понеделник, 4 септември 2023 г.

Излезе NVDA 2023.2

Емблема на NV Access

По-рано днес NV Access обяви излизането на NVDA версия 2023.2.

В тази версия е добавен магазин за добавки, който ще замени мениджъра за управление на добавките. Чрез магазина можете да преглеждате, търсите, инсталирате и обновявате добавки от общността на NVDA. Също имате възможност на своя отговорност ръчно да предотвратявате проблемите с несъвместими остарели добавки. Налични са нови брайлови функции, команди и поддръжка за още брайлови дисплеи. Добавени са нови жестове за OCR и придвижване в равнинния изглед. Подобрени са навигацията и докладването на форматирането в Microsoft Office. Коригирани са множество грешки, засягащи най-вече брайла, Microsoft Office, популярните уеб браузъри и Windows 11. Обновени са eSpeak-NG, брайловият преводач LibLouis и Unicode CLDR. Общо 11 нови възможности, 10 промени и 15 отстранени грешки.

Традиция в NV Access е да се набляга на стабилността, вместо на броя на новите възможности, така че можете да бъдете сигурни, че обновяването до новата версия е напълно безопасно.

Можете да се сдобиете с нея както чрез механизма за автоматични обновления, така и като изтеглите екранния четец от официалната страница за изтегляне на NVDA.

Изтегляйте NVDA, както и всяка друга програма, само от официалния източник – само по този начин можете да сте уверени, че изтегляте точно това, което е издадено от разработчиците и към него няма прикрепен зловреден код, например.

На тази страница ще бъдете посрещнати от менюто на сайта, след него заглавие от второ ниво с името на секцията „Download“, името на последната стабилна версия – „NVDA 2023.2“, след което имате няколко възможности:

 • Да направите еднократно дарение на избрана от вас сума
 • Да се абонирате за ежемесечни дарения чрез системата на PayPal
 • Да пропуснете дарението този път и да се насочите към директно изтегляне на NVDA

Методите за дарение са чрез кредитна или дебитна карта или чрез PayPal акаунт. Даренията се осъществяват в австралийски долари по обменния курс на PayPal за съответния ден, който се базира на курса на международните банки.

NV Access е благотворителна фондация регистрирана по австралийските закони, така че всяко дарение, което направите, отива изцяло (без да се отчисляват данъци) за подкрепа на организацията и нейните проекти в подкрепа на хората с нарушено зрение по целия свят.

Ако в момента не желаете или нямате възможност да направите дарение, изберете радио бутона „Skip donation this time“.

След като сте избрали желаното от вас действие, натиснете бутона "Download". Помощникът за изтегляне на вашия уеб браузър би трябвало да се появи до няколко секунди и да ви попита какво бихте искали да направите с този файл.

Моля, обърнете внимание, че след обновяване на който и да е софтуер е добре да рестартирате компютъра. Рестартирайте, като отидете в диалоговия прозорец или менюто за изключване, изберете „Рестартиране“ и натиснете ENTER. Обновяването на даден софтуер може да промени използвани в момента файлове. Това може да доведе до нестабилност и странно поведение, което се разрешава чрез рестартиране. Това е първото нещо, което трябва да опитате, ако забележите нещо странно след обновяването.

Какво е новото

Следва списъкът с всички промени в новата версия:

