петък, 3 април 2015 г.

Tel Manager: Управлявайте разговорите си с лекота

И като сме подхванали темата за интересни неща за Android, ето и още едно такова от мен. Става въпрос за програмата „Tel Manager“. Нейната цел е по-лесно управление на входящия и текущия разговор, най-вече от гледната точка на човек със зрителни увреждания. Ето и описанието на програмата от магазина на Google Play (актуално към 3 април 2015 г.):

ОПИСАНИЕ:

ВАЖНО! „Tel Manager“ не е тестван на Android 5.0 и по-нови версии.

„Tel Manager“ е приложение, представено за вас от RedZoc Solutions Pvt ООД. То е създадено за удобство на нашите потребители, особено за хората със зрителни увреждания. Целта на това приложение е да помага за приемане/отхвърляне/прекратяване на разговори, както и за управление на високоговорителя на вашия телефон/идентификатора на повикващия чрез разклащане на телефона или прости почуквания по екрана. Можете да персонализирате функциите според вашите предпочитания от настройките на приложението (извиквани от неговия основен екран).

Функции на Tel Manager:

 1. Разклащане веднъж за отговор на входящо повикване.
 2. Разклащане два пъти за отхвърляне на входящо повикване.
 3. Разклащане веднъж за активиране/деактивиране на високоговорителя по време на разговор.
 4. Разклащане два пъти по време на разговор за прекратяване на разговора.
 5. Замяна на стандартния екран за входящо повикване с по-улеснен и по-достъпен такъв. Тази опция предоставя два бутона за отговор/отхвърляне на разговора при входящо повикване. Бутоните са разположени в долната част на екрана, като този за отговор е с етикет „Answer“ и е вляво, а този за отхвърляне - долу вдясно и е с етикет „Decline“. Обърнете внимание, че не можете да използвате стандартния екран за входящо повикване, ако тази функция е включена.
 6. Почукване по екрана (над бутоните за отговор/отхвърляне на разговора) за прослушване идентификатора на повикващия (име и/или телефонен номер). При ползване на TalkBack, трябва да се почукне два пъти. Имайте предвид, че при изговаряне на името и/или номера на повикващия, силата на звука за звънене бива намалена до определена степен. Проблемът е в това, че на някои устройства тя не бива възстановена до зададената от вас стойност след приключване на изговарянето на идентификатора на повикващия и вие трябва сами в последствие да си върнете силата на звука за звънене до нейната желана от вас стойност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Tel Manager може да не работи правилно в комбинация с други подобни приложения.

Изпратете (на английски) вашата обратна връзка, коментари, заявки за нови функции и въпроси на адрес: info@redzoc.com.

Ето и препратка към страницата на „Tel Manager“ в магазина на Google Play: „Tel Manager“ в Google Play.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Опциите за управление на разговорите и високоговорителя по време на разговор чрез разклащане на телефона може да се изключват, както и замяната на оригиналния за телефона екран за входящо позвъняване с опростения и по-достъпен такъв.
 2. Програмата изисква Android 4.0 и по-нова.
 3. При „Tel Manager“ както отговарянето, така и отхвърлянето на входящо повикване става с намиране на съответния бутон и задействането му с двукратно почукване. По-точно - тези два бутона се задействат така, както се задействат и другите бутони в интерфейса на операционната система.

Volume Control Tool: Управлявайте по-лесно силата на звука на вашето Android устройство

ВАЖНО! От известно време насам, инструментът „Volume Control Tool“ вече не е самостоятелно приложение, а част от пакетното приложение „Toolkit“. Ето препратка към приложението в магазина на Google за Android: „Toolkit“ в Google Play. След като инсталирате и отворите приложението „Toolkit“, задействайте елемента „Volume Control Tool“ в неговия екран и ще ви се отвори познатия и описан по-долу интерфейс на приложението „Volume Control Tool“.

Освен това, има и версия 2 на приложението „Volume Control Tool“, което е самостоятелно приложение, а не част от пакета „Toolkit“. Неговата страница в Google Play за Android е тук: „Volume Control Tool 2“ в Google Play. Интерфейсът на версия 2 е същата като на версия 1, тъй че описанието по-долу важи и за новата версия.

Ето още една полезна според мен програма за Android. Казва се „Volume Control Tool“. Нейната цел е да ви улесни в управлението на силата на звука за различните аудио канали в Android, като това става не по обичайния начин - чрез плъзгачи, а чрез бутони за усилване и намаляване.

