сряда, 26 декември 2012 г.

Winamp: Минимизиране на плейъра в системния жлеб

В това ръководство ще ви обясня как да настроите плейъра Winamp да се минимизира не в лентата на задачите (taskbar-а), а в системния жлеб (system tray).

За да го направите, следвайте стъпките:

  1. Отворете Winamp.
  2. Отворете прозореца с настройките на Winamp, натискайки CTRL+P.
  3. От дървото с категориите настройки отидете до “General” (намира се на второ място от горе надолу, под “Winamp PRO”).
  4. С табулатор отидете до чекбокса, който казва “system tray” и му сложете отметка, ако няма сложена такава.
  5. Отидете пак с табулатор до бутона “Close” и го активирайте с натискане на интервал, за да затворите прозореца с настройките и да запазите промените.
Сега вече би трябвало Winamp да се минимизира в системния жлеб.

А чекбокса преди “system tray” е с име “taskbar”. Тези два чекбокса задават на Winamp къде да се “показва”. Ако и двата са отметнати, Winamp ще се показва в лентата на задачите (taskbar) когато е на фокус, и само в системния жлеб, когато е минимизиран. Ако е отметнат само първият (“taskbar”), плейърът ще се показва и минимизира в лентата на задачите. Ако е отметнат само вторият, плейърът ще се показва и минимизира само в системния жлеб. Личното ми мнение е, че е най-добре да са включени и двата чекбокса и Winamp да се показва в лентата на задачите когато е фокусиран и да се минимизира в системния жлеб. Може да използвате ALT+M за минимизиране на Winamp (независимо дали в лентата на задачите, или в системния жлеб).