Нови възможности

 • NVDA вече разполага с магазин за добавки.
  • Той позволява преглеждане, търсене, инсталиране и обновяване на добавки от общността.
  • Възможност за ръчно отстраняване на проблемите с несъвместимостта на остарели добавки.
  • Мениджърът на добавките е премахнат. Заменен е от магазина за добавки.
  • За повече информация прочетете обновеното ръководство на потребителя.
 • Нови жестове на въвеждане:
  • Недефиниран жест за превключване между наличните езици за OCR в Windows.
  • Недефиниран жест за превключване между различните режими за показване на брайлови съобщения.
  • Недефиниран жест за включване и изключване на брайловия индикатор за маркиране.
  • Добавени са жестове по подразбиране за преминаване към предишния или следващия обект в равнинния изглед на йерархията на обектите.
   • Настолна подредба: NVDA+9 от цифровия блок и NVDA+3 от цифровия блок за преминаване към предишния и следващия обект.
   • Лаптоп подредба: Shift+NVDA+[ и Shift+NVDA+] за преминаване към предишния и следващия обект.
 • Нови брайлови функции:
  • Добавена е поддръжка за брайловия дисплей Help Tech Activator.
  • Нова опция за включване и изключване на брайловия индикатор за маркиране (точки 7 и 8).
  • Възможност за преместване по избор на системната каретка или фокуса, когато позицията на курсора за преглед бъде променена чрез брайловите клавиши за преместване в текста.
  • При трикратно натискане на клавиша 2 от цифровия блок за докладване на числовата стойност на текущия знак от позицията на курсора за преглед, информацията вече се показва и чрез брайл.
  • Добавена е поддръжка за атрибута „aria-brailleroledescription“ на ARIA 1.3, който позволява на авторите на уеб съдържание да заместят типа на елемент, който се показва чрез брайлов дисплей.
  • Брайлов драйвер на Baum: добавени са жестове за изпълнение на често използвани клавишни комбинации като Windows+D и Alt+TAB. За пълен списък вижте ръководството на потребителя.
 • Добавени са произношения за уникод символи:
  • брайлови символи като ⠐⠣⠃⠗⠇⠐⠜.
  • Емблемата на клавиша Option в операционната система Mac ⌥.
 • Добавени са жестове за брайлови дисплеи Tivomatic Caiku Albatross.
  • Показване на диалога за брайлови настройки
  • Достъп до лентата на състоянието
  • Промяна на формата на брайловия курсор
  • Превключване на режимите за показване на брайлови съобщения
  • Включване и изключване на брайловия курсор
  • Превключване между режимите за показване на брайловия индикатор за маркиране.
  • Превключване между стойностите на настройката „Премествай системната каретка при преместване на курсора за преглед“.
 • Функции на Microsoft Office:
  • Когато открояването е включено от настройките за форматиране на документи, неговите цветове се докладват в Microsoft Word.
  • Когато цветовете са включени от настройките за форматиране на документи, фоновите цветове вече се докладват в Microsoft Word.
  • При използване на клавишни комбинации за форматиране в Excel например за получер, курсив, подчертаване и зачеркване на клетка, резултатът вече се докладва.
 • Експериментално подобрено управление на звука:
  • NVDA вече може да възпроизвежда аудио чрез Windows Audio Session API (WASAPI), което би могло да подобри отзивчивостта, производителността и стабилността на речта и звуците.
  • Използването на WASAPI може да бъде активирано от „Разширени настройки“. Освен това, когато WASAPI е активиран, могат да бъдат конфигурирани и следните настройки:
   • Опция, която позволява силата на звуците и бибипканията на NVDA да се променя в съответствие със силата на звука на текущия глас.
   • Настройка за отделно конфигуриране на силата на звука, с която NVDA възпроизвежда реч и звуци.
  • Установен е проблем, при който екранният четец периодично се срива, когато WASAPI е активиран.
 • В Mozilla Firefox и Google Chrome NVDA вече докладва, когато дадена контрола отвори диалогов прозорец, решетка, списък или дървовидна структура в случай, че разработчикът го е дефинирал чрез „aria-haspopup“.
 • Вече е възможно да се използват системни променливи (например „%temp%“ или „%homepath%“) при задаването на директория, когато се създава преносимо копие на NVDA.
 • В Windows 10 от май 2019 и по-нови, NVDA вече може да съобщава имената на виртуални работни плотове при тяхното отваряне, промяна или затваряне.
 • Добавен е системен параметър, който позволява на потребителите и администраторите да принудят NVDA да се стартира в защитен режим.

Промени

 • Обновления на компоненти:
  • eSpeak NG е обновен до 1.52-dev ревизия „ed9a7bcf“.
  • Брайловият преводач LibLouis е обновен до 3.26.0.
  • CLDR е обновен до версия 43.0.
 • Промени, засягащи LibreOffice:
  • В LibreOffice Writer 7.6 и по-нови, при докладване на позицията на курсора за преглед, тази на курсора/каретката вече се съобщава в текущата страница по начин, сходен с този в Microsoft Word.
  • В LibreOffice вече е възможно прочитане на лентата на състоянието с NVDA+End.
  • При преместване в друга клетка в LibreOffice Calc, NVDA вече не съобщава неуместно координатите на фокусираната преди това клетка, когато докладването на координати на клетки е изключено от настройките на NVDA.
 • Промени, засягащи брайла:
  • Когато е свързан брайлов дисплей чрез стандартния HID брайлов драйвер, за симулиране на клавишите със стрелки и Enter може да се използва dpad. Също така Интервал+Точка1 от клавиатурата на брайловия дисплей и Интервал+Точка4 се преобразуват в стрелки нагоре и надолу.
  • Обновяванията на динамичното уеб съдържание (ARIA live regions) вече се показват на брайл. Това може да бъде деактивирано от панела за разширени настройки.
 • Символите тире и дълго тире винаги ще се изпращат към синтезатора.
 • Разстоянието, съобщавано в Microsoft Word, вече ще се влияе от единицата, зададена в разширените опции на Word. Това ще се случва, дори когато се използва UIA за достъп до документи.
 • NVDA реагира по-бързо при преместване на курсора в контроли за редактиране.
 • Скриптът, който докладва местоположението на дадена връзка, вече го прави от каретката/позицията на фокуса, вместо от навигационния обект.
 • При създаване на преносимо копие вече не се изисква буквата на устройството да бъде част от пълния път.
 • Ако часовникът на Windows е конфигуриран да показва секунди в областта за уведомяване, те ще бъдат прочитани при съобщаване на текущия час с клавишната комбинация NVDA+F12.
 • NVDA вече ще докладва групи без етикет, които съдържат полезна информация за позицията си (например в менютата на Microsoft Office 365).

