петък, 5 декември 2014 г.

Pontes Media Downloader: Излезе версия 2.1

На 14 февруари 2018 г. е излязла версия 2.1 на Pontes Media Downloader. За вече запознатите с тази програма, по-долу публикувам списъка с промените в тази версия и добавените клавишни комбинации за работа с програмата. За тези, които все още не са запознати с Pontes Media Downloader, препоръчвам да го направите, като прочетете тази моя публикация по темата.

Какво е новото в Pontes Media Downloader версия 2.1

 • Отстранени са разни програмни грешки, включително проблемите при сваляне на плейлисти.

Какво е новото в Pontes Media Downloader версия 2.0

 • Добавена е възможност да изберете входния формат на източника от разгъващ се списък (за поддържаните сайтове като YouTube, DailyMotion, Vimeo и др.).
 • Добавени са клавишни комбинации за всички команди в менютата (изброени и описани са в таблицата по-долу).
 • Добавена е миниатюра за визуализация и заглавие за текущата медия в основния прозорец на програмата.
 • Добавена е опция за изтегляне на списъци за изпълнение (плейлисти) в отделни папки.
 • Добавена е отметка за предотвратяване на изтеглянето на цял списък за изпълнение (плейлист).
 • Преработени са прозорците за настройките и за поддържаните страници.
 • Добавени са известия с балонни съобщения от областта за уведомяване.
 • Добавена е настройка за управление на силата на звука за звуковите известия.
 • Добавено е нов тип известие, за наличност на няколко входни формата за текущата медия.
 • Модулът за изтегляне (YouTube-dl) се актуализира автоматично до най-новата версия, при всяко стартиране на програмата.
 • Поправка: настройките се запомнят след рестартиране на програмата на 64-битови системи.
 • Поправка: програмата вече не забива при изтегляне на големи списъци.
 • Различни други малки корекции на грешки и промени в интерфейса.

Клавишни комбинации за функциите в Pontes Media Downloader

В таблицата по-долу са изброени и описани клавишните комбинации, които са налични в програмата Pontes Media Downloader и служат за изпълнение на съответните действия в нея. ЗАБЕЛЕЖКА: Клавишните комбинации работят само докато програмата е на фокус.

Клавишни комбинации за функциите в Pontes Media Downloader
Клавишна комбинация Английско наименование на изпълняваното действие Български превод
Control+D Download current URL Изтегляне от текущия URL адрес
Control+C Cancel current job Отмяна на текущата задача
Control+M Download multiple clips Изтегляне на няколко клипа наведнъж
Control+E Open downloaded media folder Отваряне на папката с изтеглените медийни файлове
Control+L Go to URL Фокусиране на полето с URL адреса
Control+N Expand conversion formats combo Разгъване на падащия списък с изходните формати за конвертиране
Control+F Expand available source formats combo Разгъване на падащия списък с наличните входни формати за текущата медия
Control+S Go to status box Фокусиране в полето с информация за текущото състояние
Control+O Program options Отваряне на прозореца с настройките на програмата
Control+U Update download engine (usually this is done automatically by the program) Обновяване на модула за изтегляне (обикновено това се прави автоматично от програмата)
F1 Show help Отваряне на помощната документация на програмата (на английски)
Control+P Show supported pages Извеждане на списъка с поддържаните уеб сайтове
Control+B Show about box Извеждане на диалоговия прозорец с информация за програмата
Control+T Open Pontes website Отваряне на уеб сайта на Pontes
Control+Y Open youtube-dl website Отваряне на уеб сайта на youtube-dl
Control+G Open ffmpeg website Отваряне на уеб сайта на ffmpeg
Alt+F4 Close the program Затваряне на програмата

Препратки за Pontes Media Downloader

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 • В представящата публикация съм пропуснал да го напиша, но Pontes Media Downloader изисква Microsoft .NET Framework 3.5. При новите версии на Windows този компонент е инсталиран и задействан. Ако при вас по някаква причина не е инсталиран или задействан, ще бъдете подканени да го инсталирате и задействате по време на инсталацията на Pontes Media Downloader.

Ами, това е засега от мен. Пожелавам ви приятна и ползотворна работа с програмата!