вторник, 13 януари 2015 г.

Windows 8.1: Задаване на език за въвеждане по подразбиране, различен от езика за визуализиране на операционната система

В Windows 8.1, начинът за управление на езиците за визуализация (за интерфейса) и на езиците за въвеждане е по-различен от този в предишните версии на операционната система. Едно от нещата, които е различно е начинът за задаване на езика за визуализация по подразбиране и езика за въвеждане по подразбиране. Поради тази причина доста потребители останаха с впечатлението че не може да се зададе език за въвеждане по подразбиране различен от езика за визуализация по подразбиране, но всъщност това не е така - може. И в това ръководство ще ви опиша как точно се изпълнява тази задача.

Ако използваме операционната си система с език за визуализация различен от езика за въвеждане на който най-често пишем, може да ни стане доста досадно превключването към често използвания език. Това е така, защото в Windows 8.1, езикът за визуализация по подразбиране бива зададен и като език за въвеждане по подразбиране. Това ще рече, че всеки път когато отваряме дадено приложение, езикът за въвеждане ще е същият като този за визуализация на операционната система, а има вероятност езикът за въвеждане на който най-често пишем да е различен от текущия език за визуализация. За да си зададем език за въвеждане по подразбиране различен от езика за визуализация на Windows, правим следното:

  1. Натискаме клавишната комбинация Windows+X от клавиатурата. Това отваря менюто с разни административни инструменти.
  2. От него избираме „Контролен панел“.
  3. В контролния панел намираме връзката „Език“ и я отваряме. Отваря се прозорец със заглавие „Език“. Фокусът попада върху списък с надпис „Прозорец за разрешени езици“. В този списък са действащите (разрешените) езици за въвеждане. Ако отворим с Enter всеки един от тези елементи, ще можем да направим някои допълнителни настройки за дадения език, като например да изтеглим (ако вече не е изтеглен) езиков пакет за него, да зададем езиковия пакет като такъв за визуализация по подразбиране, да добавим или премахнем клавиатурни подредби за въвеждане на текст, и т.н. Трябва да се има предвид, че можем да пренареждаме езиците в този списък, като този който е най-отгоре, ще бъде зададен като език за визуализация на Windows и език за въвеждане по подразбиране. Приемаме че вече сме задали своето предпочитание за език за визуализация по подразбиране и продължаваме нататък.
  4. С табулаторния клавиш намираме връзката „Разширени настройки“ и я задействаме с Enter. Отваря се прозорец със заглавие „Разширени настройки“.
  5. Тук пак с табулатора намираме падащия списък с етикет „Списък за въвеждане на текст“.
  6. Отваряме списъка с Alt и стрелка надолу и от него си избираме езика за въвеждане, който искаме да ни е като език за въвеждане по подразбиране за системата. Езикът за въвеждане по подразбиране е този език, на който първоначално ни се предлага да въвеждаме текст при отваряне на ново приложение в системата.
  7. Като изберем със стрелките за нагоре и надолу желания от нас език за въвеждане по подразбиране, натискаме Enter, за да потвърдим избора си.
  8. След това, ако използваме за превключване между езиците на въвеждане клавишната комбинация от клавиша с емблемата на Windows плюс клавиша за интервал, или ако превключваме между езиците на въвеждане по друг начин (напр. чрез мишката от лентата на задачите), можем да отидем с табулатора до бутона „Запиши“ и да го задействаме с Enter. Това запазва настройките ни и ни връща в прозореца „Език“, който можем да затворим и сме готови с промените. Но ако използваме за превключване между езиците на въвеждане Alt+Shift, Control+Shift или някоя друга от възможните клавишни комбинации, е желателно да продължим със следващите стъпки.
  9. С табулатора намираме опцията „Нека езиковата лента на работния плот се използва, когато е налична“ и й слагаме отметка с интервалния клавиш, за да я включим. По мои наблюдения, ако това не бъде направено, клавишните комбинации за превключване между езиците на въвеждане Alt+Shift и Control+Shift отказват да сработват. Дали е дефект или умишлено направено да действа така - не знам. Може от това да са засегнати и други възможни клавишни комбинации за превключване между езиците на въвеждане, но не съм го тествал дали е така или не.
  10. После отиваме до бутона „Запиши“ и го задействаме с Enter. Това ни връща в прозореца „Език“, който можем да затворим и сме готови с промените.

Готово! След като изпълните стъпките по-горе, ще можете да използвате език за въвеждане по подразбиране, различен от езика по подразбиране за визуализация на Windows.

Ако желаем Windows да запомня на какъв език сме въвеждали последно в дадено приложение преди да превключим към друго приложение, ще трябва да включим опцията „Нека задавам различен метод на въвеждане за всеки прозорец на приложение“. Тази опция се намира в прозореца „Разширени настройки“, където се намират и другите гореспоменати настройки. Имайте предвид, че последно използваният език за дадено приложение не бива запомнян при затваряне на даденото приложение или при изключване, рестартиране, излизане или смяна на потребителя за системата - тогава при отваряне на приложението е избран езикът за въвеждане по подразбиране.

Това е засега от мен. Пожелавам ви приятна и ползотворна работа с Windows 8.1!