петък, 5 декември 2014 г.

Pontes Media Downloader: Излезе версия 2.1

На 14 февруари 2018 г. е излязла версия 2.1 на Pontes Media Downloader. За вече запознатите с тази програма, по-долу публикувам списъка с промените в тази версия и добавените клавишни комбинации за работа с програмата. За тези, които все още не са запознати с Pontes Media Downloader, препоръчвам да го направите, като прочетете тази моя публикация по темата.

Какво е новото в Pontes Media Downloader версия 2.1

 • Отстранени са разни програмни грешки, включително проблемите при сваляне на плейлисти.

Какво е новото в Pontes Media Downloader версия 2.0

 • Добавена е възможност да изберете входния формат на източника от разгъващ се списък (за поддържаните сайтове като YouTube, DailyMotion, Vimeo и др.).
 • Добавени са клавишни комбинации за всички команди в менютата (изброени и описани са в таблицата по-долу).
 • Добавена е миниатюра за визуализация и заглавие за текущата медия в основния прозорец на програмата.
 • Добавена е опция за изтегляне на списъци за изпълнение (плейлисти) в отделни папки.
 • Добавена е отметка за предотвратяване на изтеглянето на цял списък за изпълнение (плейлист).
 • Преработени са прозорците за настройките и за поддържаните страници.
 • Добавени са известия с балонни съобщения от областта за уведомяване.
 • Добавена е настройка за управление на силата на звука за звуковите известия.
 • Добавено е нов тип известие, за наличност на няколко входни формата за текущата медия.
 • Модулът за изтегляне (YouTube-dl) се актуализира автоматично до най-новата версия, при всяко стартиране на програмата.
 • Поправка: настройките се запомнят след рестартиране на програмата на 64-битови системи.
 • Поправка: програмата вече не забива при изтегляне на големи списъци.
 • Различни други малки корекции на грешки и промени в интерфейса.

Клавишни комбинации за функциите в Pontes Media Downloader

В таблицата по-долу са изброени и описани клавишните комбинации, които са налични в програмата Pontes Media Downloader и служат за изпълнение на съответните действия в нея. ЗАБЕЛЕЖКА: Клавишните комбинации работят само докато програмата е на фокус.

Клавишни комбинации за функциите в Pontes Media Downloader
Клавишна комбинация Английско наименование на изпълняваното действие Български превод
Control+D Download current URL Изтегляне от текущия URL адрес
Control+C Cancel current job Отмяна на текущата задача
Control+M Download multiple clips Изтегляне на няколко клипа наведнъж
Control+E Open downloaded media folder Отваряне на папката с изтеглените медийни файлове
Control+L Go to URL Фокусиране на полето с URL адреса
Control+N Expand conversion formats combo Разгъване на падащия списък с изходните формати за конвертиране
Control+F Expand available source formats combo Разгъване на падащия списък с наличните входни формати за текущата медия
Control+S Go to status box Фокусиране в полето с информация за текущото състояние
Control+O Program options Отваряне на прозореца с настройките на програмата
Control+U Update download engine (usually this is done automatically by the program) Обновяване на модула за изтегляне (обикновено това се прави автоматично от програмата)
F1 Show help Отваряне на помощната документация на програмата (на английски)
Control+P Show supported pages Извеждане на списъка с поддържаните уеб сайтове
Control+B Show about box Извеждане на диалоговия прозорец с информация за програмата
Control+T Open Pontes website Отваряне на уеб сайта на Pontes
Control+Y Open youtube-dl website Отваряне на уеб сайта на youtube-dl
Control+G Open ffmpeg website Отваряне на уеб сайта на ffmpeg
Alt+F4 Close the program Затваряне на програмата

Препратки за Pontes Media Downloader

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 • В представящата публикация съм пропуснал да го напиша, но Pontes Media Downloader изисква Microsoft .NET Framework 3.5. При новите версии на Windows този компонент е инсталиран и задействан. Ако при вас по някаква причина не е инсталиран или задействан, ще бъдете подканени да го инсталирате и задействате по време на инсталацията на Pontes Media Downloader.

Ами, това е засега от мен. Пожелавам ви приятна и ползотворна работа с програмата!

събота, 1 ноември 2014 г.

Излезе финалната версия на JAWS 16

На 28 октомври 2014 г., от Freedom Scientific пуснаха финалната версия на JAWS 16. Предлагаме на Вашето внимание новото в нея.

Търсене в командите на JAWS

Поради многобройните клавишни команди за екранния четец е невъзможно те да бъдат запомнени на 100% за всички приложения. Затова понякога е необходима бърза справка. Наличните методи за получаване на помощ за клавишните комбинации не са достатъчни. Това е причината да се въведе търсенето на клавишни команди. Достигането до тази функционалност става чрез натискане на Insert и интервал, последвано от буква J. В полето за търсене на отворилия се прозорец трябва да се изпише част от описанието на командата, за да започне търсене. Прозорецът наподобява интернет страница. Резултатите се показват като заглавия заедно с клавишната комбинация за командата, а описанието на командата е под него. За помощ при конкретна програма се препоръчва извикването на този прозорец от прозореца на програмата. Ако има инсталиран брайлов дисплей, командите за него също ще се показват в резултатите. Стандартните команди на операционната система не са включени в търсенето. За съжаление езикът на въвеждане трябва да отговаря на езика на JAWS.

