неделя, 10 март 2013 г.

Skype: Вмъкване на емотикони и флагове на държави в чат съобщенията

В този материал ще ви обясня как ръчно (чрез въвеждане на специални клавишни комбинации) да вмъквате емотикони (вкл. и скритите такива) и флагове на държави във вашите изходящи чат съобщения в Skype.

Почти всеки потребител на клиента за мигновени съобщения и разговори - Skype - знае, че в изходящите си чат (мигновени) съобщения, можем да вмъкваме емотикони. Но много малка част от потребителите знаят, че тези емотикони могат да се вмъкват и чрез въвеждане на комбинация от букви и знаци в полето за писане на чат съобщения. А още по-малка част от тези потребители знаят, че освен емотикони, в чат съобщенията може да бъдат вмъквани и флагове на държавите (като графики). Ето защо се наех със задачата да напиша това ръководство. И така - да започваме.

Вмъкване на емотикони, чрез въвеждането им чрез букви и знаци от клавиатурата

Както вече написах по-горе, освен чрез избора им от изскачащото прозорче за вмъкване на емотикон в чат прозореца, емотиконите в Skype могат да бъдат въведени и чрез въвеждане на определени букви и знаци от клавиатурата. Моят приятел и преводач на Skype на български - Николай Филипов, състави една уеб страница, съдържаща поддържаните към този момент (10 март 2013 г.) в Skype емотикони. Ето я и самата уеб страница:
Емотиконите в Skype (2013)
Уеб страницата съдържа две таблици с изображения на Skype емотикони. Първата таблица е с явните (показвани и в изскачащото прозорче за вмъкване на емотикон) емотикони. Втората е със скритите такива, които ги няма в изскачащото прозорче за вмъкване на емотикон в чат прозореца. Под всяка картинка за емотикон има описание какво означава тя. А под описанието - комбинациите от букви и знаци, чрез въвеждането на които съответната емотикона ще бъде вмъкната в чат съобщението.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  1. Когато въведете комбинацията от букви и знаци в полето за писане, тя няма автоматично да се преобразува в графично изображение на емотикон. Ще бъде преобразувана в такова след като изпратите вашето съобщение.
  2. В някои случаи, е възможно дори при правилно въвеждане на комбинацията, преобразуването и в графично изображение на емотикон да не сработи. За да сте по-сигурни че сработването ще се получи, оставяйте един интервал място преди и след комбинацията от букви и знаци, съставяща емотикона.

Вмъкване на графично изображение за флаг на държава в изходящите ни чат съобщения

Освен емотикони, в нашите изходящи чат съобщения в Skype можем да вмъкваме и графични изображения за флагове на държави. Това става, като за всеки флаг се пише една точно определена комбинация от букви и знаци. Тя има базов синтаксис:
(flag:<двубуквен_международен_код_на_държавата>)
Например, за да изпратим изображение с флага на България, трябва да въведем в полето за писане на чат следното:
(flag:bg)
За справка относно международните двубуквени кодове за държавите по стандарт ISO-3166 Alpha-2, моля погледнете следната страница в Wikipedia (на английски):
Двубуквени кодове на държавите по стандарта ISO-3166 Alpha-2
И по-конкретно - погледнете таблицата намираща се под заглавието „Officially assigned code elements“.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  1. Когато въведете комбинацията от букви и знаци в полето за писане, тя няма автоматично да се преобразува в графично изображение на флаг на държава. Ще бъде преобразувана в такова след като изпратите вашето съобщение.
  2. В някои случаи, е възможно дори при правилно въвеждане на комбинацията, преобразуването и в графично изображение на флаг на държава да не сработи. За да сте по-сигурни че сработването ще се получи, оставяйте един интервал място преди и след комбинацията от букви и знаци, съставяща флага на държавата.

ВАЖНО - МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ!

Моля, имайте предвид и следната важна информация, когато използвате материалите на посочената страница („Емотиконите в Skype (2013)“):

  1. Страницата е предназначена за незрящи и хора със слабо зрение.
  2. Същата е изготвена с познавателна цел и не може да претендира за изчерпателност.
  3. Всички емотикони са собственост на Skype и/или Microsoft, 2003-2013 г.
  4. Превод на български език на Skype за Windows, Mac и Linux - zmeYpc, 2004-2013 г.
  5. Емотиконите ползват формат, който ги показва двукратно по-големи с цел страницата да е в помощ на хората с влошено зрение, и поради това не са подходящи за прикрепяне и изпращане по е-поща.