения, персонализирани скриптове, записи в речниците, етикети за графики, позиционни маркери, гъвкави уеб правила, персонализирани уеб настройки (включително персонализирани етикети), схеми за звуци и реч и гласови профили в един общ архивен файл, който може да се съхрани или сподели с други потребители на JAWS. Архивните файлове с настройките на JAWS биват запаметени с разширение SBAK. Този архивен файл може лесно да бъде импортиран на всеки компютър с работещ JAWS 18 или по-нов и тези настройки ще бъдат използвани от това копие на JAWS.

За да експортирате настройките в SBAK файл, отворете менюто Utilities от менюто на JAWS, отворете менюто Import/Export и изберете Export Settings. Отваря се съветникът за експортиране на настройки и ви напътства в експортирането на вашите настройки. По време на този процес можете да изберете да експортирате всички потребителски настройки, или да изберете конкретни настройки за експортиране. По подразбиране, SBAK файлът бива записан на работния плот под името JAWS<номер на версията>SettingsBackup (където номер на версията е версията на JAWS използвана по време на експортирането). Може да укажете различно местоположение и име на файла, ако е необходимо, както и да добавите допълнителни коментари с цел предоставяне на повече информация защо създавате архивния файл. След като експортирането завърши, съдържащият настройките SBAK файл може да бъде споделен с други потребители на JAWS чрез е-поща или услуга за споделяне на файлове като Dropbox или да бъде съхранен на USB флаш устройство.

За да импортирате настройки на JAWS от SBAK файл, отворете менюто Utilities от менюто на JAWS, отворете менюто Import/Export и изберете Import Settings. Отваря се съветникът за импортиране на потребителски настройки и ви напътства в импортирането на настройките. По подразбиране, импортирането ще обедини настройките от архивния файл със съществуващите потребителски настройки и ако настройка в потребителската папка е в конфликт с настройка от архивния файл, тя ще бъде заменена от настройката от архива. Но можете също така да изберете просто да замените всички текущи настройки в потребителската папка със съдържанието на архива или, когато при обединяването има конфликт за дадена настройка, можете да изберете да запазите текущата настройка.

По време на импортирането на настройките, текущите настройки от вашата потребителска папка биват архивирани автоматично. Ако откриете, че настройките, които са били внесени от SBAK файла не работят както се очаква, можете да възстановите предишните настройки. За да ги възстановите, отворете менюто Utilities от менюто на JAWS, отворете менюто Import/Export и изберете Restore Settings. Отваря се прозорецът Restore Settings, където можете да изберете архивния файл, който да възстановите. Изберете бутона Restore, за да замените текущите настройки в потребителската папка на JAWS с настройките от архива.

Някои случаи в които може да използвате тази функция включват:

 • Желаете да използвате едни и същи настройки на JAWS на няколко компютъра, като например в център за обучение или училищна компютърна зала.
 • Създавате много персонализации и искате да можете да ги архивирате, така че лесно да можете да ги импортирате, когато инсталирате нова версия на JAWS, вместо да се занимавате с ръчното настройване на всичко наново.
 • Ваш приятел би желал да използва някои от вашите гъвкави уеб правила и гласови профили. Можете да използвате съветника за експортиране на настройки, за да експортирате само тези конкретни настройки, да изпратите получения SBAK файл на вашия приятел и ако той използва JAWS 18 или по-нова, той може да импортира файла, съдържащ вашите гъвкави уеб правила и гласови профили в своето копие на JAWS.
 • Разработчик на скриптове може да ви изпрати SBAK файл, съдържащ потребителски скриптове и настройки за приложение, което се използва в работата ви и съветника за импортиране на настройки бързо ще импортира всички настройки и скриптови файлове на правилните места във вашата папка с потребителски настройки за JAWS.

Ограничаване на виртуалния курсор в уеб базирани диалогови прозорци

Ако в уеб страница се появи диалогов прозорец в резултат на действие като активиране на специфична контрола, което може да възникне особено на страници, които са част от уеб базирано приложение, JAWS сега ще ограничава навигацията с виртуалния курсор само в рамките на диалоговия прозорец. Понякога, в зависимост от това как е разработено уеб приложението, когато фокусът попадне в тези диалогови прозорци, съдържанието на останалата част от страницата е скрито до момента в който фокусът бива преместен извън диалоговия прозорец. Въпреки това, в много случаи, съдържанието на диалоговия прозорец се слива със останалото съдържание на страницата, което може да бъде объркващо, особено когато искате да се съсредоточите върху съдържанието в уеб диалоговия прозорец.

JAWS автоматично ограничава навигацията с виртуалния курсор до диалоговия прозорец при изпълнението на действия, които преместват фокуса в този диалогов прозорец. Това включва навигирането до дадено поле за писане в диалоговия прозорец, посредством клавишите за стрелките и при включен Auto Forms mode (режим за формуляри), навигиране чрез клавишите TAB или SHIFT+TAB или при активиране на контрола в страницата, която автоматично премества фокуса към диалоговия прозорец. Когато виртуалния курсор е ограничен, речта и брайла ще обхождат само съдържанието в диалоговия прозорец, докато ограничението не бъде премахнато. Ограничението за виртуалния курсор ще бъде автоматично премахнато ако използвате клавишите TAB или SHIFT+TAB за да изместите фокуса извън диалоговия прозорец, или ако извършите действие в диалоговия прозорец, което предизвиква изместването на фокуса в друга част на страницата, или ако се зареди напълно нова страница.

Когато фокусът е в уеб диалогов прозорец, можете да използвате и клавишната комбинация INSERT+R за ръчно превключване на виртуалния курсор между ограничен и неограничен режим. Например, може да желаете да изключите ограничението на виртуалния курсор, с цел да прегледате съдържанието на страницата извън диалоговия прозорец, без за целта да премествате фокуса.

Забележка: В някои уеб приложения съдържанието на страницата извън диалоговия прозорец е скрито, когато диалоговия прозорец е на фокус, тъй че изключването на ограничението за виртуалния курсор с цел да видите съдържанието извън диалоговия прозорец не винаги ще работи в такива ситуации.

Прочитане на текста под курсора на физическата мишка

Новата функция „ехо от мишката“ („mouse echo“) позволява на JAWS да прочита текст под показалеца на мишката при преместването му посредством физическата мишка или при плъзгане на пръст по тракпада. Ако използвате опресняващ се брайлов дисплей, текстът под мишката се извежда и на брайл като временно съобщение.

Ако напълно слепите потребители едва ли биха могли да се възползват много от тази функция, има някои случаи, където тя може да бъде полезна. Например, може да има моменти, в които потребителят се опитва да разбере разположението на текста или на подредбата на контролите по екрана, и в такива случаи тази функция може да бъде полезна. Също така, може да срещнете приложения, които имат контроли, които не могат да бъдат достъпни с никой от другите курсори на JAWS и трябва да използвате физическата мишка да ги намерите и да ги активирате.

За потребителите, които имат остатъчно зрение, възможността да получават речева обратна връзка при местене на физическата мишка е много полезно. Предстоят и още подобрения, засягащи тези, които използват MAGic и JAWS заедно.

Ако се затруднявате със запазването на права линия при движение на мишката когато я премествате вертикално или хоризонтално, натиснете и задръжте клавиша INSERT (или клавиша CAPS LOCK при лаптоп подредбата), когато движите мишката в определена посока, за да заключите показалеца на мишката в това положение. Например ако откриете лента с менюта или група от бутони които желаете да разучите, можете да натиснете и задържите INSERT докато движите мишката надясно. Ако случайно се отклоните леко нагоре или надолу, показалецът на мишката остава заключен на текущата позиция.