Промени в лицензирането

Отпада предишното ограничение за домашните потребители да ползват стандартния лиценз само на по-ниските варианти от професионалния на операционната система. Така се понижава и цената за обновления за следващите две версии. Допълнителните добавки като тази за отдалечен достъп могат да се ползват само при професионалния лиценз на екранния четец.

Отпада поддръжката за Windows XP

Постепенно производителите на софтуер прекратяват поддръжката на любимата на много хора, но поостаряла версия на операционната система. Не остават далеч от тази тенденция и разработчиците на екранни четци. Отпадането на кода за поддръжка на по-стари операционни системи и приложения подобрява бързодействието на екранния четец.

Полуавтоматичен режим за формулярите

При автоматичния режим за формуляри възникваше неудобството от "засядане" в някое от полетата на формуляра и забавяне на работата. При ръчния режим трябва да се натиска Enter или интервал, за да се влезе в режим на въвеждане. Полуавтоматичният режим е комбинация между досегашните два режима. При преминаване през формуляра със стрелка не се активира автоматичния режим на въвеждане. Той се включва ако се осъществява придвижване чрез табулация в документа. Този нов режим не е активен по подразбиране.

Подобрено оптично разпознаване на документи

Досега оптичното разпознаване беше достъпно само за настоящия екран или прозорец. От версия 16 могат да бъдат разпознавани цели отворени PDF документи с натискане на Insert и интервал, последвано от буквите o и d. В зависимост от дължината на документа е и времето за разпознаване. Тази функционалност може да се прилага само към PDF документи. С резултата от разпознаването може да се работи както със стандартен текст.

Поддръжка за MathML

MathML е език за включване на математическо съдържание в интернет страници, позволяващ на интернет браузърите да представят математическите уравнения и формули като на хартия. JAWS представя чрез вербално описание на нормален език изразите от MathML, както би го описал преподавателя в класната стая. С натискане на Enter върху MathML съдържание се активира математически преглед, в който режим уравнението може да се разгледа детайлно:

 • Между частите на уравнението се придвижва със стрелки наляво и надясно
 • За фокусиране върху частичен израз се използва стрелка надолу
 • За връщане към целия израз се използва стрелка нагоре
 • За прочитане на всички частични изрази на настоящото ниво се използва Insert и стрелка нагоре
 • За прочитане на настоящия частичен израз се използва 5 от цифровия блок или Insert+5 от цифровия блок
 • За изход от режима на разглеждане се използва Escape или Alt+F4

Поради използването на определена Java script библиотека съществуват ограничения в представянето на определени типове съдържание, например не може да се представя просто алгебрично съдържание. Към момента MathML не може да се преглежда на брайл. Съдържанието на математическия преглед не се визуализира на монитора. Поддръжката за брайл, визуализацията, поддръжката за браузъри, различни от Internet Explorer, както и други важни функционалности ще се добавят в бъдеще.

Подобрена езикова поддръжка в гласовите профили

Вече е възможно използването на повече от един език и глас в един гласов профил. Така при правилно зададени езикови параметри на текст в документ ще бъде възможно автоматичното използване на различните инсталирани гласове за различните разпознати от софтуера езици. Параметрите на един глас и език могат да се задават независимо от параметрите за другите езици и гласове. Ако изучавате испански, можете например да настроите испанския глас да говори по-бавно от българския.

Подобрено възстановяване на JAWS

Както знаете, във версия 15 на екранния четец след клавишната комбинация Insert, Windows и F4 JAWS се рестартира автоматично. Във версия 16 , ако проблем с някое приложение направи екранния четец неотзивчив към команди за приблизително 15 секунди, то той ще се рестартира автоматично след около 30 секунди.

Подобрена ефективност на JAWS с Microsoft Word 2013 чрез използване на UIA

JAWS вече се възползва от поддръжката на UIA (User Interface Automation) в Microsoft Word 2013, с цел да предложи по-стабилна производителност, когато използвате Word. Ще забележите значително подобрение в отзивчивостта при навигацията и редактирането на документи. В допълнение на това, JAWS курсора сега може да се използва за четене на видимата в момента част от текста в областта на документа.

Потребителите на брайл също ще забележат значителни подобрения с навигацията в документи чрез Брайл, включително и възможността за преминаване през документ без да губите мястото където в момента редактирате, когато опцията Active Follows Braille е изключена. В допълнение, подравняването на текста бива показвано по-точно на брайловия дисплей, при навигация ред по ред.

Поддръжка на приложението "Списък за четене" в Windows 8.1

"Списък за четене" е модерно приложение за Windows 8.1 от Microsoft, което ви позволява да събирате статии и друго онлайн съдържание от различни приложения и предоставя централизирано място за всички материали за четене. JAWS 16 предлага подобрена поддръжка за "Списък за четене" с помощта на touch cursor (сензорния курсор).

Сензорният курсор (touch cursor) е активен по подразбиране при стартиране на "Списък за четене". С помощта на клавишите за лява или дясна стрелка или перване наляво и надясно с един пръст по сензорния екран, фокусът ще се премества през всички елементи по екрана.

