събота, 20 октомври 2012 г.

KMPlayer: Четене на субтитрите на филмите със SpeechLab

За да направим така, че синтезаторът SpeechLab да ни чете субтитрите на филмите когато ги гледаме през KMPlayer, трябва да направим следното (предполагайки, че интерфейсът на плейъра е на български):

 1. Отваряме KMPlayer.
 2. Натискаме F2, за да се отвори прозорецът с настройките на плейъра.
 3. Натискаме TAB, докато чуем JAWS да каже “TreeView”.
 4. Със стрелките за нагоре и надолу навигираме в тази дървовидна структура докато не чуем “Обработка на субтитри”.
 5. Ако след “Обработка на субтитри” чуем “closed”, натискаме стрелка надясно, за да разгънем тази иначе свита връзка от дървовидната структура.
 6. След това (или ако чуем “opened”), отиваме със стрелката за надолу до “Езици/Реч”.
 7. С TAB отиваме до табовете (а те са “Общи”, “Разширени” и “Текст в реч”) и със стрелките за наляво и надясно се придвижваме до таба “Текст в реч”.
 8. Пак с TAB отиваме до групата от няколко чекбокса и си избираме кои от тях да чекнем (включим) и кои – не. А самите чекбоксове (общо три на брой) са следните:
  • Четене на субтитрите със диктор – ако това е чекнато (включено), субтитрите ще ни бъдат четени на глас от синтезатора.
  • Четене на съобщенията с диктор – ако това е чекнато (включено), съобщенията на KMPlayer, излизащи на екрана ще ни бъдат прочетени от синтезатора. Пример за такива съобщения са при промяна на силата на звука, при включването и изключването на различни функции, при изпълняването на дадени команди/операции, при превъртане напред/назад във филма (или друг аудио/видео файл) и прочее.
  • Четене на заглавието или името на файла при започване – ако това е чекнато (включено), заглавието на текущия файл ще ни бъде прочетено от синтезатора при стартиране на възпроизвеждането на дадения файл. В повечето случаи, при филмите, ще ни бъде прочетено името на файла. А ако файлът е mp3, ще ни бъде прочетена ID3Tag информацията от файла (ако има такава, разбира се).
 9. С TAB стигаме до един комбобокс (падащ списък), от който си избираме гласа, с който искаме да ни бъдат прочитани чекнатите по-горе неща (включително и субтитрите, разбира се). В нашия случай, за да четем субтитри на български, ще трябва да изберем гласа “Gergana”.
 10. Пак с TAB отиваме до един slider (плъзгач), с чиято помощ задаваме скоростта на четене. При стойност 0% синтезаторът ще чете най-бавно, а при стойност 100% – максимално бързо.
 11. След това с TAB отиваме до друг slider (плъзгач), с който определяме силата на звука на синтезатора. Правилото за процентните стойности е същото, каквото е при плъзгача за скоростта на четенето.
 12. С TAB отиваме до бутона “Затвори” и го активираме с интервалния клавиш, за да запаметим настройките.

Ако сме чекнали първия от групата от три чекбокса, които бяха изброени по-горе, вече би трябвало синтезаторът да чете субтитрите на следващия отворен филм (разбира се, ако той има такива).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Имайте предвид, че за да може синтезаторът да чете субтитрите на филма, те трябва да са заредени и да се показват на екрана. Ако въпреки че са заредени, не се показват, натиснете Alt+X – тази клавишна комбинация показва/скрива субтитрите от екрана.
 2. Трябва също така да знаете, че синтезаторът не може да чете субтитри, които са съставени от картинки, а не от текстови фрази написани под специален синтаксис във файл с разширения .srt, .sub, .txt и други. Пример за субтитри, които са съставени от картинки, а не от реален текст са тези във филмите на DVD (тези, които се продават по магазините или се взимат под наем от видеотеките).

Mozilla Thunderbird: Сортиране и правилно цитиране на писма

Това ръководство описва как да сортираме и как да цитираме писмата в E-mail-клиента Thunderbird така, че нашия отговор да е отгоре, а не отдолу в писмото.

ето какво трябва да направим, за да се появява отговорът на дадено писмо най-отгоре:

 1. Отиваме до името на e-mail акаунта си, който се намира в дървовидната структура вляво на интерфейса на програмата.
 2. Натискаме applications клавиша, за да се появи контекстното меню.
 3. От това меню избираме “Properties”. Появява се прозорецът с настройките за текущия e-mail акаунт и фокусът ни е върху дървовидната структура вляво на прозореца.
 4. Със стрелка надолу отиваме до “Composition \& addressing”.
 5. С няколко натискания на TAB отиваме до една група от контроли. Първата е чекбокс с текст “Automatically quote the original message when replying” и по принцип е чекната и така трябва да остане – тя показва, че автоматично ще се цитира писмото, на което отговаряме. Следващата е комбобокс с маркировка (надпис) “Then”, и след това от този комбобокс трябва да изберем “start my reply above the quote”, а не “start my reply below the quote”, което е избрано по подразбиране.
 6. С TAB отиваме до бутона “OK” и го активираме, за да запаметим настройките и сме готови.
Това би трябвало да свърши работа.