Ехото от мишката е изключено по подразбиране. За да го включите, отворете Settings Center, натиснете CTRL+SHIFT+D за да заредите файла с настройките по подразбиране, разгънете групата mouse echo и тогава натиснете клавиша за интервал върху Enable Mouse Echo. Можете да конфигурирате и следните неща:

 • Дали JAWS ще прекъсва говора си при преместването на показалеца на мишката върху текст. По подразбиране, JAWS изговаря новия текст под курсора на мишката, независимо дали в дадения момент се изговаря нещо друго.
 • Продължителността на изчакване от страна на JAWS преди да прочете текста под показалеца на мишката. Ако преместите показалеца на мишката преди изтичането на зададеното закъснение, JAWS няма да прочете текста. По подразбиране няма никакво забавяне, което означава, че текстът бива прочитан в момента в който попадне под показалеца на мишката, така че не е нужно да правите пауза за да чуете текста под мишката.
 • Изберете единица на текста (знак, дума, ред или абзац) която искате да чуете, когато показалецът на мишката попадне над текст в контрола. По подразбиране JAWS чете текущия ред от текста под мишката. Това означава, че ако преместите показалеца на мишката в областта на документа в приложение като например Microsoft Word, JAWS ще прочете реда от текста под мишката. Като продължите да премествате мишката в контролата за редактиране, JAWS ще прочете други редове от документа. Ако контролата не може да предостави заявената текстова единица, JAWS ще прочете всичкия текст от контролата. Например ако преместите мишката в полето за редактиране на приложението „Лепкави бележки“ за Windows 10, JAWS ще прочете цялото съдържание на полето за редактиране вместо посочената текстова единица.
 • Изберете дали JAWS ще изговаря описателна информация предоставена от контролата, която съдържа текста под показалеца на мишката. Тази информация ще бъде изговаряна след изговарянето на текста под показалеца на мишката. Обърнете внимание, че описателният текст невинаги е достъпен. По подразбиране JAWS не изговаря тази информация.
 • Изберете дали JAWS ще изговаря типа на контролата и състоянието й, съдържаща текста под показалеца на мишката. Тази информация ще бъде изговаряна след изговарянето на текста под показалеца на мишката. По подразбиране тази опция е включена.

Алтернативно, следните слоеви клавишни команди са налични за управлението на ехото от мишката:

 • INSERT+клавиша за интервал, E, O. Включва или изключва ехото от мишката.
 • INSERT+клавиша за интервал, E, C. Задава ехото от мишката да чете знака под показалеца на мишката в контролите, които поддържат навигация по текстови единици.
 • INSERT+клавиша за интервал, E, W. Задава ехото от мишката да чете думата под показалеца на мишката в контролите, които поддържат навигация по текстови единици.
 • INSERT+клавиша за интервал, E, L. Задава ехото от мишката да чете реда под показалеца на мишката в контролите, които поддържат навигация по текстови единици.
 • INSERT+клавиша за интервал, E, P. Задава ехото от мишката да чете абзаца под показалеца на мишката в контролите, които поддържат навигация по текстови единици.
 • INSERT+клавиша за интервал, E, Въпросителен знак. Прочита кратко помощно съобщение описващо командите в слоя с команди за ехото от мишката.

Забележка: Когато JAWS 18 и MAGic 13.1 работят заедно, текущите настройки за ехо от мишката на MAGic ще бъдат игнорирани в полза на настройките за речта за ехото от мишката на JAWS. При изход от JAWS и оставащ да работи само MAGic, ще се използват оригиналните настройки за ехо от мишката, конфигурирани в MAGic. В допълнение, ако настройката за линейно заключване на мишката в MAGic е активна, функцията за линейно заключване на мишката в JAWS бива изключена.

Понижаване звуците на други програми докато JAWS говори

Това е възможно в Windows 8 и по-нови версии. Функцията се изразява в това, звукът от другите програми автоматично да се намалява под нивото на речта при ползване на екранния четец, за да чувате речта му по-ясно. Практическо приложение това намира например докато слушате музика или гледате видео и екранният четец изчита някакво съобщение или го използвате за да прочетете нещо. Малко преди речта звукът на другите програми плавно се понижава и след приключване отново плавно се усилва до предишното си ниво.

Потребителите на JAWS с Брайлов дисплей могат също така да изберат да заглушат речта на JAWS (INSERT+клавиша за интервал, S) докато слушат аудио от други програми и в същото време използват JAWS само с брайл, без да се налага да се понижава силата на звука от другите приложения.

По подразбиране, нивото на звука от другите приложения остава същото като на речта от JAWS. За да промените това, има два начина. Най-лесният начин е да отворите Startup Wizard от менюто Help на JAWS и да сложите отметка в квадратчето с етикет „Lower the volume of other programs while JAWS is speaking“, намиращо се на страницата Speech Settings.

Алтернативно, можете да промените тази опция посредством Settings Center, като направите следното:

 1. Натиснете INSERT+F2 и изберете Settings Center.
 2. Натиснете CTRL+SHIFT+D за да заредите файла с настройките на JAWS по подразбиране.
 3. В полето Search, въведете „volume“ без кавичките.
 4. Натиснете стрелка надолу за да отидете до „Lower the volume of other programs while JAWS is speaking“ във филтрирания списък с резултати в дървовидната структура.
 5. Натиснете клавиша за интервал за да включите тази опция.

Също така, можете да натиснете INSERT+клавиша за интервал, последвано от D за бързо превключване на тази функция. Ако понижаването на звука е изключено по подразбиране, ще бъде включено, и ако е включено по подразбиране, ще бъде изключено. Текущата настройка ще остане в сила, докато не натиснете отново слоевата клавишна команда, или до следващото рестартиране на JAWS. Превключвателят за понижаването на звука може да бъде открит с помощта на функцията за търсене на команди (INSERT+клавиша за интервал, J).

Забележка: Използването на функцията на JAWS за понижаване на звука е най-полезно, ако речта от JAWS и звука от другите приложения биват извеждани чрез едно и също звуково устройство. Ако използвате няколко звукови устройства, например USB слушалки и външни високоговорители свързани към звуковата карта на компютъра, можете да конфигурирате за речта на JAWS да се използват слушалките, докато останалите звуци от компютъра биват извеждани чрез външните високоговорители, които можете да контролирате с помощта на копчето им за регулиране на звука. За да конфигурирате звуковата карта която JAWS ще използва, от менюто на JAWS отворете менюто Utilities, отворете подменюто Sound Cards и след това изберете звуковото устройство, което искате да използвате за речта от JAWS.

Подобрения в поддръжката на сензорни екрани от JAWS

JAWS 18 предлага подобрена производителност при използване на устройства със сензорен екран, като например таблета Surface Pro от Microsoft, както и други таблети с по-малки екрани. Ще забележите по-голяма точност и пъргавост докато изпълнявате различни жестовес докосване, включително при непрекъснатото движение с пръст по екрана с цел изследването му. Също така сега можете да извършвате жестове на Windows без необходимостта да затваряте JAWS преди това. Новият въртелив жест с четири пръста указва следващият жест да бъде предаван директно на Windows, подобно на командата за препредаване на следващата команда (INSERT+3). Изпълняването на въртелив жест с пет пръста сега ще забрани всички жестове на JAWS, с изключение на въртеливите жестове с четири и пет пръста. Така можете да изпълнявате директно жестовете на Windows, докато не изпълните пак въртеливия жест с пет пръста, за да възстановите сензорната функционалност на JAWS.

