петък, 21 декември 2012 г.

Windows Explorer: Отваряне на файлове и папки само с едно кликване на мишката

В Windows можем да направим така, че елементите в Windows Explorer (преки пътища, файлове и папки) да се маркират само при посочване с мишката и да се отварят при еднократно щракване с нея.

Ето и стъпките, които трябва да изпълним, за да го постигнем:

  1. Отваряме “Моят компютър” или някоя друга папка.
  2. От лентата с менюта избираме “Инструменти” и оттам “Опции на папка...” и го активираме с Enter.
  3. В появилия се прозорец “Опции за папките” с TAB отиваме до групата от радиобутони с текст “Щракване върху елементите, както следва”. Фокусът ни е върху радиобутона “Двукратно за отваряне (еднократно за избор)”.
  4. Със стрелка нагоре местим фокуса върху другия радиобутон “Еднократно за отваряне (посочване за избор)”.
  5. После пак с TAB може да се преместим върху подгрупата от други два радиобутона съответно с текст “Подчертавай иконите, както в браузъра ми” и “Подчертавай иконите, само когато ги посоча” и да си изберем една от двете опции – по подразбиране е избрана първата. Мисля че тази опция е повече с визуален ефект и няма много голямо значение за работата.
  6. После с TAB отиваме до бутона “OK” и го активираме с интервал или Enter, за да се приложат зададените от нас настройки.

Вече би трябвало иконите да се маркират само при посочване с мишката и да се активират при еднократно щракване.