А за показването на непрочетените съобщения най-отгоре в списъка трябва да се направи следното:

 1. Отиваме до папката, която искаме да сортираме така, че непрочетените писма да са най-отгоре.
 2. От лентата с менюта отиваме на View -> Sort by -> Read и натискаме Enter.
 3. Ако все още непрочетените писма са най-отдолу а не най-отгоре, пак отиваме в лентата с менюта View -> Sort by -> Descending и натискаме Enter.

Това би трябвало да премести непрочетените писма най-отгоре.

Другият вариант е да се остави сортирането по дата (date), но вместо избраното по подразбиране ascending, да се избере descending. Единственият недостатък във втория случай е че ако по-назад в списъка има непрочетени писма, те ще си останат там, а няма да се преместят отгоре при останалите непрочетени писма, които са пристигнали последно. Друго важно нещо ако се сортира по дата и искаме най-новите да са най-отгоре, ще се окажем в ситуацията, в която фокусът ни е върху най-новото непрочетено писмо и от него ще започнем да четем, като ще прочетем най-старите непрочетени писма най-накрая. Това ще рече, че има вероятност първо да прочетем отговора на дадено писмо, а после и самото оригинално писмо, което може да е неудобно в някои ситуации.

Windows XP: Възстановяване на системата към по-ранен работещ момент, с помощта на “System Restore”

Ето какво трябва да направим, за да върнем операционната система Windows XP към по-ранен работещ момент, използвайки “System Restore”:

 1. Отваряме менюто “Start” -> All programs -> Accessories -> System Tools -> System Restore и натискаме Enter. Ще се отвори прозорецът “System Restore”.
 2. Отиваме с TAB до радиобутона “Restore my system to a previous state” и натискаме интервалния клавиш, за да го чекнем (изберем). Или за по-бързо натискаме Alt+R и този радиобутон ще бъде избран автоматично.
 3. Отиваме с TAB до бутона "Next" и го активираме с интервалния клавиш. Или за по-бързо натискаме Alt+N.
 4. В следващия зареден екран трябва да отидем до една таблица, която представлява календара с дните от текущия месец. Тъй като “System Restore” в XP е базиран на HTML, можем да навигираме в този прозорец сякаш сме в някоя уеб страница (мисля че всички клавишни команди за навигиране в HTML работят и тук).
 5. Като стигнем до тази таблица, едно от първите неща, които ще чуем е името на текущия месец. Продължаваме да се движим по тази таблица, използвайки стрелките за движение (стрелка надолу).
 6. По принцип датите, на които има налични точки на възстановяване са маркирани с удебелен шрифт. Можем да проверяваме това за всяка дата поотделно, като чуем числото на датата, натиснем Insert+F, и JAWS ще ни каже кой е използваният в случая шрифт и дали той е удебелен. Друг метод за откриване, че на дадената дата има точка на възстановяване е, че (поне при мен) JAWS казва “blank” (или на български “празен”) преди датата, на която има точка на възстановяване.
 7. Като стигнем до дата (JAWS я е прочел като число), на която има точка на възстановяване и искаме да върнем системата си към тази конкретна дата, натискаме интервалния клавиш, за да маркираме (изберем) желаната от нас дата.
 8. След това навигираме до една друга таблица, която ни показва всички точки на възстановяване, които са били направени на избраната от нас дата. Като стигнем до тази таблица, едно от първите неща, които ще чуем е избраната от нас дата като ден, дата (число), месец и година. Малко след това ще е списъкът с наличните точки на възстановяване, състоящи се от точен час (часове, минути, секунди) и името на точката на възстановяване.
 9. Като си изберем желаната от нас конкретна точка на възстановяване, натискаме интервалния клавиш, за да я изберем (маркираме). Ако чрез интервалния клавиш не се получи, можем да преместим JAWS курсора върху тази точка на възстановяване и да натиснем ляв бутон на мишката – резултатът ще е същия – маркиране на желаното от нас.
 10. След това с TAB отиваме до бутона “Next” и го активираме с интервалния клавиш. Или за по-бързо натискаме Alt+N.
 11. Ще се зареди друг прозорец, в който ще е описана избраната от нас точка на възстановяване и ако сме сигурни че точно към нея искаме да върнем системата, пак отиваме до бутона “Next” и го активираме с интервалния клавиш. Или за по-бързо натискаме Alt+N.

След това компютърът ще започне процедура по затваряне на всички програми, прилагане на конкретната точка на възстановяване, а накрая ще се рестартира. След като системата зареди отново, на екрана пак ще се появи прозорецът на “System Restore”. Там ще има линк за преглед на променените (преименуваните) файлове и папки (ако има такива, разбира се). Другото ще е бутон “OK”. Активираме този бутон и след още малко време компютърът ни ще е напълно готов за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКИ: Имайте предвид обаче, че в зависимост от проблема, тази процедура по връщането на системата към по-ранен момент може и да не помогне.