Други подобрения на сензорната поддръжка в JAWS включват:

 • Сензорните жестове на JAWS вече са включени във функцията за търсене на команди (INSERT+клавиша за интервал, J). Ако търсите команда, която може да се извърши с жест или натискане на клавиш, и двата метода се извеждат в резултатите от търсенето. Можете също да търсите за команди специфични за сензорното управление, като например за показването и скриването на сензорната клавиатура, или превключването между режимите на сензорна навигация, четене на текст и настройките за реч. Функцията на JAWS за търсене на команди включва сензорните команди само когато JAWS установи че е инсталиран на устройство със сензорен екран.
 • Сега е много по-лесно да използвате жестове за превключване между приложения в прозореца „Изглед на задачи“, който се извежда когато пернете с пръст от левия край на екрана. Когато се отвори изгледа на задачи, обходете с перване наляво или надясно списъка на стартираните приложения и когато намерите желаното от вас, почукнете го двукратно, за да превключите към него.
 • Подобрена е работата при използване на сензорните жестове за влизане в Windows. Ако екрана за влизане е активен и фокусът е в полето за въвеждане на парола, двукратното почукване ще отвори веднага сензорната клавиатура, позволявайки ви да въведете паролата си. В противен случай, пернете надясно или изследвайте екрана докато не намерите полето за въвеждане на парола и след това чукнете двукратно за да го фокусирате и да отворите сензорната клавиатура.
 • В отговор на обратната връзка от потребителите, режимът за въвеждане по подразбиране за сензорната клавиатура вече е въвеждане чрез докосване, което означава, че посоченото бива въведено веднага след като се вдигне пръста от клавиша на клавиатурата, или като се изпълни раздвоено почукване.
 • Ако сензорният режим е зададен на четене на текст, можете да изпълните жест с перване на четири пръста надолу, за да започнете изчитане на всичко в текущо отворения документ, подобно на командата INSERT+стрелка надолу от клавиатурата. За да спрете четенето, докоснете произволно място по екрана.
 • В отговор на обратната връзка от потребителите, бе добавена нова опция към групата Touch Cursor в Quick Settings, която ви позволява да изберете типа елемент до който да се навигира при извършване на жестовете с перване нагоре или надолу. Възможностите за избор са области (избрано по подразбиране), заглавия, елементи от списък, бутони, връзки, групи и контроли на формуляри. Обърнете внимание, че не всички приложения поддържат тези режими за навигация - те обикновено са налични в „модерните“ приложения и уеб базирани приложения.

Обърнете се към помощната документация на JAWS за повече информация относно сензорната поддръжка от страна на екранния четец.

Включване на JAWS на таблети с помощта на хардуерни бутони

Можете да конфигурирате да се стартира JAWS с помощта на комбинация от клавишите Windows и бутона за усилване на звука. Това поведение се постига чрез настройка от центъра за улеснен достъп в Windows. За да я включите, направете следното:

 1. Отворете менюто Старт, въведете „Център за улеснен достъп“ и след това натиснете ENTER, за да отворите центъра за улеснен достъп.
 2. Навигирайте с TAB до връзката „Направете сензорния екран и таблетите по-лесни за използване“ и натиснете ENTER.
 3. В падащия списък с етикет „Инструменти за достъпност“, изберете JAWS 18.
 4. Задействайте бутона „OK“ и след това затворете центъра за улеснен достъп.

Следващия път, когато сте в ситуация при която JAWS не работи, можете да натиснете бутоните на Windows и за усилване на звука заедно, за да стартирате бързо JAWS от всяко място в Windows. Ако сте в екран за сигурност или в екрана за влизане в Windows, тези хардуерни бутони винаги ще стартират „Разказвач“. След като сте влезли в Windows обаче, тези бутони ще стартират JAWS 18.

Подобрена поддръжка за Google Документи

JAWS 18 предлага значителни подобрения при работа в Google Документи. Като цяло потребителите ще забележат по-добра производителност. Но ето и няколко от ключовите подобрения:

 • Сега можете да въвеждате текст в даден документ с помощта на брайлов краткопис.
 • Добавена е речева и брайлова поддръжка за навигиране във вмъкнати в документа таблици.
 • Разрешени са разни проблеми с невъзможността на JAWS да засича обновленията в динамични региони (live regions).
 • Разрешен е проблем, при който JAWS съобщава ненужна информация при отваряне на менютата.
 • Разрешени са разни проблеми с менютата и фокуса.
 • Разрешени са множество случаи, при които фокусът неочаквано се измества от полето за редактиране на документа.

Още по-динамичен режим за напредване на брайла

Режимът на автоматично напредване (Auto Advance Mode) е еквивалент на командата за изчитане на всичко (say all) за читателите на брайл и е наличен в JAWS от много години. След извършване на съответната команда на брайловия дисплей (левия и десния селекторни бутони при серията дисплеи Focus), брайловият дисплей автоматично преминава с определена скорост през целия документ, автоматично пропускайки празните сегменти и празните редове. В предишните версии потребителите можеха да конфигурират колко дълга пауза да прави JAWS преди автоматично да предвижи дисплея. Веднъж конфигуриран, дисплея се движи със същата скорост независимо от това колко информация има на дисплея, тъй че повечето потребители биха настроили таймера за оптимално четене при пълен дисплей. Ако обаче дисплея попадне на кратък ред, съдържащ само няколко думи и останалите клетки са празни, което може да възникне по-често при по-големи дисплеи като тези с 40 или 80 клетки, това може да предизвика неудобство, тъй като потребителят ще трябва да изчака дисплея да продължи нататък, което може да предизвика прекъсване на четенето.

За подобряване на изживяването при четене когато се използва режимът за автоматично напредване, JAWS сега предвижва брайла по-бързо или по-бавно в зависимост от дължината на текущия ред. Дисплеят ще се предвижва по-бързо при къси редове, така че да можете веднага да се предвижите към следващия сегмент без да се налага да чакате след като приключите с четенето, но ще се предвижва по-бавно за по-дълги редове, до максималната дължина от време която се използва когато дисплея е пълен. Тази максимална стойност може да бъде конфигурирана чрез центъра за настройки, използвайки новата опция Auto Advance Maximum Interval. По подразбиране тя е зададена на 5000 милисекунди (5 секунди).

Например, ако имате дисплей с 80 клетки и текущия брайлов ред заема по-голямата част от клетките, JAWS ще предвижи дисплея напред след 5 секунди. Ако на дисплея се изобразява къс текстов ред (например съдържащ само няколко думи) и останалите клетки са празни, JAWS ще предвижи дисплея напред в рамките на няколко секунди.

Обновени драйвери за брайловите дисплеи от Handy Tech

JAWS 18 включва обновени драйвери за брайловите дисплеи от Handy Tech. Тези нови драйвери поправят проблеми с въвеждането на брайл и откриването на езика за съобщения и добавя поддръжка за техните най-нови модели дисплеи. Освен това, тези нови драйвери отстраняват проблем, който предизвикваше невъзможността да се добави нов брайлов дисплей в JAWS, ако настройките за регион и език в Windows са зададени на „Български“.

Подобрения за ARIA

JAWS 18 добавя поддръжка за няколко възможности на ARIA 1.1, които биват използвани в разни уеб страници. Те включват атрибутите aria-modal, aria-current, и aria-placeholder, както и поддръжка за частично видими таблици.

