сряда, 15 юни 2016 г.

Windows 10: Създаване на пряк път на работния плот за елемент от раздела „Всички приложения“ в менюто „Старт“

Наскоро в пощенския списък „Без мишка“ бе поставен въпросът как може да се създаде пряк път на работния плот за елемент от раздела „Всички приложения“ от менюто „Старт“ под Windows 10. Начина е сходен с този под Windows 7, но малко по-различен. Ето го:

 1. Извикваме менюто „Старт“. Фокусът попада в полето за търсене.
 2. Натискаме веднъж стрелка нагоре, за да отидем до списъка с етикет „Всички приложения“. Това е мястото, където са разположени преките пътища за стартиране на инсталираните в компютъра приложения.
 3. Със стрелките за нагоре и надолу обхождаме този списък, докато не намерим елемента, за който искаме да създадем пряк път върху работния плот. Ако елементът се намира в папка, заставаме върху нея и натискаме ENTER, за да я разгънем. Елементите от папката излизат под името на разгънатата папка. Свиването на папката става пак с натискане на ENTER върху нея.
 4. Когато намерим желаният от нас елемент, извикваме контекстното меню за него.
 5. В контекстното меню намираме и задействаме с ENTER командата „Още“. Тя отваря подменю.
 6. В това подменю, намираме и задействаме командата „Отвори местоположението на файла“. Отваря се папката в менюто „Старт“, в която се намира въпросният елемент и той е избран (маркиран).
 7. Уверяваме се че желаният от нас елемент е маркиран. Тук има два начина на действие Можем:
  • Или да копираме елемента от тук и да го поставим на работния плот.
  • Или да извикаме контекстното меню за елемента и от него да задействаме командата Изпрати до -> Работен плот (създай пряк път).

Готово! Вече имаме създаден пряк път на работния плот за желания от нас елемент и можем, ако желаем, да го преименуваме.

Забележка: Елементите, намиращи се в раздела „Всички приложения“ на менюто „Старт“ и които служат за стартиране на приложения, всъщност сами по себе си са преки пътища. Затова е възможно просто да копираме всеки един от тях по указаната по-горе процедура от менюто „Старт“ на работния плот, вместо да използваме командата Изпрати до -> Работен плот (създай пряк път).

Пожелавам ви приятна работа с Windows 10!