сряда, 6 януари 2016 г.

JAWS: Създаване на нов гласов профил и задаването му като основен или за конкретно приложение

В това ръководство ще ви опиша как да си създадете нов гласов профил за екранния четец JAWS for Windows и как да го зададете да се използва като основен такъв или за конкретно приложение. И така - започваме.

 1. Натискаме INSERT+J, за да извикаме менюто на JAWS.
 2. От менюто избираме Language -> Voice Profiles -> Create new. Отваря се диалоговия прозорец Voice Adjustment.
 3. От първия падащ списък в него (с етикет Profile Name) избираме профила, на базата на който искаме да създадем профила с желаните от нас настройки. По подразбиране имаме няколко готови профила: за синтезатора Eloquence, за 32-битовия вариант на синтезаторите по стандарта SAPI5 (с етикет SAPI 5X) и ако сме на 64-битова операционна система - профил с етикет SAPI 5X 64, за синтезаторите по стандарта SAPI5, които поддържат 64-битовата архитектура. Тъй като не всички речеви синтезатори по стандарта SAPI5 поддържат 64-битовата архитектура (в това число SpeechLab), дори и JAWS за 64-битова архитектура поддържа синтезатори поддържащи само 32-битовата архитектура. Трябва да изберем профила, в който е включен и гласа, на базата на който ще правим настройките. За SpeechLab (гласа Гергана), това е SAPI 5X.
 4. От падащия списък с етикет Synthesizer Language, си избираме езика, на който говори гласа, за който искаме да създадем профил. За гласа Гергана, това е Български - България. За по-сигурно, е желателно да зададем избрания език като основен (primary), като задействаме бутона с етикет Set Language as Primary.
 5. В групата от настройки с етикет Voice, имаме няколко контроли:
  • Падащ списък с етикет Adjust, от който си избираме за кой контекст на гласа ще правим промените:
   • За всички - избираме All Contexts.
   • За PC курсора - избираме PC Cursor Voice.
   • За JAWS курсора - избираме JAWS Cursor Voice.
   • За гласа за клавиатурата - избираме Keyboard Voice.
   • За гласа за упътванията и съобщенията - избираме Tutor and Message Voice.
  • Падащ списък с етикет Person, от който си избираме гласа, който искаме да използваме за дадения контекст от гореизброените.
  • Плъзгач с етикет Rate, чрез който си задаваме скоростта за избрания глас за избрания контекст.
  • Падащ списък с етикет Punctuation, чрез който задаваме нивото на пунктуацията за избрания глас за избрания контекст. Тук стойностите са:
   • None - не се изговаря никаква пунктуация.
   • Some - изговаря се малка част от пунктуацията.
   • Most - изговаря се по-голямата част от пунктуацията.
   • All - изговаря се всичката пунктуация.
  • Плъзгач с етикет Pitch, от който си задаваме височината на гласа за конкретния контекст. Не е активен при избрана стойност All Contexts в падащия списък с етикет Adjust.
  • Плъзгач с етикет Volume, от който избираме силата на звука за избрания глас за избрания контекст.
  • Поле за въвеждане на положителна или отрицателна цифрова стойност, с етикет Spell Rate Change Percent. Тук си задаваме стойността в проценти, с която ще се променя четенето при спелуване (произнасяне буква по буква) на даден текст. Обикновено се слага един минус (тире) пред цифрата, за да се зададе отрицателна стойност (тоест - да се забави четенето).
  • Поле за въвеждане на положителна или отрицателна цифрова стойност, с етикет Upper Case Pitch Change Percent. Тук си задаваме стойността в проценти, с която ще се променя височината на избрания глас за произнасяне на главни букви. Обикновено стойността е положителна (без знак минус), за да се повиши височината на гласа. Но ако искаме да се понижи височината за гласа при произнасяне на главни букви, ще трябва да зададем отрицателна стойност, като сложим един знак за минус (тире) в полето пред самата цифрова стойност.
 6. След това има група от четири бутона:
  • OK - Запазва промените в текущия профил (без да създава нов) и затваря прозореца Voice Adjustment.
  • Save As... - Запазва промените в нов профил, на който ще трябва да зададете име в нов диалогов прозорец и да задействате там бутона OK (за това - малко по-надолу).
  • Apply - Прилага и запазва зададените промени към текущия профил, но не затваря прозореца Voice Adjustment.
  • Cancel - Отхвърля всички направени промени и затваря прозореца Voice Adjustment.
 7. За да създадем нов профил с направените от нас промени, задействаме бутона с етикет Save As..., в появилия се прозорец със заглавие Save Voice Profile въвеждаме име на профила в полето с етикет Voice Profile Name, и накрая задействаме бутона OK.

Готово! Вече имаме създаден нов гласов профил с желаните от нас настройки.

А сега ще ви обясня и как да зададете създадения по-горе гласов профил като основен (по подразбиране) такъв или за използване в конкретно приложение. Лесно е, само следвайте стъпките по-долу.

 1. Отиваме във въпросното приложение, за което искаме да се задейства желаният от нас гласов профил.
 2. Натискаме клавишната комбинация CONTROL+INSERT+S, за да отворим диалоговия прозорец на JAWS със заглавие Select a Voice Profile, от който се избират гласовите профили. В него имаме два падащи списъка за избор на профил. Първият е с етикет Default (по подразбиране) и важи за всички приложения, за които не е указан конкретен профил. Вторият е с етикет For плюс името на текущо фокусираното приложение и е за избор на профил за приложението, в което е фокуса в момента.
 3. Ако желаем да зададем гласовия профил по подразбиране, който да важи за всички приложения за които няма указан конкретен гласов профил, го избираме от първия падащ списък с етикет Default и след това натискаме клавиша ENTER или задействаме бутона OK в диалоговия прозорец.
 4. Ако желаем да зададем конкретен гласов профил за текущо фокусираното приложение, който да се зарежда винаги при фокусиране на това приложение, го избираме от втория падащ списък с етикет For плюс името на текущо фокусираното приложение и след това натискаме клавиша ENTER или задействаме бутона OK в диалоговия прозорец.

Готово! Посоченият от нас гласов профил ще се зарежда като такъв по подразбиране или за конкретното приложение, в зависимост от направения от нас избор.

Това е. Пожелавам ви приятна работа с JAWS for Windows и неговите гласови профили!


ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Гореспоменатата функционалност е в сила от мисля JAWS 11 и по-нови.
 2. Ако изпитвате затруднения със коректното задаване на гласа Гергана за контекста Keyboard Voice (гласа за клавиатурата), може би следното ръководство ще ви помогне: Решение на проблем: JAWS и MAGic използват английски SAPI5 глас за озвучаване на клавиатурата, въпреки че в настройките на текущия гласов профил е указано да се използва гласа „Гергана“.