петък, 28 декември 2012 г.

Windows 7: Изключване на автоматичното намаляване на силата на звука по време на интернет повикване

Сигурно всеки потребител ползващ новата операционна система на Microsoft - Windows 7 - е забелязал, че при провеждане на входящи или изходящи телефонни обаждания чрез компютъра, силата на звука на Windows бива намалена в известна степен. Може би някои от вас са си помислили, че това е някакъв проблем - или в Windows, или в програмата им за интернет телефония (примерно Skype). Да, но това не е така - това намаляване на силата на звука по време на входящо или изходящо повикване е нововъведение в Windows 7. Тоест, когато ние започнем провеждане на разговор чрез програмата си за интернет телефония (примерно Skype), Windows автоматично ще намали силата на звука на останалите звуци в компютъра ни (с изключение на тези от програмата ни за интернет телефония). Целта на тази промяна е по-лесно да чуваме отсрещната страна по време на разговора.

Тази настройка е включена по подразбиране. Ако това не ни устройва, можем да го променим. За целта правим следното:

 1. От меню "Старт" отваряме "Контролен панел".
 2. От там избираме "Звук" и натискаме Enter.
 3. В отворилия се прозорец отиваме до раздела (таба) "Комуникации". Там има една група от 4 радио бутона:
  1. "Спри всички други звуци" - както етикетът й подсказва, тази опция спира нацяло всички други звуци. Естествено не се препоръчва за хора с екранни четци, които разчитат на звука.
  2. "Намали звука на другите звуци с 80%" - намаля силата на звука на другите звуци с 80%. Това е настройката зададена в Windows 7 по подразбиране (ако не ме лъже паметта).
  3. "Намали звука на другите звуци с 50%" - същата като предишната, но намаля силата на звука не с 80%, а само с 50%.
  4. "Не прави нищо" - ако е избрано това, силата на звука на другите звуци няма да бъде променяна по време на разговор.
Предполагам, че тези проценти с които се намалят другите звуци са в процентно съотношение от текущо зададената сила на звука на системата ни, а не от максимално възможната такава.
 1. След като изберем желаната от нас опция, активираме последователно бутоните "Приложи" и "ОК" и сме готови.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка обаче бива прилагана само върху текущо отворените от дадените приложения аудио канали. А екранните четци като JAWS и NVDA имат навика всяко свое отделно съобщение да го пускат в новоотворен аудио канал. Затова първоначално може тази настройка да повлияе и на екранния ни четец, но когато той в последствие отвори нов звуков канал за прочитане на нещо ново, си ползва нормалната сила на звука (а не тази с намалените стойности). Това важи и за всяка друга програма, която възпроизвежда звук и която сме заредили след началото на текущия интернет разговор.