След като инсталирате и отворите приложението, се показва екран със следното разположение:

 1. В средата един под друг са етикетите на аудио каналите, чиято сила на звука можете да контролирате, както и текущата им стойност за силата на звука в проценти. Поддържа се управлението на следните аудио канали:
  • Call (сила на звука на слушалката по време на разговор).
  • System (сила на звука за системните звуци, която май се използва главно за звуците от интерфейса).
  • Ringtone (сила на звука за звънене по време на входящо повикване).
  • Media (сила на звука за мултимедията, чиято стойност засяга и силата на звука за TalkBack).
  • Alarm (сила на звука за будилника/алармата).
  • Notification (сила на звука за известията), която включва, но не се ограничава до, следните неща: SMS/MMS съобщения, известия от разни приложения в панела за известия, и т.н.
 2. От двете страни на всеки етикет има по един бутон. Този отляво намалява стойността на силата на звука за дадения аудио канал, а този отдясно увеличава стойността.
 3. Под шестте аудио канала има бутон за превключване между различните режими за звука: звук, вибрация и звук, тих режим, и каквито там още се поддържат, в зависимост от устройството.
 4. Под този бутон има още 4 бутона („Main“, „Quiet“, „Loud“ и „Head“). Те служат за задаване и запомняне на комбинация от нива за силата на звука за дадените аудио канали. Задействайте даден бутон и променете силата на звука за аудио каналите по ваше желание. Зададените от вас стойности се запазват в дадения профил. При следващото задействане на бутона за даден профил ще зареди зададените от вас преди това стойности за силата на звука.

ЗАБЕЛЕЖКА: Програмата е безплатна, но в долната част на екрана си има поле с реклами.

Гласовете от Vocalizer за Android вече и с пробна версия

Наскоро излезе версия на приложението „Vocalizer Voices“ за Android, което ни дава достъп до гласовете от пакета „Vocalizer“ на компанията Nuance. Една от новостите е възможността да се пробва всеки един от гласовете за 7 дни.

Ето препратка към приложението „Vocalizer Voices“ за Android в магазина на Google за Android: „Vocalizer Voices“ в Google Play.

След като инсталирате приложението и го отворите, можете да изтеглите за изпробване избран от вас глас по следния начин:

 1. Намирате в списъка с езици езика, на който е гласа, който искате да изпробвате и го отваряте.
 2. Намирате в списъка с гласове за съответния език желания от вас глас.
 3. Задействате бутона „Изтегляне на глас“, намиращ се най-вдясно от името на гласа. Появява се прозорец със заглавие „Пробният период е активен“. В него има три опции:
  • „Опитайте безплатно!“.
  • „Закупуване на глас“.
  • „По-късно“.
 4. Нас ни интересува първата опция и задействаме нея. Отваря се друг прозорец в който ни благодарят че сме избрали гласовете от пакета Vocalizer TTS и ни приканват да си закупим гласовете след като изтече пробният им период, за да можем да ги ползваме и след това. В този екран се извежда и информацията за броя оставащи дни до края на пробния период.
 5. Най-отдолу в прозореца е бутона „Изтегли“ - задействаме него.
 6. Появява се следващ прозорец за избор на качество на гласа. Тук имаме три опции:
  • „Plus“, при която опция гласа е с по-добро качество, но по-голям по размер (а може би и по-тромав при реакция, но по този въпрос нямам лични наблюдения).
  • „Compact“, при която опция гласът е с по-малък размер, и може би по-пъргав при реакция, но с по-ниско качество.
  • „По-късно“, която команда отменя процедурата по изтеглянето и изпробването.
 7. Избираме си една от двете опции за качество и изчакваме да се изтеглят и инсталират гласовите данни.
 8. След това можем да пробваме изтеглените гласове в разни приложения. А за да ползваме даден глас в TalkBack, трябва да зададем „Vocalizer TTS“ като речева машина по подразбиране в настройките на Android (както задаваме и „SpeechLab 2.0“).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Пробният период започва да тече от момента в който се стартира тази нова версия на приложението „Vocalizer Voices“, а не чак когато изтеглим първия си пробен глас.
 2. По принцип, кой глас ще се използва за TalkBack (а и за други приложения) зависи от настройките на Vocalizer Voices, до които се стига от самото приложение, като бутона за отварянето им се намира в горния десен ъгъл. По подразбиране се избира глас, чийто език съвпада с текущата настройка за език на телефона. Да речем че имаме инсталирани българския глас „Дария“ и един американски английски такъв. Когато телефонът ни е на български, ще се използва „Дария“. Когато телефонът ни е на американски английски, ще се използва американския английски глас (ако са повече от един - този, зададен по подразбиране с почукване върху него).
 3. Добре е от настройките на приложението „Vocalizer Voices“ да зададем при липса на глас за зададения в телефона език, да се използва алтернативен TTS (речева машина), която е инсталирана на устройството ни. Аз съм си задал „eSpeak“, защото той е многоезичен и го имам инсталиран на телефона си. Това се прави с цел да не ви „млъкне“ телефона, ако изберете като речева машина по подразбиране „Vocalizer TTS“, без да имате необходимия за целта глас.
 4. Може, пак от настройките, да се зададе да се ползва винаги един и същи глас, независимо от езиковата настройка на телефона.

Моите впечатления от гласа „Дария“ не са много добри. Гласът като глас е добър - приятно ми е да го слушам. Обаче правилата (както българските, така и английските) са пълна скръб! Дано в бъдеще да ги оправят, щото иначе няма да си струва тоя глас за ежедневно ползване.