За материалите в този блог

Материалите публикувани в този блог са насочени главно към хората със зрителни увреждания, ползващи екранни четци. Информацията и дадените инструкции за изпълнението на дадена задача са съобразени с нуждите и изискванията при работа с такъв вид помощен софтуер (екранен четец). Хората със зрителни увреждания (особено тези работещи с екранен четец), взаимодействат с компютъра главно и предимно чрез клавиатурата и затова дадените тук инструкции може да се видят в една или друга степен странни за зрящите компютърни потребители, които работят главно и предимно с мишката. Но така работим ние хората със зрителни увреждания – предимно чрез клавиатурата. 😊