вторник, 30 юли 2013 г.

µTorrent: Премахване на рекламите от главния прозорец на програмата

µTorrent е един от най-популярните BitTorrent клиенти. Но откакто го купи фирмата BitTorrent, той загуби част от популярността си, главно заради рекламите, които излизат в главния прозорец на програмата. И ако за масовия потребител рекламните банери в µTorrent са само една визуална досада, то за хората ползващи екранен четец те са една гадна пречка. Причината за това е че при пускане на програмата, банера с рекламите прихваща и задържа системния фокус и няма лесен начин с навигация от клавиатурата да се измъкне човек от там (а ползвателите на екранен четец разчитат главно на навигация от клавиатурата за работа с програмите и операционната система Windows като цяло). Всъщност - начин за измъкване има, и това е да се отиде до друг отворен прозорец (примерно с Alt+TAB), но самата ситуация със "заклещването" на системния фокус обърква потребителите (особено начинаещите) и те не знаят какво да правят, за да се измъкнат от нея. А и нужно ли е да се прави тази врътка с отиването до друг прозорец при всяко пускане на µTorrent - мисля че не, щом има решение на този проблем. Именно заради това аз в това ръководство ще ви опиша как може да се премахнат или блокират рекламите в µTorrent, за да се наслаждавате на безплатно ползване на програмата, без да ви се налага да търпите рекламите в нея.

Преди да започнем

Това ръководство е за потребители ползващи µTorrent 3.3 или по-нова под Windows. Ако все още не сте обновили до µTorrent 3.3 или по-нова, то това ръководство не е за вас, тъй като предходните версии на µTorrent нямат реклами. Настоящото ръководство е съставено на базата на µTorrent версия 3.3.1, но би трябвало да важи за всички версии от 3.3 и нагоре (поне към датата на съставянето му - 30 юли 2013 г.).

ВНИМАНИЕ!: Не променяйте никакви други настройки в раздела "Разширени" на µTorrent, освен описаните по-долу. Автора на статията не носи никаква отговорност ако при неспазване на описаната по-долу процедура при вас се получи резултат, различен от описания по-долу. Освен това, автора на статията не гарантира, че въпреки спазената от потребителя процедура, крайния резултат при потребителя ще е същия, като при автора на статията. Наемайки се да изпълните описаната по-долу процедура, вие се съгласявате с това да го направите на своя собствена отговорност.

Как да премахнем или блокираме рекламите в µTorrent под Windows

За да премахнете или блокирате реклами в µTorrent 3.3 и по-нови под Windows XP, Vista, Windows 7 и Windows 8, направете следното:

 1. Този малък трик се прави директно в самия µTorrent, така че първата стъпка е да отворим програмата.
 2. След като програмата се стартира, трябва да отидем в менюто "Опции", след което да изберем "Настройки" и да го активираме с Enter (или просто натискаме Control+P от главния прозорец на µTorrent. Отваря се прозореца с настройките на програмата и фокуса попада в дървовидната структура с категориите настройки.
 3. Със стрелка надолу отиваме до категорията "Разширени". Няма значение дали е разгъната или свита - нас ни интересува главния раздел в тази категория.
 4. Натискаме веднъж TAB, за да попаднем в полето за писане с надпис "Филтър".
 5. В това поле въвеждаме следното: offers.
 6. Пак натискаме веднъж TAB, и ще попаднем в списъка с резултатите от филтрирането. При мен излизат общо 4 резултата, като нас ни интересуват последните два: offers.left_rail_offer_enabled и offers.sponsored_torrent_offer_enabled. И двете трябва по подразбиране да имат стойност true. И за двете поотделно правим следното:
  • Маркираме ги в списъка.
  • Натискаме веднъж TAB, за да попаднем в една група от два радио-бутона, с надпис "Стойност". Трябва по подразбиране да е избран бутона "Вкл.".
  • Със стрелките избираме другия радио-бутон - "Изкл.", като по този начин променяме стойността за елемента от true на false.
 7. След като променим стойностите и за двата елемента (изключим ги), отиваме до бутона "ОК" и го активираме с клавиша "интервал".
 8. След това от меню "Файл" изпълняваме командата "Изход", за да затворим нацяло µTorrent (защото за да се приложат направените току-що промени се изисква рестарт на програмата).

Това е. При следващото пускане на µTorrent, вече няма да има реклами, в които при всяко пускане на програмата да се "заклещва" системния фокус.

Пожелавам ви приятно ползване на µTorrent без реклами!

сряда, 24 юли 2013 г.