Отстранени грешки

 • Брайл:
  • Подобрена стабилност при въвеждане и показване на текст с брайлови дисплеи, което води до по-малко грешки и сривове на NVDA.
  • NVDA вече няма многократно да превключва към режим „Няма брайл“ по време на автоматично откриване. Това ще спомогне за по-изчистен протокол и по-малко излишно натоварване.
  • NVDA ще превключва отново към USB, ако е намерено HID Bluetooth устройство (например HumanWare Brailliant или APH Mantis) и се появи налична USB връзка. Това преди е сработвало само за Bluetooth серийни портове.
  • Когато не е свързан брайлов дисплей и брайловият визуализатор се затвори с натискане на Alt+F4 или щракване върху бутона за затваряне, размерът на дисплея ще бъде зададен като такъв без клетки.
 • Уеб браузъри:
  • NVDA вече не причинява инцидентни сривове или замръзвания на Mozilla Firefox.
  • В Mozilla Firefox и Google Chrome въведените знаци в някои текстови полета не се съобщават, когато тяхното изговаряне е изключено.
  • Сега можете да използвате режима на разглеждане във вградени контроли на Chromium, където преди не е било възможно.
  • В Mozilla Firefox при преместване на мишката върху текст след връзка, той вече се докладва правилно.
  • В Chrome и Edge местоположението на връзки с изображения се съобщава коректно в повече ситуации.
  • NVDA вече не мълчи при опит за докладване на URL без href атрибут. Вместо това екранният четец съобщава, че връзката няма местоположение.
  • В режим на разглеждане NVDA няма некоректно да игнорира фокусирането върху родителска или дъщерна контрола например преместване от контрола към нейния родителски елемент от списък или решетка.
   • Имайте предвид обаче, че тази корекция се прилага само когато опцията „Автоматично премествай системния фокус към фокусируемите елементи“ в настройките на режима за разглеждане, е изключена (което е така по подразбиране).
 • Поправки, засягащи Windows 11:
  • NVDA отново може да прочита съдържанието на лентата на състоянието в Notepad.
  • При превключване между раздели ще се докладва новото име на раздела и неговата позиция за Notepad и файловия мениджър.
  • NVDA ще прочита предложения за текст при въвеждане на езици като китайски и японски.
  • Отварянето на елементите „Сътрудници“ и „Лиценз“ от меню „Помощ“ на NVDA отново е достъпно.
 • Корекции, засягащи Microsoft Office:
  • При бързо преминаване през клетки в Excel, NVDA е по-малко вероятно да докладва грешна клетка или селекция.
  • Когато се фокусирате върху клетка на Excel извън работен лист, брайлът и осветяването на фокуса не се обновяват ненужно от обекта, който преди това е бил на фокус.
  • NVDA вече не пропуска да съобщи фокусирането в полета за парола в Microsoft Excel и Outlook.
 • За символи, които нямат описание в текущата локализация, ще се използва такова на английски.
 • Вече е възможно вмъкването на символа за обратна черта в полето за заместител на запис в речника, когато типът на елемента не е зададен като регулярен израз.
 • В калкулатора на Windows 10 и 11 преносимото копие на NVDA вече няма да причинява ситуации, в които не се изговаря нищо или се възпроизвеждат сигнали за грешка при въвеждане на изрази в стандартния калкулатор в режим компактен изглед.
 • NVDA се възстановява в много повече ситуации, в които приложения спират да отговарят и това е причинявало пълно забиване на екранния четец.
 • При принудително искане за поддръжка на UIA в определени терминали и конзоли, е поправена грешка, която причинява забиване и добавяне на ненужна информация в протокола.
 • NVDA вече няма да отказва да запази конфигурацията си след нейното нулиране.
 • Когато се стартира временно копие на NVDA, потребителите няма да бъдат заблуждавани, че могат да запазят конфигурацията.
 • Сега NVDA реагира малко по-бързо на команди и промени във фокуса.
 • Показването на настройките за OCR вече няма да се проваля при някои системи.
 • Коригирана е грешка, свързана със запазването и зареждането на конфигурацията на NVDA, както и с превключването на синтезатори.
 • Поправена е грешка, при която жестът за плъзгане нагоре чрез докосване премества страници вместо да премества на предишния ред.