Промени в клавишните комбинации за навигиране по изречения при използване на настолната клавиатурна подредба

В настолната клавиатурна подредба на JAWS, натискането на ALT+стрелка надолу или ALT+стрелка нагоре навигира до следващото или предишното изречение или отваря и затваря падащи списъци. В допълнение, някои приложения също използват тези клавишни комбинации за извършване на свои собствени специфични функции. Това означава, че потребителите на JAWS трябва първо да натиснат INSERT+3, за да предадат тези клавишни комбинации към приложението, така че те да работят правилно. Например ALT+стрелка надолу и ALT+стрелка нагоре се използват в областта за прикачени файлове в Microsoft Outlook 2016 за отваряне и затваряне на списъка с действия, които може да бъдат извършени с избрания прикачен файл.

За да се избегнат потенциални конфликти, ALT+стрелка надолу и ALT+стрелка нагоре в настолната клавиатурна подредба сега ще навигират по изречения само в Microsoft Word, WordPerfect, съдържанието на писмото в Microsoft Outlook и при използване на виртуалния курсор, освен когато фокусът е върху разгъващ се (падащ) списък. Ако желаете навигацията по изречения да работи и в други приложения, можете да използвате диспечера на клавиатурата (Keyboard Manager), за да назначите клавишни комбинации на командите за прочитане на предишното и следващото изречение. Алтернативно, можете да превключите към лаптоп клавиатурната подредба и да използвате CAPS LOCK+N и CAPS LOCK+Y, за да навигирате по изречения.

За да назначите нови клавишни комбинации за навигация по изречения, направете следното:

 1. Натиснете INSERT+F2 и изберете Keyboard Manager.
 2. Натиснете CTRL+SHIFT+D за да заредите файла с клавишната карта по подразбиране.
 3. Натиснете TAB за да се предвижите до списъчния изглед и там намерете скрипта „SayNextSentence“.
 4. Натиснете CTRL+A за да отворите диалоговия прозорец „Add Keystroke“, натиснете клавишната комбинация която желаете да използвате и натиснете ENTER. Натиснете ENTER още веднъж, за да потвърдите промяната и да се върнете в списъчния изглед.
 5. Намерете скрипта „SayPriorSentence“.
 6. Натиснете CTRL+A за да отворите диалоговия прозорец „Add Keystroke“, натиснете клавишната комбинация която желаете да използвате и натиснете ENTER. Натиснете ENTER още веднъж, за да потвърдите промяната и да се върнете в списъчния изглед и след това натиснете ALT+F4 за да затворите диспечера на клавиатурата (Keyboard Manager).

Забележки

 1. Част от преведения текст е взета от тази публикация от блога „Без жичка“ на Негослав Събев, за което му отправям моите благодарности.

неделя, 18 септември 2016 г.

Интернет: Достъпен начин за измерване на реално предоставяните от доставчика ни интернет скорости

Сигурно неведнъж сте се чудели дали интернет скоростите които доставчикът ви на интернет услуги декларира че ви предлага отговарят на реално постиганите от вас в практиката при ползване на услугата. Един от методите за проверка на това е тестване на интернет скоростта чрез услуги за тестването й. Един от най-популярните доставчици на такава услуга за тестване на интернет скоростта е порталът SpeedTest.NET от Ookla. Да, но при този доставчик (а и при немалко други подобни), интерфейсът за тестване на интернет скоростта беше базиран на Adobe Flash, а това в повечето случай е много (ако не и напълно) недостъпно при работа с екранен четец.

От известно време насам, порталът SpeedTest.NET от Ookla предоставя вариант за тестване на интернет скоростта посредством нов интерфейс, базиран на HTML5. Този нов интерфейс до преди време беше в БЕТА стадии на разработка, но тестването му вече е финализирано и сега този метод се използва като основен/официален такъв за тестване на интернет скоростта. От личен опит успях да установя, че посредством този HTML5-базиран интерфейс, тестването на интернет скоростта е напълно достъпно при работа с екранен четец. Затова и реших да споделя с вас тази информация.

И така, ако желаете да тествате интернет скоростта реално предоставяна от вашия интернет доставчик, трябва да направите следното:

 1. Отивате на следния уеб адрес: http://www.speedtest.net.
 2. С Control+HOME отидете в началото на документа и след това с функцията на екранния четец за обхождане по бутоните в уеб страниците (при JAWS и NVDA, това е клавишът B), намирате бутона „Start speed test“ и го задействате с ENTER.
 3. Тестът започва. Ще бъдете уведомени с фразата „Your speed test has completed“, когато той приключи. Пълното съобщение всъщност е „Your speed test has completed. Your download speed is , Your upload speed is , and your ping time took . Thank you for using Ookla Speedtest.“, в който трябва да се съдържат и резултатите от теста. Можете в последствие да ги прочетете и ръчно, като те се намират под бутона за започване на нов тест.

Имайте предвид обаче, че резултатите от такива тестове не са гарантирани и зависят от немалък брой фактори. Използвайте ги само като ориентир, но не и като единствен източник на информация за вашата интернет скорост.

петък, 15 юли 2016 г.

Skype: Нов механизъм за прехвърляне на файлове

От известно време насам аз и мои познати забелязахме проблем при прехвърлянето на файлове в Skype. Проблемът се състоеше в следното. Едната страна изпраща файл, но другата не получава дори известие за изпратения файл, пък какво останало за самия файл.

Мислех че е проблем, докато не открих следната статия в помощния център на Skype (на английски е и към момента няма български превод).

Та, явно ще се окаже, че от Skype са въвели нов метод за прехвърляне на файлове. Старият беше чрез директна (или почти директна) връзка между двете страни (изпращащата и получаващата). При нея прехвърлянето става „на живо“, което ще рече че прехвърлянето започва веднага щом получателя потвърди прехвърлянето, а известието за това прехвърляне се получава веднага щом изпращащата страна изпълни стъпките за пращане на файла от своя страна. При нея плюс е че прехвърлянето става на момента, но това е единствения плюс, поне по мое мнение. В последните седмици обаче, от Skype явно са започнали да въвеждат друг метод за прехвърляне на файлове. При него:

 1. Изпращащата страна изпраща файла
 2. Той се качва за временно съхранение (ако не греша - 30 дни) на някой от сървърите на Skype
 3. Когато това стане, получаващата страна получава известие за изпратен файл и може да го изтегли/запази на компютъра си

Плюсовете тук са:
 • Получаващата страна ще изтегли файла с интернет скоростта с която може да тегли/сваля (определена от интернет доставчика й), а не да разчита на добра скорост на изпращане/качване от изпращащата страна
 • Докато файла се качва, процедурата по изпращането може да се прекрати, като се задейства препратката с етикет „Отказ“ в записа (съобщението) в чата за качващия се файл
 • Скоростта на изтегляне на файла няма да спадне, дори няколко човека едновременно да изтеглят изпратения до тях файл
 • Не е необходимо изпращащата и получаващата страна да са на линия в Skype по едно и също време, за да се осъществи прехвърлянето - изпращащата страна го изпраща/качва в удобно за нея време, а получаващата страна го получава/изтегля в удобно за нея време

Минусите тук са:
 • Прехвърлянето не става на момента
 • Прехвърлянето чисто практически може да отнеме повече време, тъй като първо изпращащата страна трябва да качи файла, а чак след това получаващата страна да го свали
 • Ако правилно съм разбрал от материала от препратката по-горе, сега има наложено ограничение за изпращаните файлове от 300 мегабайта

Въпреки това обаче, според мен плюсовете на този метод надделяват над минусите, но това е само мое мнение. Аз лично одобрявам факта, че отпада необходимостта изпращащата и получаващата страна да са на линия в Skype по едно и също време, за да се осъществи прехвърлянето.