С помощта на стрелките за нагоре и надолу или перване нагоре и надолу с един пръст по сензорния екран по подразбиране ще се премести фокуса към предишен или следващ разделител. Това ви позволява бързо да преминавате към статии от текущия ден, миналата седмица, миналия месец или най-скоро четената статия, наречено Spotlight. Можете също така да изберете да се предвижвате по елементи от списък, бутони и контроли на формуляри. За да промените типа на навигация, натиснете PAGE UP или PAGE DOWN или пернете наляво или надясно с два пръста по сензорния екран.

Натиснете интервал, за да маркирате или размаркирате дадена статия или натиснете ENTER, за да активирате елементи от менюто или да отворите статии за четене.

Поддръжка на приложението "Хора" за Windows 8.1

Приложението "Хора" в Windows 8.1 осигурява централно място за управление на вашите контакти в акаунти за електронна поща и други услуги, независимо дали се съхраняват локално на вашия компютър, или дистанционно на услуги като Gmail, Yahoo или Skype. Ако имате акаунти в социални мрежи като Twitter, Facebook или LinkedIn, можете да добавите тези акаунти и да следите публикациите от приятелите си в тези сайтове, директно от приложението "Хора".

JAWS 16 ви позволява да получите достъп до основните функции на това приложение, използвайки реч и брайл. Когато използвате JAWS с "Хора", ще можете да:

 • Добавяте или изтривате контакт, както и да редактирате информацията за съществуващ контакт
 • Използвате полето за търсене, за да намерите определен контакт
 • Добавите вашите акаунти в социалните мрежи и да публикувате съобщения в тях. Например да изпратите tweet или да публикувате нещо във Facebook
 • Преглеждате най-новите публикации от приятелите ви в социалните мрежи и да отговорите на тях. Например да коментирате или харесате публикация във Facebook или да отговорите на tweet
 • Добавите контакт към предпочитаните или да го закачите на стартовия екран в Windows 8.1, за бърз достъп до неговата информация и актуализации от социалните мрежи

PC курсорът е активен по подразбиране, когато приложението "Хора" е на фокус. Използвайте TAB и SHIFT + TAB, за да навигирате между контролите и използвайте клавишите със стрелки, за да навигирате в списъчните полета. Натискането на клавиша "Applications" докато фокуса е върху елемент ще отвори контекстно меню, съдържащо допълнителни действия, които можете да изпълните.

Когато въвеждате текст в полето за търсене, например при търсене на определен контакт, JAWS автоматично ще обяви и покаже на брайл дали има резултати или не. При въвеждане на tweet, JAWS автоматично ще обяви и покаже в брайл броя на въведените знаци, тъй като съобщенията в Twitter имат максимално ограничение от 140 символа.

Нов сензорен жест за изключване на JAWS

Сега можете да изпълните трикратно почукване с пет пръста по сензорния екран, за да изключите JAWS. Това е подобно на натискането на INSERT+F4 от клавиатурата.

Нов източник за справки чрез Research It за проследяване на USPS пакети

Нов източник на търсене е добавен към Research It, което ви позволява да получите състоянието на напредъка и доставката за пакети, изпратени чрез пощенските служби на САЩ.

 1. Натиснете INSERT+интервал, R, за да отворите диалоговия прозорец на Research It
 2. В комбинираното поле за редактиране въведете валиден проследяващ номер за USPS и натиснете TAB
 3. Използвайте стрелките за нагоре и надолу или навигацията по първа буква, за да изберете USPS Tracking и натиснете ENTER
 4. След няколко секунди, прозореца на визуализатора на резултати (Results Viewer) се отваря и показва информацията за проследяване за вашия пакет. Натиснете ESC, за да затворите визуализатора на резултати

Нова команда за предвижване за брайловия дисплей Focus

Сега можете да натиснете бутоните за предвижване наляво или надясно заедно с интервала на брайловия дисплей Focus за да се предвижите наляво или надясно в текущия ред. Това ще ви позволи да видите целия текст в текущия ред, без дисплея да преминава на следващия ред.

Актуализирани брайлови драйвери от трети страни

JAWS 16 включва следните актуализирани драйвери за брайл. Тези драйвери се инсталират автоматично с JAWS и са достъпни за добавяне чрез Synthesizer and Braille Manager, след като инсталацията на JAWS е завършена.

 • Нови драйвери от EuroBraille за брайловите дисплеи Esys и Iris
 • Нови драйвери от Humanware за семейството от брайлови дисплеи Brailliant
 • Нови драйвери от Optelec обновени за новия дисплей 640
 • Обновени драйвери от Handy Tech

Добавена е опцията "More Voices" към помощното меню на JAWS

Изберете опцията "More Voices" от помощното меню на JAWS, за да отворите уеб страницата на Vocalizer Expressive, от където можете да изтеглите допълнителни гласове в голямо разнообразие от езици. В предишните версии на JAWS тази опция се намираше в подменюто Web Resources, но сега се намира в горния край на главното помощно меню (Help) за по-лесен достъп.

Vocalizer Expressive High Premium гласове на DVD диска

Набор от гласове на Vocalizer Expressive Premium High вече ще бъдат включени в дистрибутивното DVD. Тези гласове може да бъдат инсталирани като изберете бутона "More Voices" на главния екран за настройка на DVD диска на JAWS. За английския DVD диск, те включват:

 • Американски английски Том
 • Американски английски Алисън
 • Испански мексикански Паулина

Допълнителни гласове може да получите като ги изтеглите от уеб страницата с гласове за Vocalizer Expressive.