Balabolka: Как да конвертираме файл със субтитри в аудио файл

Във версия 2.8.0.551 на Balabolka бе представена една много интересна и полезна според мен функция. А именно: "Конвертор на субтитри", който се намира в меню "Инструменти". Тази функция ни позволява да създаваме аудио файл от текстов файл със субтитри, като озвучаването става с избран от нас речев синтезатор (глас), който Balabolka поддържа.

Поддържат се речеви синтезатори по стандартите SAPI5 и Microsoft Speech Platform. Предполагам, че поради липсваща поддръжка от страна на съответните синтезатори на XML тага "silence" (чрез който се вмъква тишина в създадените аудио файлове), създаването на аудио файл с правилно позициониране на диалозите по времевата скала не се поддържа за синтезаторите SpeechLab и eSpeak. Гласът "Ирина" поддържа този таг.

Поддържаните засега формати за субтитри са: SRT, SSA/ASS и SMI. Неподдържането на SUB мисля че е поради факта, че последния формат използва кадрово, а не времево позициониране на субтитрите и Balabolka няма как коректно да интерпретира тази информация (няма начин да се преобразуват кадровите във времеви позиции, доколкото знам).

Естествено, в създадения аудио файл, там където няма субтитри за прочитане, се вмъква тишина.

Едно от практическите приложения на тази функция мисля че би било с цел създадения аудио файл да се смеси с оригиналното аудио на неозвучения на съответния език филм, като по този начин се получи нещо като дублаж.

Аудио файлът може да се съхранява в поддържаните от Balabolka звукови формати: WAV, MP3, MP4, OGG, и др.

Интересна настройка на конвертора е тази за автоматично увеличаване на скоростта на четене, с цел вместване на диалозите в зададените в субтитрите времеви интервали (тоест - да няма изоставане в четенето поради бавна скорост на четене).

Ето и стъпките, които трябва да изпълним, за да конвертираме текстови субтитри в аудио файлове:

 1. Отваряме Balabolka.
 2. От меню Опции -> Глас или от панела за настройка на речта (показван и скриван с F10), си избираме глас, с който искаме да се озвучат субтитрите. Поддържат се само гласове по стандартите SAPI5 и Microsoft Speech Platform. Поради липсваща поддръжка от страна на съответните синтезатори на XML тага "silence", създаването на аудио файл с правилно позициониране на диалозите по времевата скала не се поддържа за синтезаторите SpeechLab и eSpeak. Гласа "Ирина" поддържа този таг.
 3. От меню "Инструменти", избираме "Конвертор на субтитри...". Алтернативно, натискаме Control+Shift+H. Отваря се прозорец със заглавие "Конвертирай субтитри в аудио файлове" и фокуса попада в списък с етикет "Субтитри:".
 4. Натискаме веднъж клавиша TAB, за да отидем до бутона "Добави файлове" и го активираме с клавиша "интервал". Отваря се прозорец за отваряне на файлове, от който си избираме файла (или файловете) с текстовите субтитри. Поддържат се следните типове формати за субтитри: SRT, SSA/ASS и SMI. Неподдържането на SUB мисля че е поради факта, че последния формат използва кадрово, а не времево позициониране на субтитрите и Balabolka няма как коректно да интерпретира тази информация (няма начин да се преобразуват кадровите във времеви позиции, доколкото знам).
 5. След като добавим желаните от нас за конвертиране в аудио файлове субтитри, натискаме още няколко пъти клавиша TAB, докато не попаднем в едно текстово поле с етикет "Изходяща папка:". Там можем ръчно да въведем пътя до папката, в която желаем да се запишат изходните аудио файлове. Всеки изходен аудио файл ще бъде именуван със същото име, с което е именуван и съответния текстов файл със субтитрите.
 6. Алтернативно, можем да натиснем още веднъж TAB и да активираме бутона "Преглед", което ще ни позволи да си изберем желаната от нас директория (папка) от дървовидната структура на Windows Explorer.
 7. Натискаме пак TAB, за да попаднем в един падащ списък с етикет "Формат на аудио файла:". От тук си избираме в какъв аудио формат да бъде изходния аудио файл. Параметрите за съответния аудио формат са същите, каквито се използват и при съхранение на книга в аудио файл (задават се в прозореца "Аудио файлове", в раздела "Опции", който прозорец може да се извика от Опции -> Аудио файлове, или чрез Shift+F5).
 8. Следващата настройка (достигана с TAB) е "Автоматично увеличавай скоростта на речта, с цел вместване на диалозите във времевите интервали". ако е включена, скоростта на четенето ще бъде увеличавана при необходимост, за да може да се адаптира към скоростта на появяване и скриване на субтитрите на екрана.
 9. Следващата настройка е един плъзгач с етикет "Максимална скорост:". Тя задава максималната скорост с която ще бъдат четени субтитрите при преобразуването им в аудио файл.
 10. След като сме задали желаните от нас настройки и параметри, с TAB отиваме до бутона "Конвертирай" и го активираме с клавиша "интервал". Конвертирането започва, като напредъкът му се показва в диалогов прозорец с лента за напредъка.
 11. Когато конвертирането приключи, ще бъдем известени за това със звукова сигнализация и балонно съобщение от страна на Balabolka. Тогава ще намерим аудио файловете с прочетените на глас субтитри в зададената от нас по-рано изходна папка.