В материала от препратката по-горе се казва, че ако желаете да споделяте по-големи файлове, е добре да използвате услуга като OneDrive. Разбира се, не е задължително да използвате точно OneDrive, както препоръчват от Microsoft - може DropBox, Google Диск, или друга подобна услуга.

Знам обаче, че доста хора в общността на Skype ще останат недоволни от тези промени свързани с прехвърлянето на файлове и от Skype/Microsoft може и да се откажат от поне част от тези промени.

Пояснение 1: Поне когато последно прехвърлях файлове в Skype чрез новия метод, нямаше достъпна индикация за напредъка на качването на файла, което не е добре. Зрящите виждат една кръгообразна лента за напредъка на качването на файла, но за ползвателите на екранни четци тя не е представена по достъпен начин. Дано това го оправят скоро, ако вече не е оправено - не съм го пробвал в Skype 7.25.0.106.

Пояснение 2: При Skype 7.25.0.106, когато файла се качва, за него пише състояние „недоставено“ в чата, което ни помага да разберем дали файла се е качил вече или още не е. Освен това, когато файла се качи, записът (съобщението) в чата за неговото прехвърляне се премества от текущата си позиция на най-предна такава (най-долу в списъка с чат съобщения).

Въпрос: Когато получа файл ми пише нещо от рода на „За да изтеглите споделения файл“ последвано от препратка за изтегляне на файла. Защо получавам такова съобщение, вместо стандартното съобщение за приемане на прехвърляне на файл по Skype?

Отговор: Това съобщение с препратката вместо съобщението за получаване на файл се извежда когато се ползва стара версия на Skype. Или може би когато изпращащата страна е с нова версия на Skype, а получаващата - със стара. За да се осъществи успешно прехвърляне на файл, е желателно и двете страни да ползват Skype 7.24 или по-нова. Можете да пробвате и с по-стари версии на Skype (но и двете страни трябва да са с такава по-стара версия, но не знам колко стара). Но не е сигурно че ще сработи. А в бъдеще най-вероятно ще откаже да сработва въобще изобщо и задължително ще се изисква нова версия на Skype, за да се осъществяват прехвърляния на файлове. Така че, съветът ми е да надстроите до най-новата версия на Skype. Това можете да направите от меню „Помощ“ на Skype, като от него задействате командата „Проверка за обновяване“. Или алтернативно, като изтеглите пълния инсталационен пакет за най-новата версия на Skype, от следната препратка:
http://www.skype.com/go/getskype-full

Това е засега от мен по темата.

Пожелавам ви приятна работа със Skype!

сряда, 15 юни 2016 г.

Windows 10: Създаване на пряк път на работния плот за елемент от раздела „Всички приложения“ в менюто „Старт“

Наскоро в пощенския списък „Без мишка“ бе поставен въпросът как може да се създаде пряк път на работния плот за елемент от раздела „Всички приложения“ от менюто „Старт“ под Windows 10. Начина е сходен с този под Windows 7, но малко по-различен. Ето го:

 1. Извикваме менюто „Старт“. Фокусът попада в полето за търсене.
 2. Натискаме веднъж стрелка нагоре, за да отидем до списъка с етикет „Всички приложения“. Това е мястото, където са разположени преките пътища за стартиране на инсталираните в компютъра приложения.
 3. Със стрелките за нагоре и надолу обхождаме този списък, докато не намерим елемента, за който искаме да създадем пряк път върху работния плот. Ако елементът се намира в папка, заставаме върху нея и натискаме ENTER, за да я разгънем. Елементите от папката излизат под името на разгънатата папка. Свиването на папката става пак с натискане на ENTER върху нея.
 4. Когато намерим желаният от нас елемент, извикваме контекстното меню за него.
 5. В контекстното меню намираме и задействаме с ENTER командата „Още“. Тя отваря подменю.
 6. В това подменю, намираме и задействаме командата „Отвори местоположението на файла“. Отваря се папката в менюто „Старт“, в която се намира въпросният елемент и той е избран (маркиран).
 7. Уверяваме се че желаният от нас елемент е маркиран. Тук има два начина на действие Можем:
  • Или да копираме елемента от тук и да го поставим на работния плот.
  • Или да извикаме контекстното меню за елемента и от него да задействаме командата Изпрати до -> Работен плот (създай пряк път).

Готово! Вече имаме създаден пряк път на работния плот за желания от нас елемент и можем, ако желаем, да го преименуваме.

Забележка: Елементите, намиращи се в раздела „Всички приложения“ на менюто „Старт“ и които служат за стартиране на приложения, всъщност сами по себе си са преки пътища. Затова е възможно просто да копираме всеки един от тях по указаната по-горе процедура от менюто „Старт“ на работния плот, вместо да използваме командата Изпрати до -> Работен плот (създай пряк път).

Пожелавам ви приятна работа с Windows 10!

петък, 3 юни 2016 г.

WebVisum: Инсталиране на подписаната версия на добавката

ВАЖНО! Към момента (15 октомври 2016 г.), от няколко дни насам, аз и мои познати забелязахме, че добавката WebVisum версия 0.9.5 от сайта за добавки на Firefox не работи коректно. Добавката извежда следното съобщение за грешка: "WebVisum: Server Connection Error" и не функционира. За да се оправи проблема, трябва да се премахне тази версия (0.9.5) и да се върне предишната подписана (0.9.2) от James Scholes. Тя може да бъде изтеглена от тук. Инструкциите за инсталирането на всяка една от версиите са по-долу.

От няколко версии на Firefox насам, браузърът по подразбиране изисква всяка една от инсталираните в него добавки да бъдат подписани (което, ако не греша, означава и одобрени от екипа на Mozilla). Аз лично подкрепям тази тяхна практика, защото това ще гарантира надеждността на инсталираните в браузъра добавки. Но от това пострада една полезна за хората със зрителни увреждания добавка за Firefox, а именно - WebVisum. А пострада, защото тя от доста време насам не се развива и не бе подписана. Имаше заобиколни решения, като например да се ползва по-стара версия на Firefox или да се изключи една опция в скритите настройки за защита на Firefox. Да, но второто решение май не може да се прилага от версия 44 и по-нови на браузъра, защото въпросната скрита опция просто бе премахната от конфигуратора на скритите настройки във Firefox.

Ситуацията обаче се промени. Добавката WebVisum вече я има и в официалния портал за добавки на Firefox. Естествено, всички добавки в този портал (включително и WebVisum) са подписани и ще работят и в новите версии на браузъра, без за целта да е необходимо да се правят каквито и да е бърникания из скритите настройки на Firefox. За да се сдобиете и вие с тази подписана версия на WebVisum и да я ползвате във вашето копие на браузъра Firefox, трябва да направите следното:

Ако се инсталира версия 0.9.2 от James Scholes, се следват следните стъпки:

