петък, 21 декември 2012 г.

Windows XP: Как да включим или изключим функцията "Заспиване"

Има една функция в Windows, наречена "Заспиване" ("Hibernation")на компютъра. Тя представлява следното: Когато компютърът ви "заспива", той съхранява всичко от паметта си на твърдия диск и след това се изключва. Когато компютърът ви излезе от това състояние, той се връща към предишното си състояние.

По подразбиране при нова инсталация на операционната система, тази опция е включена. Но в такъв случай, дори и да не се ползва, тя постоянно заема част от дисковото ви пространство. Колко място от твърдия диск заема "заспиването" зависи от това с колко оперативна (RAM) памет разполагате: с колкото RAM памет разполагате (примерно 1GB), толкова място ще заема функцията "Заспиване" на твърдия ви диск (в конкретния пример 1GB). От друга страна обаче тази функция може да се окаже полезна, ако искате да оставите компютъра си в дадено състояние (с всички отворени в момента приложения) и да го изключите нацяло, и когато го пуснете следващия път всички тези програми да се отворят отново, с нещата върху които сте работили в тях. Затова ще ви опиша процедурата за включване/изключване на функцията "Заспиване" ("Hibernation").

А стъпките са следните:

  1. От менюто "Старт" отивате до "Контролен панел" и го отваряте с натискане на Enter.
  2. Отивате на "Опции на захранването" и го отваряте с Enter. Ще се появи прозореца "Опции на захранването".
  3. С CONTROL+TAB отидете на таба "Заспиване".
  4. Ако фокуса не е върху отметката "Разреши Заспиване", с TAB отидете до нея.
  5. Ако в кутийката има отметка, значи функцията е включена. Ако няма отметка, значи функцията е изключена. С интервалния клавиш можете да сложите/махнете отметката от кутийката.
  6. С TAB отидете до бутона "OK" и го активирайте с Enter или интервалния клавиш.

Ако с тази процедура сте сложили отметка в кутийката "Разреши Заспиване", вече би трябвало опцията "Заспиване" да я има в падащия списък за избор на действие при натискане на копчето за захранването.

Забележки: Това ръководство съм го правил използвайки Windows XP SP2 с инсталиран български интерфейсен пакет. Не гарантирам, че начина на изпълнение на процедурата ще е същата под други версии на Windows. Също така не гарантирам, че използваната терминология в другите версии на Windows ще е същата, като в гореописаната процедура.