Добавени са нови гласове в конфигурационния файл "sapi5x.ini" на JAWS

И за десерт оставихме най-важната новина за нас българите. А именно: продуктът "SpeechLab" (гласа "Гергана") е вече добавен във файла "sapi5x.ini" на JAWS. Това означава, че на нас вече няма да ни се налага ръчно да го добавяме там, за да спре гласа "Гергана" да "съска". Гласът е добавен там с цифрова стойност "39" за своите гласови параметри, което ще рече: 48000 херца, 16 бита, стерео. Стойността "Стерео" за броя канали е зададена умишлено - по наши наблюдения, така гласа се чува по-силно отколкото когато е моно, което според нас е от значение. Ако някой не харесва текущо зададените по подразбиране звукови параметри за "Гергана", може ръчно да ги промени по свой вкус, като следва инструкциите във файла "sapi5x.ini".

Това са по-важните новости в JAWS 16. Преводът не е буквален и не е цялостен за всички точки. Освен това в текста са включени и някои лични наблюдения и мнения. Надяваме се, че тази информация е била интересна и полезна.

А ето сега и по-важните препратки (линкове) свързани с анонса по-горе, които може да ви заинтересуват:


Но за по-лесно - ето ви и директни FTP препратки за изтегляне:

Огромни благодарности тук отправям към Негослав Събев, защото той направи превода на една немалка част от изброените по-горе новости в JAWS 16.

неделя, 6 юли 2014 г.

Pontes Media Downloader: Програма за теглене на мултимедийни файлове от интернет

Искам да ви представя една програма за теглене на медийни файлове, за която научих наскоро и която ми допадна. Казва се Pontes Media Downloader и може да бъде изтеглена от следния линк: Изтегляне на Pontes Media Downloader. В сайта на тези румънци има и други интересни програмки и игри, но тях не съм ги пробвал: www.pontes.ro.

За да научите какви са новостите във версия 2 на Pontes Media Downloader, прочетете следната статия: Pontes Media Downloader: Излезе версия 2.1.

С Pontes Media Downloader можете да теглите и конвертирате медии от популярните медийни сайтове като YouTube, DailyMotion и др. Програмата е графичен потребителски интерфейс, който обединява два конзолни инструмента: Youtube-dl за изтегляне на медийни файлове и FFMpeg за тяхното конвертиране. Интуитивният интерфейс ви позволява лесно да теглите и конвертирате медии от интернет. Просто копирайте URL адреса на страницата, съдържаща видеото и натиснете бутона за изтегляне (Download) В прозореца на Pontes Media Downloader. Тази програма не съдържа вируси и не инсталира каквито и да е ленти с инструменти (toolbars) или добавки във вашия компютър. Освен това е напълно БЕЗПЛАТНА! Програмата е достъпна за работа с екранни четци. По мое мнение е по-добра не само откъм достъпност, но и функционалност, в сравнение с немалка част от другите предлагани алтернативи (вкл. и платените такива).

Един от малкото й недостатъци (дефект), който докладвах на разработчиците й е че не запомня зададената от нас папка за съхранение на изтеглените файлове и при всяко стартиране настройката се връща към стойността си по подразбиране, която е да съхранява изтеглените файлове в папка с име Pontes Media Downloader в нашата папка Документи/Моите документи (поне при мен е така).

Настройките на програмата не са много, но и те няма нужда да бъдат променяни - стойностите им по подразбиране са си добре зададени. Но ако все пак желаете, можете да ги прегледате и промените по ваш вкус от меню Options -> Program options. Всъщност, не помня дали звуците за начало и край на изтеглянето бяха включени по подразбиране, но в настройките на програмата можете да ги включите, ако желаете.

Добре е от време навреме да обновявате модула за теглене на медия - Youtube-dl, за да сте сигурни че е актуален и работи правилно спрямо евентуални промени в протоколите на медийните сайтове. Това става чрез командата Update download engine в меню Options на програмата.

От меню Help, чрез командата Supported pages, извиквате прозорец с текстово поле, в което са изброени медийните сайтове, от които програмата може да тегли видеа. Най-популярните в България - YouTube и VBox7 също се поддържат.

Работата с програмата е елементарна, но все пак ще ви я опиша. Като я стартирате, ви се отваря един прозорец с няколко контроли. Първата е текстово поле, в което поставяте URL адреса на медията (аудио или видео), която желаете да изтеглите. Следващото е падащ списък, от който избирате дали и в какъв формат да се конвертира свалената медия. Поддържат се както аудио, така и видео формати. А можете и да изберете да не се конвертира, като посочите Download original video only (no conversion). След това е бутона Download, който стартира изтеглянето на медията от въведения в полето по-горе адрес. След това има един линк с етикет Download folder и път към дадена папка. Това е папката, в която ще се изтегли и съхрани медията. Натискането на Enter върху линка ще отвори тази папка, давайки ви така бърз достъп до свалените медийни файлове. След това е бутона Change folder, от който можете да смените папката в която ще се съхраняват изтеглените файлове. Но както ви написах по-горе, с тази функция има проблем и тя помни тази настройка само до затваряне на програмата - при следващото й пускане, настройката се връща до заводската си стойност. След това има едно текстово поле от тип „само за четене“, с етикет Status - в него можете да следите какво прави програмата в дадения момент и когато не прави нищо, там пише „Idle...“.