 1. Изтегля се добавката от тук.
 2. Отваря се Firefox. Ако има вече инсталирана по-стара версия на WebVisum, се следва стъпка №3. Ако не - минава се направо на стъпка №6.
 3. От меню „Инструменти“ се избира „Добавки“ (или просто се натиска Control+Shift+A от прозореца на Firefox).
 4. В отворилия се раздел (подпрозорец) със заглавие „Управление на добавки“ с клавиша TAB се отива до списъка с инсталираните добавки. Той е втория подред списък в този екран, намиращ се в TAB подредбата след полето за търсене на добавки.
 5. От списъка се избира текущо инсталираната версия на WebVisum и от контекстното й меню се задейства командата „Премахване“. Браузърът може да изведе подкана за рестартирането си, за да завърши премахването на добавката. С клавиша TAB се намира бутона за рестартиране и се задейства. Браузърът се рестартира (презарежда).
 6. От меню „Файл“ се избира „Отваряне на файл“.
 7. В прозореца със заглавие „Отваряне на файл“ се навигира до изтегления от стъпка №1 файл с име „webvisum-0.9.2-fx.xpi“ и се отваря с ENTER.
 8. Firefox ще изведе известие че има заявка за инсталиране на добавка. Натиска се клавишната комбинация Alt+И, за да се задейства бутона за инсталиране.
 9. Следващото известие от Firefox е за нуждата от рестартиране на браузъра, за да се завърши инсталирането. За целта се натиска Alt+Р, веднъж TAB и след това ENTER. А може и просто да се затвори браузъра с Alt+F4 и пак да се отвори (например от прекия му път на работния плот).
 10. Ако не е имало предходно инсталирана версия на WebVisum в браузъра, най-вероятно ще се наложи вписване в WebVisum чрез въвеждане на потребителско име и парола (които всеки потребител на WebVisum е получил при своята регистрация за ползване на услугата). В прозореца за вписване има опция за запомняне на данните и автоматично вписване за в бъдеще - може да се включи по желание на потребителя.

Ако се инсталира версията от сайта за добавки на Firefox, се следват следните стъпки:

 1. Отваря се Firefox. Ако има вече инсталирана по-стара версия на WebVisum, се следва стъпка №2. Ако не - минава се направо на стъпка №5.
 2. От меню „Инструменти“ се избира „Добавки“ (или просто се натиска Control+Shift+A от прозореца на Firefox).
 3. В отворилия се раздел (подпрозорец) със заглавие „Управление на добавки“ с клавиша TAB се отива до списъка с инсталираните добавки. Той е втория подред списък в този екран, намиращ се в TAB подредбата след полето за търсене на добавки.
 4. От списъка се избира текущо инсталираната версия на WebVisum и от контекстното й меню се задейства командата „Премахване“. Браузърът може да изведе подкана за рестартирането си, за да завърши премахването на добавката. С клавиша TAB се намира бутона за рестартиране и се задейства. Браузърът се рестартира (презарежда).
 5. Като се използва за целта браузъра Firefox, се отива на следния уеб адрес:
  Официална страница на добавката WebVisum в портала за добавки на браузъра Firefox.
 6. Там, се намира и задейства връзката с етикет „Добавяне към Firefox“.
 7. Firefox ще изведе известие че има заявка за инсталиране на добавка. Натиска се клавишната комбинация Alt+И, за да се задейства бутона за инсталиране.
 8. Следващото известие от Firefox е за нуждата от рестартиране на браузъра, за да се завърши инсталирането. За целта се натиска Alt+Р, веднъж TAB и след това ENTER. А може и просто да се затвори браузъра с Alt+F4 и пак да се отвори (например от прекия му път на работния плот).
 9. Ако не е имало предходно инсталирана версия на WebVisum в браузъра, най-вероятно ще се наложи вписване в WebVisum чрез въвеждане на потребителско име и парола (които всеки потребител на WebVisum е получил при своята регистрация за ползване на услугата). В прозореца за вписване има опция за запомняне на данните и автоматично вписване за в бъдеще - може да се включи по желание на потребителя.

Това е. Вече разполагате с подписан и работещ WebVisum. Това съвсем не означава обаче, че сте напълно защитени от тези досади, наречени „кодове в картинки“. Някои от тях се съмнявам че дори WebVisum ще може да ги реши. Наскоро попаднах на една такава, мисля от Google. Първо трябваше да сложа отметка в полето „Не съм робот“, но това което се появи след това направо ме смая: появи се код в картинка, който съдържаше няколко картинки и от мен се очакваше да отбележа тези, на които е изобразен жилищен блок. А стига бе! Ама вие сериозно ли!? Е, успях да се справя с помощта на остатъчното си зрение (макар че малко се затрудних с някои от картинките), но не е в това въпроса - не ми харесва тая работа с тия шантави кодове в картинки, и то никак. Още по-лошото е, че ако правилно съм разбрал, това идва от Google. Браво бе, Google - няма що!

Забележки

 1. Ако все още нямате регистрация във WebVisum, ето тук е обяснено как можете да си направите такава:
  Mozilla Firefox: Какво е WebVisum
 2. А тук е обяснено как можем да изпратим на някого покана за регистрация в WebVisum:
  WebVisum: Как да изпратим покана за регистрация

вторник, 31 май 2016 г.

Мобилни: Как да прехвърлим контактите си от Android към Symbian

Наскоро ме попитаха как може да се прехвърлят контактите от указателя ни в Android към този в Symbian. Прехвърлянето им от Symbian към Android е лесно - експортират се от приложението за контакти в Symbian в отделни .vcf файлове, които след това се прехвърлят на телефона с Android и от приложението за контакти там се импортират, обикновено без проблеми. Оказа се обаче, че прехвърлянето им от Android към Symbian не е чак толкова лесно - Android експортира всички контакти в един общ .vcf файл, след импортирането на който в Symbian се вижда само един (най-вероятно - първия) контакт от списъка, а не всички, както би трябвало. Това явно е някаква несъвместимост, и то - доста неприятна за потребителите такава. Един от начините да се преодолее този проблем, е общият файл с контактите от Android да бъде разцепен на отделни за всеки контакт .vcf файлове. За целта ще са необходими двата телефона (този със Symbian и този с Android, компютър с операционна система Windows и метод за връзка между всеки един от телефоните от една страна и компютъра от друга (например Bluetooth или USB). Трябва да се направи следното:

 1. Експортират се контактите от телефона с Android в един общ .vcf файл. За повече информация относно как се извършва тази процедура, може да се направи справка с помощната документация на въпросния телефон с операционна система Android.
 2. Общият .vcf файл се прехвърля на компютъра.
 3. На компютъра се изтегля приложението „NBU Explorer“ от официалния му сайт.
 4. Приложението е преносимо (не се нуждае от инсталиране), тъй че просто се разархивира в отделна папка и се стартира от файла „NbuExplorer.exe“.
 5. В главния прозорец на приложението, се отива на меню File -> Open.
 6. В новопоявилия се прозорец „Отваряне“, се отива на падащия списък с етикет „Файлове от тип“ и от него се избира „All files (bruteforce scan)“ (вместо избраното по подразбиране „Nokia backup files“).
 7. Пак в прозореца „Отваряне“, се навигира до общия .vcf файл с контактите и се отваря с ENTER.
 8. После с клавиша TAB се отива до дървовидната структура вляво в прозореца на „NBU Explorer“.
 9. В тази контрола би трябвало да има само един елемент с име „Contacts“ - избира (маркира) се с клавишите за стрелките.
 10. Извиква се контекстното меню за този елемент и от него се задейства командата „Export“.
 11. В новопоявилия се прозорец със заглавие „Преглед за папка“ се избира папката, в която да се запишат разцепените за всеки контакт поотделно .vcf файлове. Забележка: Добре е за целта да се избере празна папка, за да не се смесят .vcf файловете за контактите с други файлове и папки, намиращи се в посочената папка.
 12. След натискането на ENTER върху избраната папка, процесът по експортирането ще започне. Напредъкът по операцията може да се следи в лентата на състоянието на „NBU Explorer“, намираща се в долния край на прозореца на програмата. Обикновено процесът отнема няколко секунди, но зависи от броя на контактите.
 13. След това експортираните отделни .vcf файлове се прехвърлят на телефона със Symbian, за препоръчване в директорията Other -> Contacts или във вътрешната памет на телефона, или в SD картата. Ако директорията не съществува, се създава.
 14. След това, от приложението за контакти на телефона със Symbian се импортират контактите. За повече информация относно как се извършва тази процедура, можете да направите справка с помощната документация на вашия телефон с операционна система Symbian.