Промени за разработчици

Този раздел от файла с промените е за напреднали потребители (най-вече – разработчици) и затова няма да го публикувам тук. Справка относно промените за разработчици можете да направите в документа със заглавие „Какво ново в NVDA“, който можете да извикате от менюто на NVDA ➡️ Помощ ➡️ Какво ново. Същият файл (с име „changes.html“) можете да намерите и в инсталационната директория на NVDA, в подпапка „documentation“, като българският вариант се намира в подпапка „bg“, а английският – в подпапка „en“.

Допълнителна информация

Повече от 30000 потребители от над 170 страни използват NVDA всеки ден. Това е статистика на базата на проверките за обновления, правени от NVDA веднъж на 24 часа, в случай, че въпросната опция е включена и компютърът е свързан към интернет.

В България за последните 7 дни средния брой потребители е 118, минималния – 109, а максималния – 127.

Средно около 100000 потребители изтеглят всяка нова версия на свободния екранен четец. Повече от половината от изтеглянията се осъществяват през системата за автоматични обновления, което означава, че NVDA със сигурност е инсталиран на най-малко 50000 компютъра. В тези статистики не влизат повечето потребители от някои азиатски страни, които имат собствени версии на екранния четец, както и потребителите от региони без достъп до интернет, където NVDA се разпространява предимно на дискове и други преносими носители.

Ако все още не сте изпробвали NVDA, Може би е дошъл моментът да го направите. NVDA е малък и бърз. Идва с вградена поддръжка за гласов изход на български (синтезаторът eSpeak NG). Може да работи с български гласове като „SpeechLab 2.0 Гергана“, „Innoetics Ирина“, „Vocalizer Дария“, „Microsoft Иван“, „Neural SpeechLab Александър“, „Neural SpeechLab Христина“ и „Neural SpeechLab Гергана“. Може да работи от USB или друг преносим носител. Безплатен е, разпространява се свободно, а изходният му код е достъпен за всеки, който го иска, което гарантира, че NVDA ще съществува и ще се развива дотогава, докогато има потребители, които се нуждаят от него.

Освен това, ако вградените функции не са ви достатъчни, има много добавки, с които по свой вкус може да разширите функционалността или поддръжката му за някое любимо ваше приложение.

NVDA поддържа всички версии на Windows от 7 до 11 включително, като също така осигурява най-добрата поддръжка за браузърите Mozilla Firefox, Google Chrome и Microsoft Edge, предоставяйки най-добрия достъп на хора с нарушено зрение до уеб съдържание въобще.

Забравете за проблемите при работа с други екранни четци – наслаждавайте се на удобството, стабилността и предвидимостта на работата с NVDA. Неслучайно все повече разработчици използват NVDA, за да тестват достъпността на техните приложения и уеб сайтове – NVDA предоставя най-добрата поддръжка на съвременните стандарти за достъпност в Windows среда.

Интерфейсът и документацията на NVDA са преведени на български език. Документацията му е подробна и изчерпателна, така че ви препоръчвам да я прочетете поне веднъж, независимо дали сте начинаещ или напреднал потребител – тя ще ви помогне да получите много знания както за работата с NVDA, така и за работата само с клавиатура в средата на Windows.

Благодарности на Michael Curran, James Teh и на всички сътрудници на NVDA – над 170 програмисти и преводачи, дали своя принос за NVDA и добавките за него През годините, както и на над 800-те човека, тестващи най-новите разработки всеки ден, а също и на хилядите пишещи и говорещи за NVDA, които по този начин помагат на останалите в достъпа им до необятния свят на компютрите.

Благодарности и на Организациите, а също и на хилядите хора, продължаващи и през 2023 г. да подкрепят с парични дарения каузата на NV Access за равен достъп на хората с нарушено зрение до съвременните технологии.

Ако имате някакви въпроси или проблеми, не се притеснявайте да питате в пощенския списък „Без мишка“ и разните групи във Facebook за хора със зрителни увреждания и аз и другите участници там ще се постараем да ви помогнем с каквото можем.

Пожелавам ви приятна и ползотворна работа с NVDA!

понеделник, 19 декември 2022 г.

Излезе версия 3.1 на българския речев синтезатор „Neural SpeechLab“

Технологичният съвет към ССБ има удоволствието да ви съобщи, че Института по Информационни и Комуникационни Технологии (ИИКТ) към БАН издаде обновление за софтуерния продукт – речевия синтезатор – „Neural SpeechLab“.

