петък, 28 декември 2012 г.

Windows 7: Правене на курсора на мишката по-лесен за виждане по екрана

Ако големината на курсора на мишката по подразбиране ви се струва твърде малка (това би могло да се случи, особено ако сте човек със зрителни увреждания като мен), то това ръководство ще ви е полезно. В него накратко ще обясня как можем да си направим курсора на мишката по-лесен за виждане под Windows 7.

Увеличаването на курсора на мишката в Windows 7 става по следния начин:

  1. Натискаме Windows+U. Отваря се "Център за улеснен достъп".
  2. Табваме до линка "Направете мишката по-лесна за използване" и го активираме. Появява се прозорец със заглавие "Направете мишката по-лесна за използване".
  3. От опциите (радио бутоните) в горната част на екрана, си избираме желаната от нас схема за курсорите на мишката. Има три основни разновидности: бели, черни и инвертирани (курсори). Това според цвета. А всяка от трите има и три варианта на оразмеряване: обикновени, големи и свръхголеми.
  4. Като направим своя избор, табваме до и активираме бутона "OK" в този прозорец.
  5. Затваряме прозореца "Център за улеснен достъп" и сме готови.

ПОЯСНЕНИЕ: Това ръководство е правено главно съобразявайки се с нуждите и начините на работа с компютър на хората със зрителни увреждания. Поради тази причина съм посочил настройките за курсора на мишката да се направят от "Центъра за улеснен достъп", а не от Контролен панел -> Мишка -> раздел "Показалци", откъдето също могат да се правят подобни промени на курсора на мишката.