неделя, 31 януари 2016 г.

Windows: Получаване и споделяне на информация за системата ни

Нерядко при работата ни с компютър ни се е налагало да правим справка за базова информация за нашата компютърна конфигурация, както и да я споделим с някого или да искаме от някого такава информация за неговата машина. В следващите стъпки ще предложа на вашето внимание един лесен и достъпен метод за извличане на базова информация за машината ни, и при това – без нуждата от допълнителен софтуер – само с вграден за целта инструмент в операционната система Windows. Става въпрос за инструмента „Информация за системата“, който е наличен със сигурност в Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10, а може би и в Windows Vista и Windows XP, но последното не е проверено. И така – да започваме.

За да извлечем базова, но в някои случаи – полезна – информация за системата си, правим следното:

 1. Отваряме менюто „Старт“.
 2. В полето му за търсене въвеждаме „Информация за системата“, без кавичките. Може и да не въвеждаме целия низ – операционната система умее да търси и по частично въведени низове.
 3. След това със стрелките за нагоре и надолу намираме в списъка с резултати „Информация за системата“ и го отваряме с ENTER.
 4. Алтернативно, при Windows 8.1 и по-нови, този инструмент се намира в Контролен панел -> Административни инструменти.
 5. Отваря се прозореца на „Информация за системата“. Попадаме в един дървовиден списък и е избран елементът от нулево ниво „Резюме на системата“ – точно този раздел ни трябва.
 6. Натискаме веднъж табулатора (TAB). Фокуса попада в списък, който NVDA разпознава под името „List1“.
 7. Със стрелките за нагоре и надолу обхождаме и преглеждаме елементите, съдържащи информацията за нашата система.
 8. Маркираме елементите съдържащи желаната от нас информация по начина, по който маркираме елементи във файловия мениджър „Windows Explorer“ (със стрелките за нагоре и надолу и клавишите SHIFT или CONTROL).
 9. Натискаме CONTROL+C, за да копираме в клипборда информацията от маркираните в предходната стъпка елементи.
 10. След това можем да поставим маркираната в стъпка 6 и копираната след това в стъпка 7 информация в желано от нас текстово поле (текстов редактор, дискусия/чат в Скайп, е-писмо, и др.).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. От списъците в прозореца на „Информация за системата“ можем да копираме всяка налична там информация, като маркираме по описания в стъпка 6 метод желаните от нас елементи с информация.
 2. От списъците в прозореца на „Информация за системата“ можем да маркираме всички елементи с информация в даден списък по същия начин, както маркираме елементи във файловия мениджър „Windows Explorer“, включително и с клавишната комбинация CONTROL+A, с която се маркират всички елементи наведнъж.
 3. Ако компютърът е настолен и не е марков (напр. Lenovo, ACER, ASUS, DELL, HP и др.), а е асемблиран, полетата „Производител на системата“ и „Модел на системата“ най-вероятно ще указват не марката и модела на машината, а марката и модела на дънната платка.

Realtek HD Audio Manager: Включване на опцията за запитване за типа на включеното от нас устройство в аудио жака на компютъра

Описаният по-долу проблем засяга компютрите, които имат вграден микрофон. Звуковите карти на Realtek имат една опция всеки път като включим устройство в жака за слушалки/микрофон, да ни пита да посочваме какво сме включили в жака. Ако тази опция е изключена, има вероятност системата да се опита да открие типа на устройството сама (без наша намеса). Това обаче в нерядък брой случаи не сработва. В тези случаи, дори да включим слушалки без микрофон, системата, погрешно преценявайки че слушалките разполагат с микрофон, заглушава вградения в компютъра микрофон, оставяйки ни без никакъв действащ микрофон.

След малко експериментиране върху една машина с комбиниран жак за слушалки и микрофон и два чифта слушалки (такива с микрофон и такива без), успях да намеря решение на проблема. Решението може да се определи и като временно/заобиколно, но поне на два компютъра досега сработи. Ако посочим на звуковата карта че сме включили само слушалки (headphones), а не слушалки с микрофон (headset), вградения микрофон остава да работи. Та, за да решим проблема, правим следното:

 1. Отваряме Контролния панел в Windows.
 2. Намираме „Realtek HD Audio Manager“ (познат още и като „HD Audio Manager“) и го отваряме с ENTER.
 3. С табулатора (TAB) намираме бутона с етикет „Connector Settings“ и го задействаме с клавиша за интервал.
 4. В появилия се прозорец с табулатора намираме опцията „Enable auto popup dialog, when device has been plugged in“ и ако няма отметка, слагаме такава с клавиша за интервал.
 5. След това задействаме бутоните „OK“ в този прозорец и в основния на „Realtek HD Audio Manager“.
 6. Затваряме Контролния панел, ако все още е отворен, и сме готови.

При следващото включване на слушалки в комбинирания аудио жак, „Realtek HD Audio Manager“ ще ни попита какво включваме, чрез изскочил за целта диалогов прозорец. Там от списъка си избираме включеното от нас устройство. Ако сме включили слушалки без микрофон, избираме „Headphones“ и тогава вграденият микрофон няма да бъде заглушен. Ако сме включили слушалки с микрофон, избираме „Headset“ и тогава вграденият микрофон ще бъде заглушен и действащ ще остане само този на слушалките.

Между другото, тия дни прочетох, и лично го проверих, че буксите на слушалките без и на слушалките с микрофон се различават. При тези без микрофон има само три сегмента, а на тези с микрофон сегментите са четири. Това само по себе си би трябвало да е достатъчно комбинираните аудио жакове на устройствата и наличния в тях хардуер и софтуер да разпознават коректно кои слушалки имат микрофон и кои нямат. Това обаче е само на теория. На практика, поне при звуковите карти на Realtek, явно го има гореописания проблем и системата не може правилно да разпознае включените в нея слушалки дали имат микрофон или не. Защото пробвах на един преносим компютър със звуков чип на INTEL и там нямаше такъв проблем – системата си разпозна коректно и двата типа слушалки.

Иначе, за съжаление, масово срещано явление в днешно време е в преносимите компютри да се използва комбиниран жак за слушалки и микрофон, вместо два отделни жака за двете устройства. И въпроса не опира нито до цена, нито до липса на пространство за двата жака, поне според мен. Направо не знам какво ги прихвана производителите напоследък с тия комбинирани жакове за слушалки и микрофон, та така масово ги използват в преносимите си компютри. Вярно, при по-малките модели преносими компютри е удачно – пести се място. Но при по-големите според мен е просто безсмислено.

Най-подходящо решение в такива случаи са слушалките с микрофон с комбиниран жак. Такива са тези, обикновено идващи в комплект с мобилните телефони – те би трябвало да сработят. Но микрофоните в тези слушалки в повечето случаи са с по-лошо качество от вградените в преносимите компютри микрофони. А в нерядък брой случаи няма как да укажем на системата да използва вградения микрофон, въпреки включения външен такъв, просто поради причината че включените слушалки (независимо дали са с микрофон или без) не биват засичани от звуковата карта и от там – от операционната система – като отделни устройства – те просто заменят вградените звукови устройства и това е. Така се появява още един недостатък – не може да се задават отделни настройки за вградените говорители и микрофон от една страна, и за слушалките и външния микрофон от друга (а това понякога би било от полза).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. В прозореца който изскача при включване на букса в аудио жака и ни пита какво устройство сме включили, не обръщайте внимание на това, че екранните четци докладват всеки избран от нас елемент като отметнат – това е нормално – просто дизайна на този прозорец е такъв – хем е списък за единичен избор, хем всеки от елементите в него има поле за отметка за множествен избор, въпреки че във всеки даден момент може да се избере само по едно устройство (поне доколкото съм запознат).
 2. В прозореца който изскача при включване на букса в аудио жака и ни пита какво устройство сме включили, има една опция с етикет „Remember my selection and not show this dialogue next time“. Ако се включи, „Realtek HD Audio Manager“ ще запомни направения в дадения момент от нас избор за тип устройство и следващия път няма да ни пита, предполагайки че пак включваме същия тип устройство. Това е вероятно пак да доведе до описания по-горе проблем и процедурата за решаването му ще трябва да се приложи повторно.

