неделя, 18 септември 2016 г.

Интернет: Достъпен начин за измерване на реално предоставяните от доставчика ни интернет скорости

Сигурно неведнъж сте се чудели дали интернет скоростите които доставчикът ви на интернет услуги декларира че ви предлага отговарят на реално постиганите от вас в практиката при ползване на услугата. Един от методите за проверка на това е тестване на интернет скоростта чрез услуги за тестването й. Един от най-популярните доставчици на такава услуга за тестване на интернет скоростта е порталът SpeedTest.NET от Ookla. Да, но при този доставчик (а и при немалко други подобни), интерфейсът за тестване на интернет скоростта беше базиран на Adobe Flash, а това в повечето случай е много (ако не и напълно) недостъпно при работа с екранен четец.

От известно време насам, порталът SpeedTest.NET от Ookla предоставя вариант за тестване на интернет скоростта посредством нов интерфейс, базиран на HTML5. Този нов интерфейс до преди време беше в БЕТА стадии на разработка, но тестването му вече е финализирано и сега този метод се използва като основен/официален такъв за тестване на интернет скоростта. От личен опит успях да установя, че посредством този HTML5-базиран интерфейс, тестването на интернет скоростта е напълно достъпно при работа с екранен четец. Затова и реших да споделя с вас тази информация.

И така, ако желаете да тествате интернет скоростта реално предоставяна от вашия интернет доставчик, трябва да направите следното:

  1. Отивате на следния уеб адрес: http://www.speedtest.net.
  2. С Control+HOME отидете в началото на документа и след това с функцията на екранния четец за обхождане по бутоните в уеб страниците (при JAWS и NVDA, това е клавишът B), намирате бутона „Start speed test“ и го задействате с ENTER.
  3. Тестът започва. Ще бъдете уведомени с фразата „Your speed test has completed“, когато той приключи. Пълното съобщение всъщност е „Your speed test has completed. Your download speed is , Your upload speed is , and your ping time took . Thank you for using Ookla Speedtest.“, в който трябва да се съдържат и резултатите от теста. Можете в последствие да ги прочетете и ръчно, като те се намират под бутона за започване на нов тест.

Имайте предвид обаче, че резултатите от такива тестове не са гарантирани и зависят от немалък брой фактори. Използвайте ги само като ориентир, но не и като единствен източник на информация за вашата интернет скорост.