Версията е с номер 3.1 и включва следните промени, подобрения и поправки:

 • Предоставяне на нов висококачествен глас „Гергана“, разработен на базата на студийни записи на актрисата Гергана Стоянова. Новият глас е разработен извън обхвата на договора. ИИКТ-БАН дарява на хората със зрителни увреждания правото за ползване на допълнителния глас „Гергана“, който е разработен на базата на студийни записи на актрисата Гергана Стоянова. Тоест – това не е гласът от стария SpeechLab 2.0, а изцяло нов, естествено звучащ, глас, базиран на гласа на Гергана Стоянова.
 • Добавяне на възможност за смяна на гласа през Android Text-To-Speech Service API. Това означава, че приложенията които го поддържат (напр. @Voice Aloud Reader), вече ще могат да използват който и да е от трите гласа, независимо кой от тях е зададен като такъв по подразбиране в настройките на приложението „Neural SpeechLab“.
 • Оптимизация на текстовата обработка, водеща до намаляване на първоначалното забавяне с 35-50%.
 • Промяна на изговарянето на изкази, състоящи се от единични букви, водеща до по-ясно и отчетливо изговаряне на буквите при спелуване.
 • Поправка на поставянето на ударенията за около 25000 по-рядко срещани думи.
 • Премахване шума от вдишване на въздух в режим „Работен“ и в режим „Естествен“, ако опцията „Редуциране на паузи между думи“ е активирана.
 • Правилно изговаряне на бройни числа, записани с цифри, завършващи на 1 или 2, следвани от думи в мъжки и женски род за около 700 най-често срещани думи.
 • Премахване на паузите около кавички и скоби в режим „Естествен“, ако опцията „Редуциране на паузи между думи“ е активирана.
 • Промяна на изговарянето на съкращението „м.“ и „m.“ съответно на „мъ“ и „ем“.
 • Поправка на изговарянето на клавишните комбинации за активация на профили в интерфейса на програмата под Windows.
 • Добавяне на около 2000 думи към речника за проверка на правописа, който се активира при опцията „Непознати думи без ударения“.
 • Добавяне или корекция на произнасянето на около 100 думи в английския речник.

Сдобиването с новата версия става по два начина:

 • За нови потребители: След като се регистрират, те ще получат писмо на е-пощата, съдържащо препратка за изтеглянето. Регистрирането се осъществява чрез формуляра на следната страница: Получаване на безплатен лиценз за Neural SpeechLab.
 • За вече регистрирани потребители: Те могат да го изтеглят от препратката, налична в писмото за регистрация, което са получили, когато са се регистрирали.

Желаещите да научат повече за Neural SpeechLab, могат да го направят от следната страница: Neural SpeechLab.

Пожелаваме ви приятна и ползотворна работа с Neural SpeechLab!

неделя, 10 юли 2022 г.

Излезе Neural SpeechLab 3.0

В края на месец юни 2022 г., на бял свят се появи най-новият български речев синтезатор – „Neural SpeechLab“. По-долу накратко е описано какво представлява речевият синтезатор и как можете да се сдобиете с него.

Какво е Neural SpeechLab?

„Neural SpeechLab“ е синтезатор за българска реч, разработен от Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към БАН, в изпълнение на договор със Съюза на слепите в България, финансиран от фонд „Социална закрила“ към министерство на труда и социалната политика. В Neural SpeechLab са интегрирани естествено звучащи компютърни гласове, реализирани с най-актуалните съвременни технологии, базирани на дълбоки невронни мрежи. Специализираните функционалности на програмата, насочени към нуждите на хора със зрителни увреждания, развиват и надграждат функционалностите, познати от синтезатора SpeechLab 2.0.

Neural SpeechLab преобразува в говор текстове, въведени в компютъра. С нейна помощ може да четете, създавате и обработвате текстове на български език в текстообработващи програми или интернет в комбинация с екранен четец като JAWS, NVDA, TalkBack и други.

Чрез възможностите за избор и комбинации от различни фини настройки, програмата позволява на потребителя да управлява начина на четене за конкретни нужди и цели, съответстващи с потребностите на незрящите потребители. За да се запознаете максимално с възможностите на Neural SpeechLab , ви препоръчваме да прочетете внимателно нейното потребителско ръководство.

Кой може да получи Neural SpeechLab?

Съюзът на слепите в България притежава всички авторски и сродни права върху програмния продукт. В тази си роля е единствен разпространител на софтуера и лицензи за неговото ползване. Лицензът на програмата можете да прочетете от следната страница: Лицензионно споразумение за безплатно индивидуално некомерсиално ползване на Neural SpeechLab от потребители със зрителни увреждания.