сряда, 6 януари 2016 г.

JAWS: Създаване на нов гласов профил и задаването му като основен или за конкретно приложение

В това ръководство ще ви опиша как да си създадете нов гласов профил за екранния четец JAWS for Windows и как да го зададете да се използва като основен такъв или за конкретно приложение. И така - започваме.

 1. Натискаме INSERT+J, за да извикаме менюто на JAWS.
 2. От менюто избираме Language -> Voice Profiles -> Create new. Отваря се диалоговия прозорец Voice Adjustment.
 3. От първия падащ списък в него (с етикет Profile Name) избираме профила, на базата на който искаме да създадем профила с желаните от нас настройки. По подразбиране имаме няколко готови профила: за синтезатора Eloquence, за 32-битовия вариант на синтезаторите по стандарта SAPI5 (с етикет SAPI 5X) и ако сме на 64-битова операционна система - профил с етикет SAPI 5X 64, за синтезаторите по стандарта SAPI5, които поддържат 64-битовата архитектура. Тъй като не всички речеви синтезатори по стандарта SAPI5 поддържат 64-битовата архитектура (в това число SpeechLab), дори и JAWS за 64-битова архитектура поддържа синтезатори поддържащи само 32-битовата архитектура. Трябва да изберем профила, в който е включен и гласа, на базата на който ще правим настройките. За SpeechLab (гласа Гергана), това е SAPI 5X.
 4. От падащия списък с етикет Synthesizer Language, си избираме езика, на който говори гласа, за който искаме да създадем профил. За гласа Гергана, това е Български - България. За по-сигурно, е желателно да зададем избрания език като основен (primary), като задействаме бутона с етикет Set Language as Primary.
 5. В групата от настройки с етикет Voice, имаме няколко контроли:
  • Падащ списък с етикет Adjust, от който си избираме за кой контекст на гласа ще правим промените:
   • За всички - избираме All Contexts.
   • За PC курсора - избираме PC Cursor Voice.
   • За JAWS курсора - избираме JAWS Cursor Voice.
   • За гласа за клавиатурата - избираме Keyboard Voice.
   • За гласа за упътванията и съобщенията - избираме Tutor and Message Voice.
  • Падащ списък с етикет Person, от който си избираме гласа, който искаме да използваме за дадения контекст от гореизброените.
  • Плъзгач с етикет Rate, чрез който си задаваме скоростта за избрания глас за избрания контекст.
  • Падащ списък с етикет Punctuation, чрез който задаваме нивото на пунктуацията за избрания глас за избрания контекст. Тук стойностите са:
   • None - не се изговаря никаква пунктуация.
   • Some - изговаря се малка част от пунктуацията.
   • Most - изговаря се по-голямата част от пунктуацията.
   • All - изговаря се всичката пунктуация.
  • Плъзгач с етикет Pitch, от който си задаваме височината на гласа за конкретния контекст. Не е активен при избрана стойност All Contexts в падащия списък с етикет Adjust.
  • Плъзгач с етикет Volume, от който избираме силата на звука за избрания глас за избрания контекст.
  • Поле за въвеждане на положителна или отрицателна цифрова стойност, с етикет Spell Rate Change Percent. Тук си задаваме стойността в проценти, с която ще се променя четенето при спелуване (произнасяне буква по буква) на даден текст. Обикновено се слага един минус (тире) пред цифрата, за да се зададе отрицателна стойност (тоест - да се забави четенето).
  • Поле за въвеждане на положителна или отрицателна цифрова стойност, с етикет Upper Case Pitch Change Percent. Тук си задаваме стойността в проценти, с която ще се променя височината на избрания глас за произнасяне на главни букви. Обикновено стойността е положителна (без знак минус), за да се повиши височината на гласа. Но ако искаме да се понижи височината за гласа при произнасяне на главни букви, ще трябва да зададем отрицателна стойност, като сложим един знак за минус (тире) в полето пред самата цифрова стойност.
 6. След това има група от четири бутона:
  • OK - Запазва промените в текущия профил (без да създава нов) и затваря прозореца Voice Adjustment.
  • Save As... - Запазва промените в нов профил, на който ще трябва да зададете име в нов диалогов прозорец и да задействате там бутона OK (за това - малко по-надолу).
  • Apply - Прилага и запазва зададените промени към текущия профил, но не затваря прозореца Voice Adjustment.
  • Cancel - Отхвърля всички направени промени и затваря прозореца Voice Adjustment.
 7. За да създадем нов профил с направените от нас промени, задействаме бутона с етикет Save As..., в появилия се прозорец със заглавие Save Voice Profile въвеждаме име на профила в полето с етикет Voice Profile Name, и накрая задействаме бутона OK.

Готово! Вече имаме създаден нов гласов профил с желаните от нас настройки.

А сега ще ви обясня и как да зададете създадения по-горе гласов профил като основен (по подразбиране) такъв или за използване в конкретно приложение. Лесно е, само следвайте стъпките по-долу.

 1. Отиваме във въпросното приложение, за което искаме да се задейства желаният от нас гласов профил.
 2. Натискаме клавишната комбинация CONTROL+INSERT+S, за да отворим диалоговия прозорец на JAWS със заглавие Select a Voice Profile, от който се избират гласовите профили. В него имаме два падащи списъка за избор на профил. Първият е с етикет Default (по подразбиране) и важи за всички приложения, за които не е указан конкретен профил. Вторият е с етикет For плюс името на текущо фокусираното приложение и е за избор на профил за приложението, в което е фокуса в момента.
 3. Ако желаем да зададем гласовия профил по подразбиране, който да важи за всички приложения за които няма указан конкретен гласов профил, го избираме от първия падащ списък с етикет Default и след това натискаме клавиша ENTER или задействаме бутона OK в диалоговия прозорец.
 4. Ако желаем да зададем конкретен гласов профил за текущо фокусираното приложение, който да се зарежда винаги при фокусиране на това приложение, го избираме от втория падащ списък с етикет For плюс името на текущо фокусираното приложение и след това натискаме клавиша ENTER или задействаме бутона OK в диалоговия прозорец.

Готово! Посоченият от нас гласов профил ще се зарежда като такъв по подразбиране или за конкретното приложение, в зависимост от направения от нас избор.

Това е. Пожелавам ви приятна работа с JAWS for Windows и неговите гласови профили!


ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Гореспоменатата функционалност е в сила от мисля JAWS 11 и по-нови.
 2. Ако изпитвате затруднения със коректното задаване на гласа Гергана за контекста Keyboard Voice (гласа за клавиатурата), може би следното ръководство ще ви помогне: Решение на проблем: JAWS и MAGic използват английски SAPI5 глас за озвучаване на клавиатурата, въпреки че в настройките на текущия гласов профил е указано да се използва гласа „Гергана“.