петък, 28 декември 2012 г.

Windows: Методи за премахване на програми от нашия компютър

Когато дадена програма не може по някаква причина да бъде деинсталирана от контролния панел -> "Добавяне и премахване на програми", може да се опита едно от следните неща:

  1. Деинсталиране от менюто "Старт". Голяма част от програмите предоставят опция за своето деинсталиране в меню "Старт" -> "Всички програми" -> в папката с името на програмата или нейния производител. Името на прекия път който деинсталира програмата по принцип е нещо от типа на "Remove..." или "Uninstall..." плюс името на програмата за която се отнася. Трябва да се отбележи обаче, че не всяка програма има пряк път в менюто "Старт", който да сочи към нейния деинсталатор.
  2. Деинсталиране от инсталационната папка на програмата. Прекия път, за който споменахме по-горе че се намира в менюто "Старт" и е за деинсталиране на съответната програма, сочи към един изпълним (.exe) файл, който най-често се намира в инсталационната папка на дадената програма, или в нейна подпапка. Най-често името на този файл е с име от типа на "Uninstall.exe", "unins000.exe", "unins001.exe", и др. подобни.
  3. Избиране на опция за премахване (деинсталиране) от самия инсталатор. В някои видове инсталатори (примерно "InstallShield", "MSI" (Microsoft Installer) и др.), опциите за поправка, промяна и деинсталация (премахване) на програмата се поддържат и се появяват когато стартираме инсталатора на вече инсталирана на нашия компютър програма. Избираме си опцията за премахване и следваме стъпките на съветника (Wizard).
  4. Ако нито един от горните два метода не помага, може за премахването на такава упорита програма от нашия компютър да ползваме допълнителни помощни програми за отстраняване (деинсталиране) на програми. Такива са "Revo Uninstaller", "Your Uninstaller", "Total Uninstall", и др. подобни. Някои от тези програми са безплатни, а други са платени. "Revo Uninstaller" е едно безплатно решение за такива проблеми. Трябва обаче дебело да подчертая, че такъв вид програми (за "насилствено" деинсталиране на софтуер) освен че може да ни помогнат, може и да ни навредят, като премахнат нещо от системата ни, което не е трябвало да премахват (примерно ключове от регистъра на Windows, или системни файлове), тъй че е добре да се внимава с тях и да се ползват само в краен случай.

ВНИМАНИЕ!: Никога не трябва да махаме програма от компютъра си, като просто изтрием нейната папка от "Program Files", защото това може още повече да навреди на системата ни. Директно премахване на програми чрез триене на програмните им папки се отнася само за софтуер, който се води преносим ("portable"), и никога не се намира в "Program Files", освен ако ние самите не сме сложили програмната му папка там.

Тази тема е доста обширна за обсъждане в една единствена публикация, но се надявам че съм успял да разясня поне основните неща.