Програмата поддържа и теглене на няколко клипа наведнъж. За целта, от меню File, извиквате командата Download multiple clips. В отворилия се прозорец, в текстовото поле с етикет Please enter the URL's of the pages that you want to download (one per line), въвеждате адресите на клиповете, които искате да свалите, като всеки адрес трябва да е на нов ред. След това е същото като за свалянето на един клип - избирате дали да се конвертират клиповете и след това задействате бутона Start downloading.

Това е. Приятна работа с програмата!

четвъртък, 5 юни 2014 г.

Facebook: Промяна на името, с което се представяме

Знаете ли, че можете да променяте името си във Facebook, с което се представяте пред вашите приятели и пред трети лица (?). Ако не сте знаели досега - ето - аз сега ви го казвам, че е възможно. Освен това, знаете ли, че можете да напишете основното си име на един език (примерно на английски, латиница), а отделно да зададете друго име с което да се показвате на хора, които са си задали езика на Facebook на определена стойност (примерно български)(?). Да, и това е възможно. И процедурата е сравнително проста. Причината да напиша това ръководство е че ме дразни факта че немалка част от българите във Facebook си пишат името на латиница, въпреки че в повечето случаи нищо не ги спира да си го напишат на кирилица. Все пак - българският език се изписва с кирилската азбука, а не с латинската. Да, в случаите когато се комуникира и с хора от чужбина (незнаещи да четат на кирилица) е добре основното ни име да е на латиница. Но както споменах по-горе, това не ни спира да си зададем вторичното име във Facebook да е на кирилица, ако така пожелаем. А ето и как става номера:

 1. Влизаме в нашия профил за Facebook през уеб портала му на адрес www.facebook.com.
 2. Щракаме с левия бутон на мишката върху бутончето със сочеща надолу стрелкичка. Това е бутона за менюто с настройките и за изход от профила ни. Бутона се намира в синьото поле горе, по-вдясно.
 3. От изскочилото меню посочваме „Настройки“ и щракаме пак с левия бутон на мишката, за да отворим настройките за нашия профил за Facebook.
 4. Най-долу в средата на страницата трябва да пише езика на който в момента при нас е Facebook. Ако не е избран български, го избираме по следния начин: щракаме с левия бутон на мишката върху изписания език, от появилото се меню посочваме с щракане на левия бутон на мишката „Български“ и след това пак с левия бутон щракаме на „Запази“ и сме готови.
 5. След това от раздела „General Account Settings“ (това за съжаление към текущия момент не е преведено на български) щракаме с левия бутон върху „Име“, за да разгънем настройките за име във Facebook.
 6. В появилите се полета за собствено, бащино и фамилно име правим промени, ако желаем (примерно можем да напишем името си на латиница, за удобство на наши чуждестранни приятели). Ако направим промени, ще трябва да въведем паролата си за Facebook и да щракнем с левия бутон на мишката върху „Запази промените“, за да влязат те в сила.
 7. След това пак от раздела „General Account Settings“ щракаме с левия бутон върху „Име“, за да разгънем настройките за име във Facebook.
 8. След това щракаме с левия бутон на мишката върху бутона „add or change your language-specific name“ (още един от немалкото непреведени низове във Facebook на български, за съжаление).
 9. Ако ни пита за кой език искаме да сменим името си (с етикет „Select a name to edit“ и опция за избор на език чрез радио-бутони), посочваме с левия бутон на мишката „Български“.
 10. След това в полетата за име „Собствено“ и „Фамилно“ попълваме имената си на кирилица.
 11. След това в полето „Парола“ въвеждаме паролата си за Facebook и щракаме с левия бутон на мишката върху „Запази промените“, за да запаметим направените от нас промени.

Готово! Вече приятелите ни които са си задали интерфейса на Facebook да им е на български, ще виждат името ни на кирилица, а останалите - на латиница.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Имайте предвид, че можете да променяте името си само определен брой пъти (мисля че общо 4), тъй че бъдете внимателни при въвеждането на данните!
 2. Освен това, можете да променяте името си през интервал не по-малък от 60 дни, тъй че пак повтарям - бъдете внимателни при въвеждането на данните!
 3. Част от стъпките в процедурата ги описах по спомени, тъй като наскоро си променях името и сега нямах възможност да го направя за целите на това ръководство. Дано неволно не съм объркал нещо.

вторник, 25 февруари 2014 г.

FBReader за Android: Добавяне на OPDS каталог на "Моята библиотека" към приложението

Знаех, че чрез OPDS каталози, в програми като FBReader могат да се добавят онлайн библиотеки за четене на книги от тях. Тия дни, в магазина за приложения на Windows 8, мярнах едно приложение, което мисля че се казваше "читанка за книжния базар". В описанието на приложението беше споменато, че програмата е за четене на книги и може да се достъпват дори български онлайн библиотеки с книги на български. След проверката ми се оказа, че въпросната българска онлайн библиотека е сайтът "Моята библиотека" (chitanka.info), което приятно ме изненада. И след като разбрах че за да извлича информация от подобни сайтове, програмата достъпва техния OPDS каталог, предположих че и "Моята библиотека" явно има такъв. Днес ми остана свободно време и се поразрових в Google за информация по въпроса. Оказа се, че "Моята библиотека" наистина има такъв OPDS каталог. След няколко минути труд, успях да вкарам OPDS каталога на "Моята библиотека" в приложението FBReader за Android, в раздела "Мрежова библиотека" и да преглеждам каталога и да изтеглям и чета книги от него чрез FBReader и TTS+ плъгина за него.

