сряда, 24 юли 2013 г.

Balabolka: Как да конвертираме файл със субтитри в аудио файл

Във версия 2.8.0.551 на Balabolka бе представена една много интересна и полезна според мен функция. А именно: "Конвертор на субтитри", който се намира в меню "Инструменти". Тази функция ни позволява да създаваме аудио файл от текстов файл със субтитри, като озвучаването става с избран от нас речев синтезатор (глас), който Balabolka поддържа.

Поддържат се речеви синтезатори по стандартите SAPI5 и Microsoft Speech Platform. Предполагам, че поради липсваща поддръжка от страна на съответните синтезатори на XML тага "silence" (чрез който се вмъква тишина в създадените аудио файлове), създаването на аудио файл с правилно позициониране на диалозите по времевата скала не се поддържа за синтезаторите SpeechLab и eSpeak. Гласът "Ирина" поддържа този таг.

Поддържаните засега формати за субтитри са: SRT, SSA/ASS и SMI. Неподдържането на SUB мисля че е поради факта, че последния формат използва кадрово, а не времево позициониране на субтитрите и Balabolka няма как коректно да интерпретира тази информация (няма начин да се преобразуват кадровите във времеви позиции, доколкото знам).

Естествено, в създадения аудио файл, там където няма субтитри за прочитане, се вмъква тишина.

Едно от практическите приложения на тази функция мисля че би било с цел създадения аудио файл да се смеси с оригиналното аудио на неозвучения на съответния език филм, като по този начин се получи нещо като дублаж.

Аудио файлът може да се съхранява в поддържаните от Balabolka звукови формати: WAV, MP3, MP4, OGG, и др.

Интересна настройка на конвертора е тази за автоматично увеличаване на скоростта на четене, с цел вместване на диалозите в зададените в субтитрите времеви интервали (тоест - да няма изоставане в четенето поради бавна скорост на четене).

Ето и стъпките, които трябва да изпълним, за да конвертираме текстови субтитри в аудио файлове:

 1. Отваряме Balabolka.
 2. От меню Опции -> Глас или от панела за настройка на речта (показван и скриван с F10), си избираме глас, с който искаме да се озвучат субтитрите. Поддържат се само гласове по стандартите SAPI5 и Microsoft Speech Platform. Поради липсваща поддръжка от страна на съответните синтезатори на XML тага "silence", създаването на аудио файл с правилно позициониране на диалозите по времевата скала не се поддържа за синтезаторите SpeechLab и eSpeak. Гласа "Ирина" поддържа този таг.
 3. От меню "Инструменти", избираме "Конвертор на субтитри...". Алтернативно, натискаме Control+Shift+H. Отваря се прозорец със заглавие "Конвертирай субтитри в аудио файлове" и фокуса попада в списък с етикет "Субтитри:".
 4. Натискаме веднъж клавиша TAB, за да отидем до бутона "Добави файлове" и го активираме с клавиша "интервал". Отваря се прозорец за отваряне на файлове, от който си избираме файла (или файловете) с текстовите субтитри. Поддържат се следните типове формати за субтитри: SRT, SSA/ASS и SMI. Неподдържането на SUB мисля че е поради факта, че последния формат използва кадрово, а не времево позициониране на субтитрите и Balabolka няма как коректно да интерпретира тази информация (няма начин да се преобразуват кадровите във времеви позиции, доколкото знам).
 5. След като добавим желаните от нас за конвертиране в аудио файлове субтитри, натискаме още няколко пъти клавиша TAB, докато не попаднем в едно текстово поле с етикет "Изходяща папка:". Там можем ръчно да въведем пътя до папката, в която желаем да се запишат изходните аудио файлове. Всеки изходен аудио файл ще бъде именуван със същото име, с което е именуван и съответния текстов файл със субтитрите.
 6. Алтернативно, можем да натиснем още веднъж TAB и да активираме бутона "Преглед", което ще ни позволи да си изберем желаната от нас директория (папка) от дървовидната структура на Windows Explorer.
 7. Натискаме пак TAB, за да попаднем в един падащ списък с етикет "Формат на аудио файла:". От тук си избираме в какъв аудио формат да бъде изходния аудио файл. Параметрите за съответния аудио формат са същите, каквито се използват и при съхранение на книга в аудио файл (задават се в прозореца "Аудио файлове", в раздела "Опции", който прозорец може да се извика от Опции -> Аудио файлове, или чрез Shift+F5).
 8. Следващата настройка (достигана с TAB) е "Автоматично увеличавай скоростта на речта, с цел вместване на диалозите във времевите интервали". ако е включена, скоростта на четенето ще бъде увеличавана при необходимост, за да може да се адаптира към скоростта на появяване и скриване на субтитрите на екрана.
 9. Следващата настройка е един плъзгач с етикет "Максимална скорост:". Тя задава максималната скорост с която ще бъдат четени субтитрите при преобразуването им в аудио файл.
 10. След като сме задали желаните от нас настройки и параметри, с TAB отиваме до бутона "Конвертирай" и го активираме с клавиша "интервал". Конвертирането започва, като напредъкът му се показва в диалогов прозорец с лента за напредъка.
 11. Когато конвертирането приключи, ще бъдем известени за това със звукова сигнализация и балонно съобщение от страна на Balabolka. Тогава ще намерим аудио файловете с прочетените на глас субтитри в зададената от нас по-рано изходна папка.

Ето и линкове за програмата:
Домашна страница:
http://www.cross-plus-a.com/bg/balabolka.htm
Където можете да проверявате и за нови версии от време на време. Другия вариант за информиране за нови версии е чрез абонамент за RSS канала на сайта на Balabolka, но знам че ползвателите на rSS между нас са сравнително малко и затова няма да се задълбочавам в това.
Изтегляне на Balabolka (инсталационен вариант):
http://www.cross-plus-a.com/balabolka.zip
Изтегляне на Balabolka (преносим вариант):
http://www.cross-plus-a.com/balabolka_portable.zip
Линковете би трябвало да работят и за бъдещи версии на програмата.

Приятно книгочетене с Balabolka!