сряда, 26 декември 2012 г.

Skype: Параметри за команден ред и как всяка версия на Skype става преносима

Параметри за команден ред в Skype (Windows)

Сигурно доста от вас използват Skype и затова искам да представя на вашето внимание малко допълнителна информация за параметрите за командния ред, с които вие бихте могли още повече да улесните работата си с програмата.

С помощта на параметрите лесно и удобно се автоматизират някои иначе досадни процеси, като вписването в Skype или става възможно нагласяване от потребителя на пътя за данни по подразбиране на Skype (%APPDATA%\Skype), който може да бъде преместен другаде (на друг дял, или на друго устройство, в това число и външно).

Точно с ползване на параметри става възможно сами да организирате преносима версия на Skype, която да носите на USB преносима памет винаги с вас.

Ето пълния списък с параметри за командния ред в Skype за Windows:

 • /nosplash - Пуска Skype без показване на зареждащ екран
 • /minimized Пуска Skype намалена в системния жлеб
 • /datapath:"път" - Задава друг път за данните - за настройки и за инсталиране
 • /removable - Указва Skype да ползва относителен път за данни, който може да е различен при следващото пускане на Skype. (ползва се заедно с /datapath)
 • /callto:скайп_име или номер - Избира указаният потребител или телефонен номер
 • /shutdown - Спира Skype
 • /username:скайп_име - Пуска Skype с вписване на указаното Скайп име. (ползва се заедно с /password)
 • /password:парола - Пуска Skype с вписване с указаната парола.(ползва се заедно с /username)
 • /secondary - Пуска второ копие на Skype. (само за Skype 4.0)

Можете да комбинирате параметрите или да ползвате повече от един. Два примера: Skype.exe /minimized /nosplash Пуска Skype намалена в системния жлеб и без зареждащ екран. Skype.exe /minimized /nosplash /username:bg_test /secondary Пуска Skype като второ копие (ако вече има друго, което се изпълнява) намалена в системния жлеб и без зареждащ екран за потребителя bg_test, но тъй като не е зададен параметър /password:парола, копието ще изисква въвеждане на парола за вписване.

ВНИМАНИЕ! Имайте предвид, че ползването на /password трябва да става само и единствено, ако сте сигурен, че разполагате с пълен контрол над машината и сте уверен в сигурността на средата, защото всяко друго лице, което разполага с достъп до машината, би могло да научи вашата парола!
ЗАБЕЛЕЖКА: Командните параметри за Skype за Windows, описани по-горе, важат за версии на Skype 3.8.0.180 и по-нови, както и за 4.0.0.166 BETA2 и по-нови. Възможно е параметрите да работят и на по-стари версии, но не е гарантирано.

Как обикновената версия на Skype става преносима?

Ето как се инсталира "обикновена" версия на Skype за Windows на преносима USB памет:

 1. Изтеглете Skype от официалния сайт и я инсталирайте в компютъра.
 2. Намерете къде при вас е изпълнимият файл skype.exe. (обикновено е в C:\Program Files\Skype\Phone\skype.exe)
 3. Във вашето USB устройство създайте папка „Skype“ и копирайте skype.exe в нея.
 4. Създайте подпапка в папка "Skype" на USB устройството и я кръстете „Data“.
 5. Създайте празен файл за пакетна обработка и го кръстете „skype.bat“.
 6. Отворете "skype.bat" и добавете следния ред: skype.exe /datapath:"Data" /removable
 7. Готово! За пускане на вашата преносима Skype, използвайте пакетния файл или пряк път към „skype.bat“.

Параметри за команден ред в Skype (Linux)

Ето и вариант на тези ключове, ако използвате някоя от дистрибуциите на Skype за Linux (според последната публична версия 2.0.0.72):

 • --help - Извиква параметрите. (пример: skype --help)
 • --dbpath=<път> - Задава друг път за данни на Skype. (по подразбиране: ~/.Skype)
 • --resources=<път> - Задава друг път за настройки на Skype. (по подразбиране: /usr/share/skype)
 • --disable-api - Забранява Skype API през транспортите X11/D-Bus.
 • --disable-cleanlooks - Забранява ползвания принудително стил Cleanlooks на Qt. Заедно с командата на Qt -style <име_на_стил> - служи за задаване на потребителски визуален стил от Qt за Skype. (пример: ползване на визуален стил от Qt за Gnome)
 • --disable-dbus - Забранява D-Bus транспорт за съобщенията на Skype API. (по подразбиране: D-Bus е изключен)
 • --use-session-dbus - Съвместява едновременно ползване на транспорта от множество клиенти на една машина.
 • --enable-dbus - Разрешава D-Bus транспорт за съобщенията на Skype API. (по подразбиране: D-Bus е изключен)
 • --use-system-dbus - Добавя възможностите на session-dbus по подразбиране. (ползва се заедно с --enable-dbus)
 • --pipelogin - Пуска Skype с вписване на указаното Скайп име от командния ред. (пример: "echo скайпиме парола | skype --pipelogin")
 • --version - Извежда сведения за версията и затваря параметрите.

Как да пренесем своя профил за Skype от един компютър на друг?

Следните стъпки ще ви помогнат да пренесете вашия профил за Skype от един компютър на друг, запазвайки по този начин вашата хронология и настройките на програмата. Ето и какво трябва да направите, за да го осъществите:

 1. В Windows натискаме WinKey + R (WinKey е клавиша от клавиатурата, с който отваряме меню „Старт“)
 2. В полето на появилия се прозорец пишем: %appdata%\skype и натискаме Enter.
 3. От отворилата се папка си избираме папката, съвпадаща по име със Скайп името на нашия профил за Skype, който искаме да копираме.
 4. Записваме тази папка на сменяем носител. (примерно преносима USB памет)
 5. Отиваме на другия компютър и инсталираме там Skype, но по време на инсталацията избираме в настройките на инсталатора Skype да не се зарежда след инсталирането.
 6. След това на новия компютър пак натискаме WinKey + R и пишем: %appdata%\skype и натискаме Enter.
 7. После копираме папката с нашия профил за Skype в папката, която се отвори след като натиснахме Enter в предишната стъпка.
 8. Накрая зареждаме Skype (от прекия път на работния плот примерно) и се вписваме с името и паролата, съвпадащи с профила, който копирахме току-що.
ЗАБЕЛЕЖКА: Описаната по-горе процедура за преместването на профил за Skype от един компютър на друг е пробвана само под Windows XP и Windows Vista. Дали и как ще работи тази процедура под други версии на Windows не мога да кажа, тъй като не съм имал възможността да я тествам.
Автор: Николай Филипов
Съавтор: Костадин Колев