За да получите софтуера Neural SpeechLab и лиценз за неговото безплатно ползване, е необходимо да сте български гражданин, притежаващ медицински документ за зрително увреждане над 50%. Ако отговаряте на тези условия и желаете да ползвате продукта, сканирайте експертното си решение на ТЕЛК в PDF формат и кандидатствайте за безплатен лиценз чрез следния формуляр: Получаване на безплатен лиценз за Neural SpeechLab.

Издаването на лиценз за безплатно ползване на продукта Neural SpeechLab, изисква обработване и съхранение на лични данни. С подаването на заявление за издаване на безплатен лиценз, вие се съгласявате личните ви данни да бъдат използвани единствено за целите на лицензирането и за събирането на статистическа информация за ползването на продукта. Съюзът на слепите в България събира и съхранява личните ви данни в съответствие със изискванията на закона за защита на личните данни.

Източник: Съюз на Слепите в България

понеделник, 17 юни 2019 г.

Windows 10: Промяна на размера и цвета на курсора на мишката

В това ръководство ще ви обясня как да си настроите размера и цвета на курсора на мишката при ползване на актуализацията на Windows 10 от месец май 2019 г. (версия 1903).

Преглед на цялата статия

събота, 27 април 2019 г.

Mozilla Thunderbird: Задаване на кодировката по подразбиране

Ето как да нагласим кодировката в Mozilla Thunderbird така, че да се показват коректно всякакви символи (вкл. и букви от различни азбуки) както във входящите, така и в изходящите писма.

 1. От лентата с менюта на Mozilla Thunderbird избираме "Tools" и от това меню избираме "Options". Ще ни се отвори прозорецът с настройките на Thunderbird ("Options"). На български е Инструменти -> Настройки.
 2. Ако фокусът ни не е в списъка с категориите с настройки, с TAB отиваме до него. Като отидем в този списък, екранният четец ще ни съобщи че сме в списък, последвано от името на текущо избраната категория.
 3. Със стрелките за наляво или надясно отиваме до "Display" ("Показване").
 4. С TAB отиваме до списъка с подкатегории от настройки и от там със стрелките за наляво/надясно избираме "Format" ("Форматиране").
 5. Оттам с TAB отиваме до бутона "Advanced" ("Разширени") и го активираме с интервал или Enter. Ще се отвори прозорецът "Fonts and Encodings" ("Шрифтове и кодиране").
 6. С TAB отиваме до падащ списък с име "Character Encodings Outgoing Mail" ("Кодиране на текста Изходяща поща") и от него си избираме "Unicode (UTF-8)" ("Уникод (UTF-8)").
 7. Пак с TAB отиваме до следващия падащ списък с име "Character Encodings Incoming Mail" ("Кодиране на текста Входяща поща") и пак избираме "Unicode (UTF-8)" ("Уникод (UTF-8)").
 8. После има една опция с текст "Use default text encoding in replies when posssible" ("Когато е възможно в отговорите да се използва стандартното кодиране на текста") – ако има отметка там, кодировката по подразбиране (в нашия случай "Уникод (UTF-8)") ще се прилага дори за нашите отговори на получени писма (независимо оригиналните писма на каква кодировка са). В случаите когато даден човек е писал с грешна кодировка и след като вие му отговорите (въпреки че по принцип пишете с правилната кодировка), и вашето писмо ще е с грешна кодировка – включването на тази опция решава този проблем. Е, изключение явно ще са писмата със 7-битово кодиране, при които кирилицата и в този случай няма да се оправи.
 9. С TAB отивате до бутона "OK" ("Добре") в прозореца "Fonts and Encodings" ("Шрифтове и кодиране") и го активирате с интервал или Enter, за да го затворите.
 10. После пак с TAB отивате до бутона "OK" ("Добре") в прозореца "Options" ("Настройки") и пак го активирате с интервал или Enter, за да го затворите.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Ръководството е актуално към версия 60 на Mozilla Thunderbird.
 2. Умишлено съм добавил термините от Mozilla Thunderbird както на английски, така и на български, тъй като дори някои български потребители го използват на английски.

вторник, 26 март 2019 г.

Излезе версия 7.3.0 на „Пакет с услуги за достъпност на Android“

С удоволствие ви съобщавам, че след обстойно бета тестване, излезе стабилната версия 7.3.0 на „Пакет с услуги за достъпност на Android“, включващ екранния четец за Android – TalkBack. Моля, бъдете търпеливи, тъй като актуализацията ще се разпространява поетапно до различните устройства чрез магазина Google Play.

Преглед на цялата статия

петък, 18 януари 2019 г.

Skype 8: Записване на получени файлове

Продължаваме със серията от ръководства за работа със Skype 8 за Windows. Днес ще ви научим как да приемате/запазвате на компютъра си файлове, които някой ви е пратил по Skype. И така – да започваме.

