петък, 28 декември 2012 г.

NVDA: Създаване на пряк път за пускане или рестартиране на екранния четец

В това ръководство ще опиша как да си създадем пряк път за стартиране на екранния четец NVDA, който пряк път, ако бъде изпълнен докато NVDA работи, ще рестартира екранния четец. Това рестартиране може да се окаже полезно в някои случаи, като например ако NVDA блокира и откаже да отговаря по някаква причина.

Та, ето и как става създаването на този пряк път:

 1. Отиваме в папката, където е файла "nvda.exe". При инсталационната версия, това най-често е "C:\Program Files\NVDA", а при преносимата версия е там, където сме разархивирали саморазархивиращия се 7-Zip SFX архив.
 2. Като отидем в тази папка, маркираме (избираме) файла "nvda.exe", натискаме клавиша "Applications" и от появилото се контекстно меню избираме "Изпрати до -> Работен плот (създай пряк път)" и натискаме Enter върху него. Така на нашия работен плот се създава пряк път до файла "nvda.exe", който по принцип стартира екранния четец NVDA.
 3. Отиваме на работния плот (най-лесно това става, като натиснем клавишната комбинация WindowsKey+D) и маркираме новосъздадения пряк път до NVDA. Неговото име може да е различно в зависимост от това коя версия на Windows ползваме и на какъв език (английски или български) е тя. При мен името на създадения пряк път е "nvda - Пряк път" (това при ползване на Windows 7 на български).
 4. Натискаме клавишната комбинация Alt+Enter, за да изведем прозореца със свойствата на този пряк път.
 5. С Control+TAB отиваме до таба (раздела) "Пряк път".
 6. В полето "Цел:", натискаме клавиша END, за да преместим курсора за въвеждане на текст в края му. След това натискаме веднъж интервал (SpaceBar) и след това въвеждаме -r (знак за тире и английската буква r).
 7. След това отиваме последователно до бутоните "Приложи" и "OK" и ги активираме, за да запазим промените и да затворим прозореца със свойствата на прекия път.

Това е. Сега създадения от нас пряк път ще пуска NVDA ако той не е пуснат, и ще го рестартира, ако той е вече зареден.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Можем да преименуваме създадения по-рано пряк път, като отидем на работния плот, маркираме го, натиснем F2, направим желаните от нас промени в името, и натиснем Enter за да запазим промените.
 2. Можем също така да създадем и клавишна комбинация за изпълнението на този пряк път. Как става това, можем да прочетем от тук.
 3. При изпълнение на този пряк път и последващо рестартиране на NVDA, няма да бъдем питани за потвърждение на действието, каквото потвърждение има по подразбиране при изключване на екранния четец - рестартирането ще се извърши директно.
 4. Ако се ползва инсталационната версия на NVDA и по време на инсталацията се оставят настройките по подразбиране, такъв пряк път се създава автоматично от инсталатора, на работния плот. Този пряк път има и клавишна комбинация Control+Alt+N.