вторник, 10 октомври 2017 г.

YouTube: Клавишни комбинации за управление на плейъра за възпроизвеждане на видео в платформата през уеб браузър

В това ръководство накратко ще ви представя полезни клавишни комбинации за управление на плейъра за възпроизвеждане на видео през браузъра в платформата YouTube.

От доста време планирах да напиша това ръководство, но по една или друга причина, все го отлагах. Ето че му дойде реда и на него.

YouTube е може би най-популярната и най-използваната платформа за видео съдържание в уеб пространството. Плейърът на YouTube за възпроизвеждане на видео през браузъра вече приоритетно използва технологията HTML5. Даже предполагам, че възпроизвеждане посредством FLASH вече не се поддържа, макар че може и да греша – не съм го проверявал.

Благодарение на усилията на екипа на Google/YouTube, платформата е достъпна за ползване и с екранен четец. Освен чрез мишката, уеб плейърът на YouTube може да се управлява и посредством клавиатурата. Един от начините е чрез навигация с TAB и SHIFT+TAB между контролите за управление и задействането им с ENTER. Но това е трудоемко и времеемко. Затова екипът на YouTube е вградил в уеб плейъра и клавишни комбинации за неговото управление. По-долу ще изброя за кои от функциите има клавишни комбинации и кои са съответните клавишни комбинации за тях. Но преди това, няколко важни забележки.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  • Изброените по-долу клавишни комбинации работят когато биват предавани директно на браузъра. Тъй като по подразбиране екранните четци прихващат някои от тези клавишни комбинации (с цел бърза навигация в уеб страниците), ще трябва да ги инструктираме вместо това да ги предават директно на браузъра. При NVDA това става с натискане на клавишната комбинация NVDA+КЛАВИША ЗА ИНТЕРВАЛ (обикновено NVDA клавишът е INSERT при настолна клавиатурна подредба и CAPS LOCK при лаптоп клавиатурна подредба). При JAWS това става с JAWS+Z (обикновено JAWS клавишът е INSERT при настолна клавиатурна подредба и CAPS LOCK при лаптоп клавиатурна подредба). Режимът за препредаване на клавишните команди за бърза навигация директно към браузъра остава включен докато не го изключите и е желателно след като приключите с гледането на видеоклипа в дадената страница и искате да прочетете нещо например, да го изключите.
  • Клавишните комбинации за управление на уеб плейъра сработват когато той е на фокус. За да го фокусирате, след като сте инструктирали екранния си четец директно да предава клавишните команди към браузъра, натиснете КЛАВИША ЗА ИНТЕРВАЛ. С този клавиш видеоклипът бива поставен на пауза или съответно – се подновява възпроизвеждането.
  • От личен опит установих, че някои от клавишните команди (май основно тези, включващи клавиши с пунктуация) сработват когато езика на въвеждане от клавиатурата е зададен на английски. Така че е желателно да зададете езика си на въвеждане от клавиатурата на английски, когато искате да управлявате видео плейъра в сайта на YouTube посредством клавишни комбинации.

Действие Клавишна комбинация
Превключване между възпроизвеждане и пауза на видеоклипа K или КЛАВИША ЗА ИНТЕРВАЛ
Превъртане 5 секунди назад СТРЕЛКА НАЛЯВО
Превъртане 10 секунди назад J
Превъртане 5 секунди напред СТРЕЛКА НАДЯСНО
Превъртане 10 секунди напред L
Превъртане до дадена част от видеоклипа в проценти (например 5 превърта до средата (50%) от видеоклипа) Цифрите от 1 до 9 от цифровия ред вляво (не тези от цифровия блок вдясно)
Рестартиране на видеоклипа 0 от цифровия ред вляво (не тази от цифровия блок вдясно)
Преминаване към режим на цял екран F
Изход от режим на цял екран ESCAPE
Превъртане до началото на видеоклипа HOME
Превъртане до края на видеоклипа END
Увеличаване на силата на звука с 5% СТРЕЛКА НАГОРЕ
Намаляване на силата на звука с 5% СТРЕЛКА НАДОЛУ
Увеличаване на скоростта на възпроизвеждане на видеоклипа SHIFT+> (може и да не сработи в дадени браузъри) или SHIFT+. (точка)
Намаляване на скоростта на възпроизвеждане на видеоклипа SHIFT+< (може и да не сработи в дадени браузъри) или SHIFT+, (запетая)
Превъртане с един кадър напред когато видеоклипът е поставен на пауза . (точка)
Превъртане с един кадър назад когато видеоклипът е поставен на пауза , (запетая)
Изключване или включване на звука M
Включване или изключване на субтитрите C
Превключване между възможните цветове за фон на субтитрите B
Преминаване към предишен видеоклип в списък за изпълнение (плейлист) SHIFT+P
Преминаване към следващ видеоклип в списък за изпълнение (плейлист) SHIFT+N

Ще се старая да обновявам гореизброените команди своевременно, когато евентуално английският вариант бъде обновяван.

Пожелавам ви приятна работа с YouTube!

Източник: Google YouTube Keyboard Shortcuts – Windows.