петък, 21 декември 2012 г.

Mozilla Thunderbird: Задаване на кодировката по подразбиране

Ето как да нагласим кодировката в Thunderbird, така че да е правилна за пощенския списък “Без Мишка”.

 1. От лентата с менюта (menu bar) на Mozilla Thunderbird избираме “Tools” и от това меню избираме “Options...”. Ще ни се отвори прозорецът с настройките на Thunderbird (“Options”).
 2. Ако фокусът ни не е в списъка с категориите с настройки, с TAB отиваме до него. Като отидем в този списък, JAWS ще каже “List View” последвано от името на текущо избраната категория.
 3. Със стрелките за наляво или надясно отиваме до “Display”.
 4. Оттам с TAB отиваме до бутона “Fonts...” и го активираме с интервал или Enter. Алтернативно, вместо да се местим с TAB доста пъти, можем просто да натиснем ALT+F, което директно ще активира този бутон. Ще се отвори прозорецът “Fonts \& Encodings”.
 5. Ако фокусът ни не е върху падащия списък (ComboBox) с име “Fonts for:”, с таб отиваме до него.
 6. От този падащ списък си избираме “Cyrillic”.
 7. С TAB отиваме до друг падащ списък с име “Character Encodings Outgoing Mail:” и от него си избираме “Cyrillic (Windows-1251)”.
 8. Пак с TAB отиваме до следващия падащ списък с име “Character Encodings Incoming Mail:” и пак избираме “Cyrillic (Windows-1251)”.
 9. После има една кутийка за отмятане с текст “Apply the default character encoding to all incoming messages” – ако има отметка там, кодировката по подразбиране (в нашия случай “Cyrillic (Windows-1251)”) ще се прилага за всички входящи писма. Е, разбира се, дори тогава ние можем ръчно да си сменим кодировката на дадено получено писмо.
 10. Следващата кутийка с отметка е с текст “Use the default character encoding in replies” – тя прилага кодировката по подразбиране (в нашия случай “Cyrillic (Windows-1251)”) за всички писма, на които отговаряме (независимо те самите на каква кодировка са). В случаите когато даден човек е писал с грешна кодировка и след като вие му отговорите (въпреки че по принцип пишете с правилната кодировка), и вашето писмо ще е с грешна кодировка – включването на тази опция решава този проблем. Е, изключение явно ще са писмата със 7-битово кодиране, при които кирилицата и в този случай няма да се оправи.
 11. С TAB отивате до бутона “OK” в прозореца “Fonts \& Encodings” и го активирате с интервал или Enter, за да го затворите.
 12. После пак с TAB отивате до бутона “OK” в прозореца “Options” и пак го активирате с интервал или Enter, за да го затворите.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Ръководството е писано когато актуалната версия на Thunderbird беше 3, а от тогава мина доста време и е възможно от Mozilla да са направили промени в интерфейса на програмата и описаните тук неща да не са на 100% едни и същи с текущата версия на Thunderbird.
 2. От доста време насам правилото за препоръчителна кодировка Cyrillic Windows 1251 отпадна от правилата на пощенския списък "Без мишка".
 3. Освен това, с цел по-голяма съвместимост, аз лично препоръчвам писмата (независимо до кой получател) да се пишат на кодировка UTF-8.
 4. Термините в описаните инструкции са на английски, защото при мен Thunderbird е с английски интерфейс. Но пояснявам, че Mozilla Thunderbird я има и с български интерфейс.