събота, 20 октомври 2012 г.

Windows XP: Възстановяване на системата към по-ранен работещ момент, с помощта на “System Restore”

Ето какво трябва да направим, за да върнем операционната система Windows XP към по-ранен работещ момент, използвайки “System Restore”:

 1. Отваряме менюто “Start” -> All programs -> Accessories -> System Tools -> System Restore и натискаме Enter. Ще се отвори прозорецът “System Restore”.
 2. Отиваме с TAB до радиобутона “Restore my system to a previous state” и натискаме интервалния клавиш, за да го чекнем (изберем). Или за по-бързо натискаме Alt+R и този радиобутон ще бъде избран автоматично.
 3. Отиваме с TAB до бутона "Next" и го активираме с интервалния клавиш. Или за по-бързо натискаме Alt+N.
 4. В следващия зареден екран трябва да отидем до една таблица, която представлява календара с дните от текущия месец. Тъй като “System Restore” в XP е базиран на HTML, можем да навигираме в този прозорец сякаш сме в някоя уеб страница (мисля че всички клавишни команди за навигиране в HTML работят и тук).
 5. Като стигнем до тази таблица, едно от първите неща, които ще чуем е името на текущия месец. Продължаваме да се движим по тази таблица, използвайки стрелките за движение (стрелка надолу).
 6. По принцип датите, на които има налични точки на възстановяване са маркирани с удебелен шрифт. Можем да проверяваме това за всяка дата поотделно, като чуем числото на датата, натиснем Insert+F, и JAWS ще ни каже кой е използваният в случая шрифт и дали той е удебелен. Друг метод за откриване, че на дадената дата има точка на възстановяване е, че (поне при мен) JAWS казва “blank” (или на български “празен”) преди датата, на която има точка на възстановяване.
 7. Като стигнем до дата (JAWS я е прочел като число), на която има точка на възстановяване и искаме да върнем системата си към тази конкретна дата, натискаме интервалния клавиш, за да маркираме (изберем) желаната от нас дата.
 8. След това навигираме до една друга таблица, която ни показва всички точки на възстановяване, които са били направени на избраната от нас дата. Като стигнем до тази таблица, едно от първите неща, които ще чуем е избраната от нас дата като ден, дата (число), месец и година. Малко след това ще е списъкът с наличните точки на възстановяване, състоящи се от точен час (часове, минути, секунди) и името на точката на възстановяване.
 9. Като си изберем желаната от нас конкретна точка на възстановяване, натискаме интервалния клавиш, за да я изберем (маркираме). Ако чрез интервалния клавиш не се получи, можем да преместим JAWS курсора върху тази точка на възстановяване и да натиснем ляв бутон на мишката – резултатът ще е същия – маркиране на желаното от нас.
 10. След това с TAB отиваме до бутона “Next” и го активираме с интервалния клавиш. Или за по-бързо натискаме Alt+N.
 11. Ще се зареди друг прозорец, в който ще е описана избраната от нас точка на възстановяване и ако сме сигурни че точно към нея искаме да върнем системата, пак отиваме до бутона “Next” и го активираме с интервалния клавиш. Или за по-бързо натискаме Alt+N.

След това компютърът ще започне процедура по затваряне на всички програми, прилагане на конкретната точка на възстановяване, а накрая ще се рестартира. След като системата зареди отново, на екрана пак ще се появи прозорецът на “System Restore”. Там ще има линк за преглед на променените (преименуваните) файлове и папки (ако има такива, разбира се). Другото ще е бутон “OK”. Активираме този бутон и след още малко време компютърът ни ще е напълно готов за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКИ: Имайте предвид обаче, че в зависимост от проблема, тази процедура по връщането на системата към по-ранен момент може и да не помогне.