Преглед на цялата статия

събота, 5 януари 2019 г.

Skype: Клавишни комбинации във версия 8 на клиента за Skype под Windows

Искаме или не, явно от Microsoft/Skype са решили, че вече няма да допускат вписване в мрежата/услугата на Skype посредством версия 7 или по-стари на клиента за Windows. Принудителното отписване и принуждаване за обновяване до Skype 8 в България започна на 7 януари 2019 г. и изненада немалка част от потребителите на Skype в страната. За да направим прехода от версия 7 до версия 8 на Skype по-безболезнен за потребителите на екранни четци, аз и колегите ми от екипа на „БГАсист“ ще напишем няколко ръководства, описващи как се изпълняват дадени често извършвани в Skype операции в новата версия 8. Започваме с актуален списък на клавишните комбинации за работа със Skype 8.

Преглед на цялата статия

понеделник, 12 ноември 2018 г.

SpeechLab: Добавяне на модифициран и вече компилиран потребителски речник

От месец октомври 2013 г. и аз вече съм притежател на, и използвам, SpeechLab за Android. Трябва да призная, че като цяло съм доволен от речевия синтезатор. Бях скептичен относно пъргавостта му, но се оказа че е доста по-добре, отколкото очаквах. А и качеството на гласа надвишава в пъти това на българския глас в eSpeak.

Но в гласа „Гергана“ от продукта SpeechLab, дори във версията му за Windows, има някои неща, които ме дразнят. Главното от тях е неправилното произношение на някои английски думи (главно – термини и съкращения). Примери за такива са: Bluetooth, USB, Wi-Fi, Skype и др. За щастие обаче, SpeechLab има възможност да използва т.нар. „потребителски речник“. Този потребителски речник ни позволява да въведем даден низ (дума, термин, съкращение, абревиатура и т.н.) и да инструктираме как този низ да бъде прочитан от речевия синтезатор.

Аз реших да се позанимавам малко с този потребителски речник и да добавя в него тези най-често срещани и дразнещи ме думи и да въведа за тях правила за правилното им произнасяне от „Гергана“. В помощната документация на SpeechLab е описано как се работи с потребителския речник под Windows (добавяне и редактиране на думи, компилиране, и т.н.), тъй че на тази процедура няма да се спирам. Тук само ще ви обясня как да си добавите вече приготвения от мен речник във вашето копие на SpeechLab (под windows и Android).

За да добавите вече приготвен потребителски речник в инсталирано на вашия компютър копие на SpeechLab за Windows, правите следното:

 1. Изтегляте ZIP архива от линка по-долу
 2. Разархивирате изтегления ZIP архив с разархивираща програма по ваш избор
 3. Двата файла („custom.dic“ и „customdic.sqt“) от разархивираната папка „SpeechLab“, ги копирате в папката „customdic“ в програмната папка на SpeechLab за Windows и потвърждавате заместването на вече съществуващите файлове там с копираните от вас. Пълният път до папката на SpeechLab под windows, където трябва да поставите файловете, обикновено се намира в следната директория: „\Program Files\BACL\SpeechLab\customdic\“ (за 32-битови версии на операционната система и в „\Program Files (x86)\BACL\SpeechLab\customdic\“ (за 64-битови версии на операционната система). ВНИМАНИЕ! Преди да заместите оригиналните файлове с модифицираните такива, направете копие на двата файла („custom.dic“ и „customdic.sqt“) от програмната папка на SpeechLab на безопасно място, за да можете да ги възстановите при евентуален проблем с модифицираните такива!
 4. Ако вече не сте го направили, трябва да си създадете нов профил за настройки в конфигуратора на SpeechLab и в този нов профил да включите опцията за използване на потребителския речник. Как става това, можете да прочетете в помощната документация на SpeechLab за Windows
 5. След като изпълните гореописаната процедура, ще е добре да рестартирате всички приложения, които в момента използват SpeechLab (например екранния четец, Balabolka, SkypeTalking и др. под.). Това се прави, за да се презаредят модулите на синтезатора и направените промени да влязат в сила

За да добавите вече приготвен потребителски речник в инсталирано на вашето устройство с операционна система Android копие на SpeechLab, правите следното:

