За контакти

Ако желаете да се свържете с мен, можете да го направите като ми изпратите писмо на е-пощата.

Ако обаче имате въпроси свързани с публикациите в блога, не ми пишете лично с такива въпроси - писмата ви ще бъдат пренебрегнати. Вместо това, се запишете в поне един от следните два пощенски списъка: „Без мишка“ (този пощенски списък вече няма публичен архив и присъединяването към него е по-трудно) или „На лафче“ (от там можете да получите информация за списъка (на български), както и да изпратите заявка за записването ви в него). Тези два пощенски списъка са предназначени предимно за хора със зрителни увреждания и там нещата се обсъждат от тяхна гледна точка и са съобразени с техните нужди и изисквания. Ако не сте човек със зрителни увреждания, ви препоръчвам да задавате въпросите си във общи форуми и други подобни места за дискусии.