Ето и линкове за програмата:
Домашна страница:
http://www.cross-plus-a.com/bg/balabolka.htm
Където можете да проверявате и за нови версии от време на време. Другия вариант за информиране за нови версии е чрез абонамент за RSS канала на сайта на Balabolka, но знам че ползвателите на rSS между нас са сравнително малко и затова няма да се задълбочавам в това.
Изтегляне на Balabolka (инсталационен вариант):
http://www.cross-plus-a.com/balabolka.zip
Изтегляне на Balabolka (преносим вариант):
http://www.cross-plus-a.com/balabolka_portable.zip
Линковете би трябвало да работят и за бъдещи версии на програмата.

Приятно книгочетене с Balabolka!

четвъртък, 11 юли 2013 г.

Skype 4.0 за Android: Кратко представяне

Излезе Skype 4.0 за Android. Интерфейса на програмата е изцяло преработен и подобрен. Подобрено е и сработването с екранния четец TalkBack (не съм пробвал как е с тестовите версии на Spiel). Аз като цяло останах доволен от новата версия, макар че има и какво още да се желае. TalkBack може да чете чат съобщенията. Не е автоматично, но при пристигане на ново съобщение в активния чат, се издава звука за приплъзване на списък и се съобщава че се показват едиколкоси от едиколкоси елемента, което си е ориентир за нас че сме получили ново съобщение. Освен това, при пристигането му се чува и звука за входящо Skype съобщение, дори чата да е на фокус в момента. Ако желаете да взаимодействате с екрана по време на Skype разговор, ще е добре да ползвате слушалки, защото иначе ще ви е трудно да превключите на високоговорител - бутона е надписан, но TalkBack говори през слушалката за разговори и за да го чувате, ще трябва телефона да е до ухото ви, а в такъв случай пък действа сензора за близост и екрана е заключен, което блокира взаимодействието с него. TalkBack вече чете и статуса на абонатите, но май има някакъв бъг тук, защото го прави само когато избрания абонат не е задал свой текст за настроение.

Когато се впишем в своя Skype профил от нашето Android устройство за първи път, е възможно да видим едни малко объркващи екрани. На всеки един от тях (мисля че бяха общо два един след друг) има по един бутон, който трябва да намерим и активираме. След това се зарежда екран съдържащ три раздела: "Последни", "Предпочитани" и "Абонати" (в същия ред, както съм ги изредил тук). Фокуса по подразбиране попада в първия раздел - "Последни", където са нашите последни дискусии. С приплъзване на два пръста от дясно наляво (това мисля че е най-лесния начин), можем да отидем във втория раздел - "Предпочитани", където излизат добавените в този списък от нас абонати (такъв има и в Skype за Windows). Пак с приплъзване на два пръста отдясно наляво, можем да отидем до раздела "Абонати", където е нашия списък с абонати. Тук по подразбиране се показват всички абонати, включително и тези извън линия. Можем да зададем от падащия списък намиращ се над списъка с абонати, да се показват само абонатите на линия. В този главен екран на Skype, в горния десен ъгъл, има бутон "Покажи профила". Неговото активиране зарежда екран, в който е нашия потребителски профил в Skype. От менюто в този екран можем да се отпишем (което по принцип мисля че ще затвори и самия Skype), както и да отворим екрана с настройките на програмата (в долния край на списъка с настройките я пише и версията на Skype). А в актуализацията на Skype 4.0 за Android (4.0.0.19550), командите за отписване и за отваряне на настройките ги има в менютата и на други екрани, а не само в този с профила ни.

И най-важното за нас българите като цяло: Skype за Android вече има български превод!

Мисля да спра дотук засега. Оставам вие сами да разучите останалото (усмивка с намигане). Само ще ви дам препратка към страницата на Skype за Android в Google Play магазина, откъдето можете да инсталирате програмата на вашето устройство: препратка към страницата на Skype за Android в Google Play магазина.