За да добавите и вие OPDS каталога на "Моята библиотека" в FBReader за Android, трябва да направите следното:

 1. Свържете вашето Android устройство с интернет (мобилен или Wi-Fi).
 2. Отворете FBReader.
 3. Активирайте бутона "Мрежова библиотека", който се намира в горния десен ъгъл на екрана (прозореца на FBReader).
 4. В новозаредилия се екран има списък с мрежови (онлайн) библиотеки. В този списък, последната команда е "Добави каталог". Активирайте тази команда. Ако устройството ви попита с коя програма искате да завършите действието (чрез прозореца със заглавие "Използване на завършено действие"), посочете в този прозорец "FBReader" и след това активирайте бутона "Само веднъж". След това се появява прозорец със заглавие "FBReader: добавяне на каталога" и текстово поле в него, с надпис "URL".
 5. В полето с надпис "URL", трябва да въведете следното:
  http://chitanka.info/catalog.opds
 6. След това активирайте бутона "OK". След малко се появява друг прозорец със заглавие "FBReader: добавяне на каталога", в който има три текстови полета. Първото е за име на каталога и при мен бе попълнено автоматично с "Моята библиотека". Второто е за URL адреса, което също е попълнено. Третото е за описание и мисля че не е задължително.
 7. Активирайте бутона "oK" в този прозорец.

Готово! След последната стъпка, OPDS каталога на "моята библиотека" е добавен в списъка с мрежови библиотеки на FBReader и бива отворен за ваше удобство. От този момент нататък, когато искате да си изтеглите книга от "Моята библиотека", трябва да отворите "Мрежова библиотека" в FBReader и след това да отворите "Моята библиотека" от списъка с мрежови библиотеки. Налични са функция за търсене, както и категоризация на наличните книги по разни критерии. Разбира се, за да достъпвате каталога и да изтегляте книги от него, ще трябва в дадения момент да разполагате с интернет връзка. След като веднъж изтеглите книгата обаче, тя се запазва в паметта на вашето устройство и няма да имате нужда от интернет връзка, за да я четете в бъдеще - просто ще трябва да я отворите или през файловия мениджър на вашето устройство, или за по-лесно през раздела "Библиотека" в FBReader, отварян чрез бутона "Библиотека" в главния екран на приложението (горе вдясно, вляво от бутона "Мрежова библиотека").

Това е мисля. Дано да съм ви бил полезен. Пожелавам ви приятно четене на книги с FBReader и "Моята библиотека"! А на неуморно трудещите се да предоставят съдържание за тази библиотека и за нейното техническо поддържане - едно огромно благодаря!

вторник, 7 януари 2014 г.

Nokia Screen Reader 1.63.1: Кратко представяне (обновено на 7 януари 2014 г.)

С голямо удоволствие ви съобщавам, че вече е факт версия 1.63.1 на Nokia Screen Reader - безплатния екранен четец за телефоните на Nokia с операционна система Symbian.

Кратко описание

Nokia Screen Reader е безплатен екранен четец за хората със зрителни увреждания, както и за масовите потребители които желаят допълнително гласово подпомагане при работа с техните смартфони. Приложението може да бъде инсталирано само на определени модели телефони (по-долу ще посоча кои). Това е опростен вариант на популярното приложение Mobile Speak. Изобразяваната на екрана информация бива изговаряна през високоговорителя или слушалките, чрез използването на вградените в телефона TTS гласове.

Отговори на някои от често задаваните въпроси

Кои телефони се поддържат?

Телефоните, които в момента се поддържат от Nokia Screen Reader са Nokia 500, 603, 700, 701, 808 PureView, 5320, 5530, 5630, 5730, 6120, 6121, 6210, 6220, 6700 Slide, 6710, 6720, 6790, C5-00, C5-5MP, C6-00, C6-01, C7, E5, E52, E55, E6-00, E63, E66, E7, E71, E71x, E72, E73, E75, N78, N79, N8, N85, N86, N96, N97, N97 Mini, X6 и X7. Приложението няма да се инсталира правилно на което и да е друго устройство.

Кои езици се поддържат (за настройките и изговаряните фрази)?

Към Момента поддържаните езици са английски, испански, френски, немски, португалски, фински, шведски, италиански, датски, холандски, гръцки, хинди, норвежки, опростен китайски, турски, арабски, хърватски, литовски, бенгалски, български, каталонски, унгарски, малайзийски, сръбски, словашки, тагалог, украински, виетнамски и исландски. Имайте предвид, че някои от тези езици не притежават съответен Nokia HQ глас, така че е препоръчително да използвате стандартния Nokia TTS глас за тези езици. Езика на стандартния Nokia TTS глас и на Nokia Screen Reader се променят автоматично в зависимост от това на какъв език е менюто на телефона ви. Ако телефона ви е на български, интерфейса и гласовите фрази на Nokia Screen Reader и стандартния Nokia TTS глас също ще са на български.

