петък, 28 декември 2012 г.

Windows 7: Задаване на език за въвеждане по подразбиране и клавишни комбинации за превключване между режимите на въвеждане от клавиатурата

Ето как става в Windows 7 да си зададем клавишни комбинации за превключване между различните клавиатурни подредби и езици на въвеждане (да, двете неща не са едно и също!) както и език на въвеждане по подразбиране:

  1. Отваряме "Контролен панел".
  2. Отиваме на "Регион и език" и натискаме Enter върху него.
  3. В появилия се прозорец "Регион и език" отиваме до раздела (таба) "Клавиатури и езици", с помощта на Control+TAB.
  4. В този раздел с табулатора отиваме до бутона "Смяна на клавиатурите..." (ако фокуса вече не е върху него) и го активираме с интервалния клавиш.
  5. В новоотворилия се прозорец "Текстови услуги и езици за въвеждане", отиваме до комбобокса "Език на въвеждане по подразбиране" и от него си избираме желания от нас език, който ще се задейства по подразбиране при зареждане на Windows и за всяко стартирано приложение. ВНИМАНИЕ!: Можем да избираме само между текущо добавените в дървовидната структура (намираща се по-долу в същия прозорец езици за въвеждане) или клавиатурни подредби.
  6. С помощта на Control+TAB, отиваме до раздела "Разширени клавишни настройки".
  7. С табулатора отиваме до списъка с етикет "Бързи клавиши за езици на въвеждане", и маркираме "Между езици на въвеждане".
  8. Пак с табулатора отиваме до бутона "Промяна на клавишна последователност..." и го активираме с интервалния клавиш.
  9. В новоотворилия се прозорец "Промяна на клавишна последователност" си задаваме клавишните комбинации за превключване между езиците на въвеждане (чрез първата група от 4 радио бутона) и между различните клавиатурни подредби (чрез втората група от 4 радио бутона).
  10. Активираме бутона "OK" в прозорците "Промяна на клавишна последователност", "Текстови услуги и езици за въвеждане" и "Регион и език" и сме готови.

Пояснявам, че под "езици на въвеждане" се имат предвид "Български", "Английски", "Френски", "Немски", "Турски" и прочее, а под "клавиатурни подредби" се има предвид "БДС", "фонетична", "САЩ", и прочее. И не можем примерно да превключим от "английски" с клавиатурна подредба "САЩ", директно на другоезична клавиатурна подредба (примерно "фонетична"), без първо да сме сменили езика на въвеждане от "Английски" на "Български".

И по принцип е препоръчително да ограничаваме едновременно заредените клавиатурни подредби и езици на въвеждане, само до необходимите ни такива. Ако ще въвеждаме текст само на български и английски, добре е да имаме заредени (добавени) само тези езици в списъка за превключване, както и колкото се може по-малко клавиатурни подредби към всеки един от езиците. Затова май наистина е най-добре да се избере само "САЩ" за "Английски", а по възможност и само една клавиатурна подредба и за българския език (или само "фонетична", или само "БДС"). Това последното го препоръчвам заради проблемите при JAWS и това как той се обърква при смяна на езиците и клавиатурните подредби.