събота, 20 октомври 2012 г.

Mozilla Thunderbird: Сортиране и правилно цитиране на писма

Това ръководство описва как да сортираме и как да цитираме писмата в E-mail-клиента Thunderbird така, че нашия отговор да е отгоре, а не отдолу в писмото.

ето какво трябва да направим, за да се появява отговорът на дадено писмо най-отгоре:

  1. Отиваме до името на e-mail акаунта си, който се намира в дървовидната структура вляво на интерфейса на програмата.
  2. Натискаме applications клавиша, за да се появи контекстното меню.
  3. От това меню избираме “Properties”. Появява се прозорецът с настройките за текущия e-mail акаунт и фокусът ни е върху дървовидната структура вляво на прозореца.
  4. Със стрелка надолу отиваме до “Composition \& addressing”.
  5. С няколко натискания на TAB отиваме до една група от контроли. Първата е чекбокс с текст “Automatically quote the original message when replying” и по принцип е чекната и така трябва да остане – тя показва, че автоматично ще се цитира писмото, на което отговаряме. Следващата е комбобокс с маркировка (надпис) “Then”, и след това от този комбобокс трябва да изберем “start my reply above the quote”, а не “start my reply below the quote”, което е избрано по подразбиране.
  6. С TAB отиваме до бутона “OK” и го активираме, за да запаметим настройките и сме готови.
Това би трябвало да свърши работа.

А за показването на непрочетените съобщения най-отгоре в списъка трябва да се направи следното:

  1. Отиваме до папката, която искаме да сортираме така, че непрочетените писма да са най-отгоре.
  2. От лентата с менюта отиваме на View -> Sort by -> Read и натискаме Enter.
  3. Ако все още непрочетените писма са най-отдолу а не най-отгоре, пак отиваме в лентата с менюта View -> Sort by -> Descending и натискаме Enter.

Това би трябвало да премести непрочетените писма най-отгоре.

Другият вариант е да се остави сортирането по дата (date), но вместо избраното по подразбиране ascending, да се избере descending. Единственият недостатък във втория случай е че ако по-назад в списъка има непрочетени писма, те ще си останат там, а няма да се преместят отгоре при останалите непрочетени писма, които са пристигнали последно. Друго важно нещо ако се сортира по дата и искаме най-новите да са най-отгоре, ще се окажем в ситуацията, в която фокусът ни е върху най-новото непрочетено писмо и от него ще започнем да четем, като ще прочетем най-старите непрочетени писма най-накрая. Това ще рече, че има вероятност първо да прочетем отговора на дадено писмо, а после и самото оригинално писмо, което може да е неудобно в някои ситуации.