Кои TTS синтезатори се поддържат?

Nokia HQ TTS гласовете поддържащи определен брой езици, включително американски английски, британски английски, индийски английски, испански, латино-американски испански, френски, канадски френски, немски, португалски, бразилски португалски, фински, шведски, италиански, датски, холандски, гръцки, хинди, норвежки , опростен китайски и турски. Стандартните Nokia гласове също се поддържат и са вградени в устройството, използвайки езика на телефона. И тъй като нямаме Nokia HQ глас за българския език, от прозореца на Nokia Screen Reader, от опцията "Глас" ви препоръчвам да изберете опцията "Nokia", вместо избраната по подразбиране "Nokia HQ". И ако телефона ви е на български, и Nokia Screen Reader ще "проговори" на български, чрез познатия ни от TALKS и Mobile Speak стандартен Nokia TTS български глас.

Как мога да инсталирам нови гласове?

Можете да добавите допълнителни Nokia HQ гласове безплатно от
http://www.nokia.com/global/support/text-to-speech/
(сайта е на английски). Или на много устройства, това може да стане чрез приложението "Реч" на телефона (Nokia Screen Reader -> Настройки на Nokia HQ -> Опции -> Изтегляне на езици). Докато вашето устройство има достатъчно памет, няма ограничение за броя на гласовете на Nokia HQ които можете да инсталирате. Стандартните Nokia TTS гласове идват вградени в телефона и винаги ще използват активния в момента език на телефона, така че те не могат да бъдат инсталирани/деинсталирани, или да се добавят нови такива.

Кои TTS гласове са инсталирани по подразбиране на моето устройство?

Това зависи от модела на телефона и версията на фърмуера му. Можете да проверите в Nokia Screen Reader -> Настройки на Nokia HQ.

Еднакви ли са Nokia Screen Reader и Mobile Speak?

Не, Nokia Screen Reader е с опростен набор от функции и не предлага цялата функционалност на Mobile Speak. Nokia Screen Reader чете SMS, електронна поща, контакти, уеб страници, календара и събитията в него, часовник, аларма, регистъра на повикванията (дневника), Caller ID (кой ви се обажда) и много повече с лесни команди с помощта на вградения Nokia TTS.

А в таблицата по-долу можете да прочетете по-подробно разликите във функционалността между Nokia Screen Reader и Mobile Speak.

Сравнение във функционалните възможности на Nokia Screen Reader и Mobile Speak
Функционални възможности Nokia Screen Reader Mobile Speak
Размер на приложението < 2MB 5MB
Размер на гласовете (TTS) Вградените в Nokia TTS гласове 3-35MB
Пълен достъп до всички функции на телефона Да Да
Прочитане на датата и часа Да Да
Прочитане на нивото на батерията и мрежовия сигнал Да Да
Прочитане на състоянието (статуса) на Bluetooth, GPRS, Wi-Fi Да Да
Контролиране на скоростта на гласа Да (но само за Nokia HQ гласовете) Да
Команда за прочитане на екрана Да Да
Контролиране на силата на звука на говора Да Да
Автостартиране Да Да
Поддържа се Symbian Anna, Belle и Belle FP1 Да Да
Поддръжка на сензорни екрани Да Да
Поддръжка на уеб браузъра Да (опростена) Да
Четене в екрана за въвеждане на ПИН-кода Да Да
Поддръжка на емотикони Да Да
Поддръжка на Nokia Internet Radio Да Да
Проста командна структура Да Не
Възможност за инсталиране на допълнителни гласове от външни разработчици Не Да
Екранна лупа Не Да
Конфигурируеми профили Не Да
Нива на многословието Не Да
Поддръжка на брайл Не Да
Навигация по знаци, думи и абзаци Не (само в уеб браузъра) Да
Говор по време на разговор Не Да
Конфигурируемо ехо на клавиатурата Не Да
Контролиране на пунктуацията Не Да
Четене на информация при заключена клавиатура Не Да
Разширени настройки Не Да
Поддръжка на Nokia (Ovi) Карти версия 3.04 Не Да
Възможност за етикетиране на графики Не Да
Курсор за преглед (тук не съм сигурен че знам за какво точно става въпрос) Не Да

Мога ли да имам инсталирани Mobile Speak и Nokia Screen Reader едновременно на телефона си?

Да, Mobile Speak и Nokia Screen Reader може да бъдат инсталирани на телефона, въпреки че само един от тях ще бъде активен в даден момент. Можете да превключвате между двата екранни четци безпроблемно, без да се налага да се спира активния в момента. Имайте предвид, че ако имате както Mobile Speak и Nokia Screen Reader инсталиран и Автостартирането на Mobile Speak е включено, на повечето устройства, телефонът ще зареди Mobile Speak при включването или рестарта си. Така че, ако предпочитате при стартиране на телефона да се зарежда Nokia Screen Reader, изключете автостартирането на Mobile Speak. На моя телефон нямам инсталиран Mobile Speak, а TALKS и не знам дали ще може да се пусне Nokia Screen Reader, без преди това да се спре TALKS - аз първо спрях TALKS и тогава включих Nokia Screen Reader от главния му прозорец. А от опита на други потребители с инсталиран TALKS и в последствие инсталиран Mobile Speak, стигнах до заключението че по време на инсталацията може да се ползва TALKS, като в края й той ще бъде спрян от Nokia Screen Reader и втория би трябвало да почне да говори. Но за по-сигурно, след първоначална инсталация или обновяване на Nokia Screen Reader, се препоръчва да рестартирате телефона си, след което Nokia Screen Reader би трябвало да започне да говори. А дори и ако сте ползвали TALKS по време на инсталацията на Nokia Screen Reader, тъй като той бива спрян (disabled) от Nokia Screen Reader, не би трябвало да се автостартира след рестартирането на телефона и би трябвало да се зареди само Nokia Screen Reader.