 1. Изтегляте ZIP архива от линка по-долу
 2. Разархивирате изтегления ZIP архив с разархивираща програма по ваш избор
 3. Прехвърляте файла „customdic.sqt“ от разархивираната папка „SpeechLab“ в папката със служебните файлове на SpeechLab във вашето устройство. Тази папка обикновено се намира в главната (кореновата) директория или във вътрешната памет на устройството, или в SD картата. Потвърждавате заместването на вече съществуващия там файл с модифицирания такъв. ВНИМАНИЕ! Преди да заместите оригиналния файл с модифицирания такъв, направете копие на файла „customdic.sqt“ от служебната папка на SpeechLab във вашето устройство на безопасно място, за да можете да го възстановите при евентуален проблем с модифицирания такъв!
 4. След това отидете в Приложения -> Настройки -> Настройки SpeechLab и в отворилия се прозорец сложете отметка на опцията „Потребителски речник“
 5. След това отидете в прозореца с настройки на системата, където се променя (задава) речевата машина по подразбиране в Android, временно превключете на друга речева машина и след това превключете обратно на „SpeechLab 2.0“ – това кара системата да презареди модулите на текущата речева машина. Така направените промени (в случая – заменения речник) влизат в сила

ЗАБЕЛЕЖКИ

 1. Помощната документация на SpeechLab за Windows се отваря от меню „Старт“ -> Всички програми -> BACL SpeechLab 2.0 -> Help
 2. Файлът „custom.dic“ е обикновен текстов файл с кодировка UTF-8 и в него се описват (добавят) думите за потребителския речник. Към текущия момент той се използва само под Windows, затова копирането му в папката на SpeechLab под Android не е необходимо
 3. Тези инструкции са включени и в самия архив

Добавените от мен в този модифициран речник низове са: „персонализиране“, „Skype“, „Канарите“ (с ударение върху второто „а“ вместо върху „и“, в чест на моя любим оркестър за народна музика – „Канарите“), „USB“, „Bluetooth“, „Wi-Fi“, „online“, „ofline“, „offline“, „Google“, и др. В речника я има и вкараната по подразбиране в него абревиатура „БАКЛ“, която означава „Българска асоциация за компютърна лингвистика“ (това са създателите на продукта SpeechLab).

А ето и линк за изтегляне на гореспоменатия архив с модифицирания от мен потребителски речник:

Това е. Дано да съм ви бил полезен. Приятна работа със SpeechLab!

петък, 28 септември 2018 г.

Windows 10: Извеждане на системни папки на работния плот

По повод на предишното ми ръководство (относно новия изглед по подразбиране за папката „Този компютър“ в Windows 10), се замислих, че май няма да е зле да напиша едно кратко ръководство и за това как се извеждат на работния плот системни папки като „Контролен панел“.

За да изведем под Windows 10 дадени системни папки на работния плот, трябва да направим следното:

 1. Отваряме прозореца „Настройки“ (това най-лесно става с клавишната комбинация Windows+I).
 2. Като се отвори прозореца „Настройки“, фокусът е в полето за търсене на настройки. Натискаме веднъж клавиша TAB, за да отидем в списъка с основните категории от настройки.
 3. Там обхождаме категориите със стрелките за наляво и надясно, намираме категорията „Персонализиране“ и я отваряме с ENTER.
 4. Пак попадаме в поле за търсене на настройки. Натискаме веднъж клавиша TAB, за да отидем в списъка с категории от настройки за категорията „Персонализиране“.
 5. От списъка с настройки, със стрелките за нагоре и надолу избираме категорията „Теми“ и я отваряме с ENTER.
 6. С клавиша TAB отиваме до връзката „Настройки на иконите на работния плот“ и я отваряме с ENTER. Отваря се нов прозорец със заглавие „Настройки за иконите на работния плот“.
 7. По подразбиране фокусът трябва да попадне в една група от отметки, озаглавена „Икони на работния плот“. Ако не е, достигаме го с неколкократно натискане на клавиша TAB.
 8. Тук със стрелките за нагоре и надолу обхождаме наличните елементи и с клавиша за интервал поставяме отметка в тези които искаме да се появят на работния плот и махаме отметката от тези, които не искаме да са там. Към момента, в този списък са следните елементи:
  • Компютър (папката „Този компютър“)
  • Файлове на потребителя (папката озаглавена с нашето потребителско име в Windows и съдържаща системни папки като „Документи“, „Картини“, „Изтегляния“ и прочее с нашите лични файлове)
  • Мрежа (папка с устройствата, налични в локалната мрежа)
  • Кошче (папката, където се съхраняват изтритите от нас файлове и папки, преди да ги изтрием от там за постоянно)
  • Контролен панел (папката, където се намират все още непреместените в прозореца „Настройки“ настройки в Windows)
 9. Като изберем кои системни папки желаем да се показват на работния плот и кои – не, с клавиша TAB отиваме до бутона „ОК“ и го задействаме с ENTER, за да запазим промените и да затворим прозореца „Настройки за иконите на работния плот“.
 10. След това затваряме с Alt+F4 прозореца „Настройки“ и сме готови.

След направените промени, посочените от нас за показване на работния плот икони ще се появят там.

Това е. Пожелавам ви приятна и ползотворна работа с Windows 10!