сряда, 26 декември 2012 г.

Windows: Асоцииране на даден тип файлове с дадена програма

За да асоциираме даден тип файлове с дадена програма, правим следното:

  1. Отиваме през Windows Explorer (или друг файлов мениджър) до файла, чийто тип искаме да асоциираме с избрана от нас програма.
  2. Като маркираме файла, натискаме ALT+ENTER, за да се отвори прозореца със свойствата му.
  3. Уверяваме се че сме в таба "Общи" ("General"), и с табване отиваме до бутона "Промяна..." ("Change..."), и го активираме с интервалния клавиш.
  4. В новопоявилия се прозорец маркираме програмата, с която искаме да се отваря дадения тип файл. Ако желаната от нас програма я няма в този списък, табваме до и активираме бутона "Преглед..." ("Browse...") и посредством появилия се прозорец за отваряне на файл, навигираме до и активираме (избираме) с Enter главния изпълним файл на желаната от нас програма.
  5. После табваме до и активираме бутона "OK" и сме готови.
  6. Затваряме прозореца със свойствата на файла (чрез Escape), и вече може да пробваме да видим дали всичко е наред и дали файлът ще се отваря успешно с избраната от нас програма.

Имайте предвид, че за да можем да отваряме даден тип файл с дадена програма, съответната програма трябва да поддържа отварянето и визуализирането на този тип файлове.

ПОЯСНЕНИЕ: Това е универсален начин за асоцииране на файлове с програми, и затова предпочетох да посоча него. Иначе, повечето програми поддържащи отварянето на дадени типове файлове, си имат раздел в собствените настройки, откъдето може да се осъществи асоциирането.