сряда, 26 декември 2012 г.

Windows: Правене на “снимка” на екрана

Понякога ни се налага (особено когато “виртуализаторът” на JAWS не сработи, или работим с екранен четец, който не поддържа виртуализация), да направим “снимка” (screenshot) на екрана на нашия компютър.

За да направим “снимка” на екрана на нашия компютър, правим следното:

  1. Ако ползваме екранния четец JAWS, натискаме клавишната комбинация Insert+3 (тройката от цифровия ред).
  2. После натискаме PrintScreen. Къде точно се намира PrintScreen обаче е отделен въпрос, защото е на различни места в зависимост от модела на клавиатурата. Трябва да е някъде отдясно на клавиша F12. При мен е точно отдясно на F12 – следващият клавиш след F12 на този ред. На повечето по-стари клавиатури това е първият клавиш от трите, обособени самостоятелно горе вдясно.
  3. Отваряме програмата Paint (тя се намира в менюто “Старт”, “Всички програми”, “Принадлежности”).
  4. Натискаме CTRL+V, за да “поставим” направената “снимка” в работното поле на Paint.
  5. Натискаме CTRL+S, за да запишем във файл изображението. Отваря се стандартен прозорец за запис на файл – в него избираме къде, под какво име и в какъв формат да се запише изображението. Може да оставим формата по подразбиране, да въведем желаното от нас име, и да натиснем бутона “Запиши” – изображението по подразбиране се записва в нашата папка “Моите картини” при XP (освен ако не сме променяли тази папка при предходно записване на изображение в Paint).