Мога ли да използвам други приложения на Code Factory с Nokia Screen Reader?

Mobile Color Recognizer, Mobile Daisy Player и игрите от Code Factory няма да работят, когато само Nokia Screen Reader е инсталиран. Въпреки това, ако сте инсталирали Mobile Speak, лицензи за други продукти могат да бъдат закупени от вашия дилър на Code Factory и ще можете да ги използвате на вашето устройство.

Как мога да чуя кой ми се обажда при входящо повикване?

За да чуете кой ви се обажда при входящо повикване, трябва първо да заглушите звъненето. На телефони без сензорен екран и на стари модели със сензорен екран, това става като се натисне десния софтуерен клавиш (клавиш 2 (key 2)). На устройства със сензорен екран (по-новите модели), екранният четец превключва на режим "джойстик" по време на входящо повикване, така че натискането на десния екранен бутон се извършва чрез докосване в долния десен ъгъл на екрана. На по-новите устройства със Symbian Belle, за да заглушите звъненето, изпълнете жеста на плъзгане на пръста по екрана в посока ляво-дясно-ляво за да натиснете левия централен бутон (клавиш). За да повторите Caller ID (името на обаждащия ви се), натиснете джойстика нагоре (или докоснете горната централна част на екрана на устройствата със сензорен екран).

Как мога да избегна аудио конфликтите с дадени приложения?

Някои аудио приложения може да имат аудио конфликт с гласа на Nokia Screen Reader. Това ги кара да спрат възпроизвеждането на звук, ако Nokia Screen Reader говори, докато те са активни. В този случай, ще трябва да заглушите Nokia Screen Reader, докато конфликтната програма е активна. Един пример за това е приложението Nokia Internet Radio - препоръчително е да заглушите Nokia Screen Reader, точно преди да започне стриймването на избраната радиостанция и да го държите заглушен докато слушате радио. В противен случай радиото ще спре да се възпроизвежда и ще трябва да го пускате наново. Същото важи и за вградените в Symbian аудио и видео плейъри.

Ще има ли обновления?

Ще има редовни актуализации, състоящи се от нови функции, поправки и поддръжка за нови устройства и версии на фърмуера. Наличието на нова версия може да се проверява директно от телефона, като отидете на Nokia Screen Reader -> Опции -> Проверка за обновления. Ако има налична актуализация, отидете в Nokia Store (или на телефона си, или като свържете телефона към компютър с инсталирано приложението Nokia Suite ) и потърсите за Nokia Screen Reader, за да изтеглите и инсталирате актуализацията. Директен линк към страницата на Nokia Screen Reader в магазина за приложения на Nokia към текущия момент (4 септември 2015 г.) обаче вече няма. Имайте предвид, че помощ от зрящ човек може да бъде необходима, за да изтеглите приложението от магазина на Nokia (Nokia Store). Инсталационния процес обаче е напълно достъпен, ако оставите Nokia Screen Reader включен - той ще ви преведе през процеса по инсталирането.

От къде мога да изтегля помощната документация?

Пълната информация за Nokia Screen Reader е достъпна в помощната му документация. Можете да изтеглите версията на английски език на ръководството в HTML формат от тук:
http://www.codefactory.es/descargas/nsr/Nokia_Screen_Reader_Manual_English.htm.
Тя също е налична и като документ на Word (.doc):
http://www.codefactory.es/descargas/nsr/Nokia_Screen_Reader_Manual_English.doc.
Или в текстов формат:
http://www.codefactory.es/descargas/nsr/Nokia_Screen_Reader_Manual_English.txt.
Тъй като помощната документация не е преведена на български, в прозореца на Nokia Screen Reader, в меню "Опции -> Помощ" се отваря един прозорец, в който има кратки инструкции за работа с програмата (на български).

Как мога да го получа?

Можете да изтеглите Nokia Screen Reader от Nokia Store (на разположение на вашия телефон или като свържете телефона към компютър с инсталирано приложението Nokia Suite ). Използвайте приложението "Магазин", за да потърсите и изтеглите Nokia Screen Reader, и да го инсталирате точно като всяко друго приложение, което сваляте и инсталирате на вашия Nokia телефон. Директен линк към страницата на Nokia Screen Reader в магазина за приложения на Nokia към текущия момент (4 септември 2015 г.) обаче вече няма. Ето и директен линк за изтегляне на това безплатно приложение:
Изтегляне на инсталационния пакет на Nokia Screen Reader 1.63.1 (подписан, 1,3МБ).
ПОЯСНЕНИЕ: Давам този директен линк за изтегляне на приложението, тъй като другите методи за получаването му не са толкова удобни за незрящия потребител.

Ами - това е. Приятна работа с Nokia Screen Reader!