събота, 20 октомври 2012 г.

KMPlayer: Четене на субтитрите на филмите със SpeechLab

За да направим така, че синтезаторът SpeechLab да ни чете субтитрите на филмите когато ги гледаме през KMPlayer, трябва да направим следното (предполагайки, че интерфейсът на плейъра е на български):

 1. Отваряме KMPlayer.
 2. Натискаме F2, за да се отвори прозорецът с настройките на плейъра.
 3. Натискаме TAB, докато чуем JAWS да каже “TreeView”.
 4. Със стрелките за нагоре и надолу навигираме в тази дървовидна структура докато не чуем “Обработка на субтитри”.
 5. Ако след “Обработка на субтитри” чуем “closed”, натискаме стрелка надясно, за да разгънем тази иначе свита връзка от дървовидната структура.
 6. След това (или ако чуем “opened”), отиваме със стрелката за надолу до “Езици/Реч”.
 7. С TAB отиваме до табовете (а те са “Общи”, “Разширени” и “Текст в реч”) и със стрелките за наляво и надясно се придвижваме до таба “Текст в реч”.
 8. Пак с TAB отиваме до групата от няколко чекбокса и си избираме кои от тях да чекнем (включим) и кои – не. А самите чекбоксове (общо три на брой) са следните:
  • Четене на субтитрите със диктор – ако това е чекнато (включено), субтитрите ще ни бъдат четени на глас от синтезатора.
  • Четене на съобщенията с диктор – ако това е чекнато (включено), съобщенията на KMPlayer, излизащи на екрана ще ни бъдат прочетени от синтезатора. Пример за такива съобщения са при промяна на силата на звука, при включването и изключването на различни функции, при изпълняването на дадени команди/операции, при превъртане напред/назад във филма (или друг аудио/видео файл) и прочее.
  • Четене на заглавието или името на файла при започване – ако това е чекнато (включено), заглавието на текущия файл ще ни бъде прочетено от синтезатора при стартиране на възпроизвеждането на дадения файл. В повечето случаи, при филмите, ще ни бъде прочетено името на файла. А ако файлът е mp3, ще ни бъде прочетена ID3Tag информацията от файла (ако има такава, разбира се).
 9. С TAB стигаме до един комбобокс (падащ списък), от който си избираме гласа, с който искаме да ни бъдат прочитани чекнатите по-горе неща (включително и субтитрите, разбира се). В нашия случай, за да четем субтитри на български, ще трябва да изберем гласа “Gergana”.
 10. Пак с TAB отиваме до един slider (плъзгач), с чиято помощ задаваме скоростта на четене. При стойност 0% синтезаторът ще чете най-бавно, а при стойност 100% – максимално бързо.
 11. След това с TAB отиваме до друг slider (плъзгач), с който определяме силата на звука на синтезатора. Правилото за процентните стойности е същото, каквото е при плъзгача за скоростта на четенето.
 12. С TAB отиваме до бутона “Затвори” и го активираме с интервалния клавиш, за да запаметим настройките.

Ако сме чекнали първия от групата от три чекбокса, които бяха изброени по-горе, вече би трябвало синтезаторът да чете субтитрите на следващия отворен филм (разбира се, ако той има такива).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Имайте предвид, че за да може синтезаторът да чете субтитрите на филма, те трябва да са заредени и да се показват на екрана. Ако въпреки че са заредени, не се показват, натиснете Alt+X – тази клавишна комбинация показва/скрива субтитрите от екрана.
 2. Трябва също така да знаете, че синтезаторът не може да чете субтитри, които са съставени от картинки, а не от текстови фрази написани под специален синтаксис във файл с разширения .srt, .sub, .txt и други. Пример за субтитри, които са съставени от картинки, а не от реален текст са тези във филмите на DVD (тези, които се продават по магазините или се взимат под наем от видеотеките).